Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 2409312816 Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu 158,76 s DPH 29.11.2023 Generali Poisťovňa ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 30.11.2023
Zmluva 23220054 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2 300,00 s DPH 28.11.2023 Nadácia ZSE ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 28.11.2023
Zmluva 2023/0751 Zmluva o poskytnutí dotácie 450,00 s DPH 18.07.2023 Trenčianský samosprávny kraj ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 10.08.2023
Zmluva 1-804492356339 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 21.04.2023 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 27.04.2023
Zmluva 2023/0030 Mandátna zmluva s DPH 27.03.2023 ANSVO Bratislava, s.r.o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 04.04.2023
Zmluva Kolektívna zmluva na rok 2023 s DPH 10.03.2023 Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 08.06.2023
Zmluva Dodatok k zmluve o spracovaní miezd a personalistiky s DPH 20.01.2023 INNA, s.r.o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 03.02.2023
Zmluva Zmluva o spracovaní miezd a personalistiky s DPH 04.10.2022 INNA, s.r.o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 07.11.2022
Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 25.08.2022 COOp Jednota Prievidza, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 25.08.2022
Zmluva Zmluva o poskytovani služby pri zbere odpadov s DPH 15.05.2022 CMT Group s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 16.05.2022
Zmluva DBK/18/06/1752 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Zborovna.sk s DPH 08.04.2022 Komensky s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 20.04.2022
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 30.05.2021 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 06.06.2018
Zmluva 202001 Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia 300,00 s DPH 01.11.2020 Best company s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 01.12.2020
Zmluva 2020-1-RO01-KA229-080106_4 Zmluva o poskytnutí grantu v rámci projektu Erazmus+ 18 942,00 s DPH 29.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 07.10.2020
Zmluva ZK01/VK/09/09/089 Dodatok z zmluvee o poskytovaní služby s DPH 25.09.2020 Komensky, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.10.2020
Zmluva ZP/17/2019 Servisná zmluva s DPH 22.10.2019 CPO s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.10.2019
Zmluva Zmluva na poskytnutie služby pri riadiení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1.-01 s DPH 02.07.2019 MD Management s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 21.08.2019
Zmluva 1-288248335757 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.03.2019
Zmluva 1-288253970740 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.03.2019
Zmluva 1-288251195112 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.03.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/128