Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 25.08.2022 COOp Jednota Prievidza, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva Zmluva o poskytovani služby pri zbere odpadov s DPH 15.05.2022 CMT Group s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva DBK/18/06/1752 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Zborovna.sk s DPH 08.04.2022 Komensky s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 30.05.2021 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 202001 Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia 300,00 s DPH 01.11.2020 Best company s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 2020-1-RO01-KA229-080106_4 Zmluva o poskytnutí grantu v rámci projektu Erazmus+ 18 942,00 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva ZK01/VK/09/09/089 Dodatok z zmluvee o poskytovaní služby s DPH 25.09.2020 Komensky, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva ZP/17/2019 Servisná zmluva s DPH 22.10.2019 CPO s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva Zmluva na poskytnutie služby pri riadiení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1.-01 s DPH 02.07.2019 MD Management s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 1-288256951477 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 1-288251195112 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 1-288253970740 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 1-288248335757 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 28.02.2019 Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Bystričany ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva Zmluva na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 650,00 s DPH 14.12.2018 GLENN s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva Dajme spolu gól 1 000,00 s DPH 08.10.2018 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy
Zmluva 28092018 Nájomná zmluva s DPH 28.09.2018 Súkromná spojená škola - organizačná zložka ZUŠ ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva s DPH 15.09.2018 BFL, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 01.09.2018 Soňa Bartošová ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
Zmluva NZ 2018/2019 Nájomná zmluva s DPH 30.08.2018 Súkromná ZUŠ ARS Akademy ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/120