Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
Email školy: riaditelstvo@zsbystricany.sk
Telefón: Mgr. Kamil Šteiner, riaditeľ školy: +421911963642, kamil.steiner@zsbystricany.sk,

PaedDr. Ivana Plachá, PhD., zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu: +421911584468, ivana.placha@zsbystricany.sk,

Jana Švecová, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu: +421910191227, jana.svecova@zsbystricany.sk,

Tomáš Svitok, M. A., ekonóm školy: +421910193030, tomas.svitok@zsbystricany.sk,

Miriam Katuščáková, vedúca školskej jedálne: +421910198019, miriam.katuscakova@zsbystricany.sk,

Mgr. Andrea Šteinerová, kariérová poradkyňa, andrea.steinerova@zsbystricany.sk, +421911584468.
Adresa školy: M. Nešpora 12/1, Bystričany 972 45
972 45 Bystričany
Slovakia
IČO: 036126659
DIČ: 2021624517