Navigácia

 • Nástup do školy od 17. 5. 2021 - zmena!

  Vážení rodičia,

  od pondelka 17. 5. 2021 sa menia pravidlá pre účasť žiaka základnej školy na prezenčnom vzdelávaní v okrese v I. stupni  varovania (ružový okres, Prievidza). Pri nástupe do školy v pondelok 17. 5. 2021 je zákonný zástupca žiaka 1. - 9. ročníka povinný predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je v prílohe) iba v prípade, že neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní trvala viac ako  tri po sebe nasledujúce dni vrátane víkendu (napr. ak žiak chýbal v piatok 14. 5., v pondelok je potrebné predložiť Vyhlásenie). Ak neprítomnosť žiaka trvala viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia (bez sviatkov a víkendov), je potrebné predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. Tieto povinnosti platia pri prerušení dochádzky žiaka do školy v akomkoľvek termíne (nie len po víkende).  Negatívny test žiaka ani rodiča nie je potrebný.  Odporúčame a prosíme rodičov o využívanie elektronického podania Vyhlásenia v aplikácii Edupage. Upozorňujeme, že rúško, respirátor alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest je stále povinné pre všetkých žiakov.  

 • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

  Krajského kola Fyzikálnej olympiády sa 21. 4. 2021 zúčastnil Filip Išky (9. tr.), ktorý postúpil ako víťaz okresného kola a jediný zástupca okresu Prievidza v súťaži. S online úlohami krajského kola si výborne poradil a v konkurencii najlepších sa umiestnil na skvelom 2. mieste, čím vytvoril historicky najlepšie umiestnenie žiaka ZŠ s MŠ Bystričany na tejto úrovni predmetovej olympiády. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. (I. Plachá)

 • Sprav dobrý skutok pre našu Zem

  22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Zachovávať krásne a čisté životné prostredie bolo motívom výzvy „ Sprav dobrý skutok pre našu Zem, do ktorej sa zapojili žiaci 3. ročníka. Pozrite si fotografie v galérii Deň Zeme - 3. trieda. (Ľ. Fruňová)

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 22. 4. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády, do ktorého postúpili obaja naši úspešní riešitelia z okresného kola, deviataci  Lukáš Zahoranský a Filip Išky.  Do riešenia úloh krajského kola sa zapojil len Filip Išky, ktorý sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme k peknému výkonu a ďakujeme za reprezentáciu. (M. Drexlerová) 

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V utorok 20. 4. 2021 sa zúčastnili siedmačky Ema Šteinerová a Ema Mazánová biologickej olympiády kat. D. Obe dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami, pričom Ema Šteinerová obsadila výborné 4. miesto a Ema Mazánová 16. miesto. Obom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.  (M. Drexlerová)

 • Deň Zeme - aktivity v ŠKD

  Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa s deťmi v ŠKD rozprávali o tom ako a prečo musíme chrániť našu planétu a ako prispieť k tomu aby sa naša Zem mala lepšie. Pomocou hrových aktivít sme si ukázali ako správne recyklovať odpad a ktoré kontajnery slúžia na rôzne druhy odpadu. Ukázali sme si , že aj z odpadového materiálu sa dajú vyrobiť ešte zaujímavé veci a tak sa použijú znovu. Tiež sme si povedali a ukázali, prečo nemôžeme v prírode vyhadzovať odpadky, a koľko rokov trvá kým sa v prírode rozložia rôzne veci. Napríklad, že taký polystyrén sa dokonca nikdy nerozloží. Pozrite si fotografie v galérii Deň Zeme - aktivity v ŠKD . (A. Oravcová)

 • Do školy prišla jar

  Jar je už tu... chodby školy zakvitli a ožili dekoráciami s jarnou témou. Pozrite si fotografie vo fotoalbume, v galérii Do školy prišla jar.

 • Nástup do školy od 26. 4. 2021

  Žiaci 1. - 4. ročníka: Pre školskú dochádzku detí stále platí povinnosť  predložiť kópiu negatívneho testu alebo výnimky z testovania pre zákonného zástupcu žiaka 1. – 4. ročníka nie staršiu ako 7 dní (bez ohľadu na platné pravidlá v príslušnom okrese.) Obec Bystričany testuje v sobotu 24. 4. 2021 v telocvični základnej školy, kde sú pripravené aj tlačivá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 11a).

  Žiaci 5. - 9. ročníka: Podrobné informácie o podmienkach nástupu žiakov do školy 26. 4. 2021 sme poslali mailom. Povinnosť preukázať sa negatívnym testom alebo výnimkou z testovania nie staršou ako 7 dní platí pre žiaka aj aspoň jedného rodiča. Tlačivo Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 8a) je k dispozícii na testovacom mieste v telocvični základnej školy, je priložené k tejto informácii a je možné podať ho aj elektronicky cez Edupage.

