Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou Bystričany
Email školy: riaditelstvo@zsbystricany.sk
Telefón: +421911584468 - zástupkyňa riaditeľa

+421910193030 - ekonómka školy

+421910198019 - školská jedáleň

+421911963642 - riaditeľ školy
Adresa školy: M. Nešpora 12/1
Bystričany 972 45
IČO: 036126659