  Elektronické podávanie Čestného prehlásenia prostredníctvom Edupage:

  Pripravte si potvrdenie o teste alebo o výnimke, odfotografujte mobilom a uložte fotografiu, urobte snímku obrazovky mobilu s príslušnou sms, mailom a pod. Prihláste sa do rodičovského konta aplikácie Edupage a v úvodnej stránke si vyhľadajte a otvorte časť Žiadosti/Vyhlásenia. V ďalšom kroku kliknite na ikonu Pridať žiadosť/vyhlásenie a vyberte možnosť Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a) zákonný zástupca (MŠ a I. stupeň ZŠ) alebo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zákonný zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ). Po výbere typu vyhlásenia vyberte v spodnej časti Dátum (podania žiadosti, najneskôr pondelok 26. 4.) a v časti Vyhlasujem vyznačte, ktorú prílohu vo vyhlásení uplatníte. Kliknite na ikonu PRIPOJIŤ PRÍLOHU a vyberte fotografiu požadovaného dokumentu, ktorú ste si uložili. Po nahratí prílohy kliknite na ikonu Podať novú žiadosť/Vyhlásenie. Administrátor alebo triedny učiteľ po skontrolovaní akceptuje podanú žiadosť, o čom vám príde do konta Edupage správa.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Bystričany sa uskutoční v termíne od 12. – 16. apríla bez prítomnosti detí online formou. Pre zápis Vášho dieťaťa je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na https://www.zsbystricany.sk/register/. Následne Vašu prihlášku vytlačíme a doručíme na podpis. Prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. K registrácii si prosím pripravte kópiu rodného listu dieťaťa (fotografia alebo sken v mobilnom telefóne napr.).

  Prihlášku do základnej školy môžete podať aj cez elektronickú schránku alebo v prípade, že nemáte prístup k elektronickým službám vypísaným tlačiva, ktoré je prístupné v Materskej škole Bystričany.

  Dieťa musíte prihlásiť do školy aj v prípade, že uvažujete o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania. V takom prípade túto skutočnosť napíšte do poznámky v prihláške.

  V prípade, že chcete aby Vaše dieťa pokračovalo v povinnom predprimárnom vzdelávaní, ste povinní odovzdať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj s povinnými prílohami. V prípade, že súhlas nebude obsahovať povinné prílohy Vaša žiadosť nebude akceptovaná. V prípade otázok kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy pre materskú školu alebo priamo riaditeľa školy.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  V stredu 31. 3. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 6.,7. a 8. ročníka. Súťaž organizovalo Centrum voľného času a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali najúspešnejší riešitelia domáceho kola Adriana Bartová zo 7. ročníka a Adam Barta z 8. ročníka. S náročnými úlohami si poradili veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. Obidvaja sa umiestnili na 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • Prerušenie vyučovania v základnej škole

  Vážení rodičia,

  z dôvodu pozitívneho testu na prítomnosť vírusu SARS-COVID-19 v základnej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení vyučovania v základnej škole od 27. 3. 2021. Všetci žiaci musia ostať  v povinnej 14-dňovej karanténe (do 9. 4. 2021). V čase prerušenia vyučovania majú rodičia nárok na čerpanie tzv. pandemickej OČR. Všetky triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie, rozvrh pre všetky triedy pošlú triedni učitelia. Od 1. 4. – 6. 4. 2021 sú veľkonočné prázdniny. O nástupe do školy v pondelok 12. 4. 2021 a jeho podmienkach vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 • Originál je vždy len jeden

  Dievčatá piateho ročníka si počas voľnej hodiny prezenčného vyučovania skrášlili svoje respirátory. A tak si vytvorili maľbou na textil svoje originálne dielka, ktorými sa pochválili svojim spolužiakom a triednej pani učiteľke pri prihlásení sa na on-line hodinu. Či sa im maľby podarili......posúďte sami. Nahliadnite do fotogalérie Originál je vždy len jeden(P. Bartová)

 • Kde sa vzala, tu sa vzala... jar k nám zavítala!

  Zima je už nenávratne za nami a po dlhom chladnom období k nám opäť zavítala nami očakávaná jar. Je to čarovné obdobie, kedy sa okolitá príroda prebúdza a mení svoju tvár na nepoznanie. Pomaly, ale isto sa zahaľuje do svojho nového pestrofarebného závoja s paletou nádherných kvitnúcich kvetov. Zvieratá vyliezajú zo svojich brlohov a po dlhom zimnom spánku privádzajú na svet svoje mláďatá. Usmiate slnko vykuká z pod oblakov a na líce nás šteklia prvé slnečné lúče.

  Jar - najkrajšie obdobie roka je už tu. Z jej príchodu sa všetci veľmi tešíme, pretože jarná príroda má svoje neodmysliteľné čaro. Prináša nám radosť, smiech, dobrú náladu a život plný farieb. Aj naši šikovní žiaci jej návrat privítali ako sa patrí. Je to tak. Dôkazom je svieža farebná škála ich jarných tvorivých nápadov. Ako správni dekoratéri sa spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami pustili do zdobenia veľkonočných vajíčok a tvorbe rôznych jarných dekorácií, ktoré sú súčasťou novej výzdoby na chodbách našej školy. Veríme, že pohľad na práce našich žiakov navodia tu pravú jarnú atmosféru.

  A už nám zostáva len zaželať si spoločne krásnu a veselú Veľkú noc, aby bolo veľkonočných vajíčok dosť, hlavne všetkým pre radosť. Výsledok práce dekoratérov si pozrite vo fotogalérií. Kde sa vzala, tu sa vzala... jar k nám zavítala!(P. Bartová)

 • Voda je život - Svetový deň vody v ŠKD

  Pri príležitosti Svetového dňa vody sme sa v Školskom klube detí rozprávali o vode a jej dôležitosti. S deťmi sme si urobili aj pár pokusov. Napríklad ako funguje filtrácia vody a tiež, ktoré predmety sa vode nadnášajú a ktoré sa naopak ponoria. Ďalej sme si vysvetlili rozdiel prečo sa v slanej vode predmety nadnášajú. Deti veľmi zaujal pokus keď vrecko naplnené vodou prepichovali ceruzkami bez toho aby voda vytiekla. Na záver sme urobili pokus ako si pomocou oleja, vody, farby a šumivej tabletky urobiť lávovú lampu. Pozrite si fotografie v albume Voda je život(A. Oravcová, R. Vranková)

 • Múdrosti ukryté v knihách

  Aj napriek tomu, že žijeme v období zákazov, príkazov a nariadení naša škola pripravuje pre žiakov rôzne aktivity a podujatia. Pri príležitosti Mesiaca knihy žiaci 1. stupňa navštívili priestory knižnice. Zoznámili sa s knižnými novinkami, ktoré im ponúka k čítaniu naša knižnica. Svoje vedomosti zo sveta kníh si preverili v literárnom kvíze „ Múdrosti ukryté v knihách“. Zábavnou formou žiaci tvorili rýmy, hľadali rozprávkové bytosti ukryté v hádankách, zaspomínali sa na múdrosti našich predkov v ľudových prísloviach, porekadlách a pranostikách. Odhalili tajomstvo svojej domácej knižnice. ( Ľ. Fruňová)  Fotografie si pozrite v albume Múdrosti ukryté v knihách.

 • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Aj v tomto školskom roku sa žiaci 1. stupňa vzorne pripravovali na prednes poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako prvé sa uskutočnili triedne kolá, do ktorých sa zapojili všetci žiaci 2. a 3.  ročníka a vybraní žiaci zo 4. ročníka. Oceňujeme ich snahu a udeľujeme im pochvalu, za prejavený záujem o prednes aj náročnejších literárnych ukážok. Do školského kola postúpili viacerí žiaci, ktorí do svojho prednesu vložili aj kúsok hereckého umenia. Víťazom školského kola v I. kategórii sa stal žiak 3. ročníka Tobiáš Plachý. Srdečne blahoželáme. (Ľ. Fruňová) Fotografie zo školského kola si pozrite v albume Hviezdoslavov Kubín - školské kolo.

 • Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

  Predmetové olympiády pokračovali okresným kolom Fyzikálnej olympiády, ktorá sa riešila online formou v stredu 17. 3. 2021. Z domáceho kola súťaže postúpili ako najlepší dvaja ôsmaci a dvaja deviataci. S náročnými úlohami sa statočne popasovali a dosiahli vynikajúce výsledky. Filip Išky (9. tr.) splnil ako jediný účastník vo svojej kategórii kritériá úspešného riešiteľa a stal sa víťazom okresného kola s postupom do krajského kola. Lukáš Zahoranský (9. tr.) sa umiestnil na 3. mieste v rovnakej kategórii. Martin Kiripolský (8. tr.) sa umiestnil v kategórii F na 4. miesteAdam Barta (8. tr.) na 5. mieste, nestali sa však úspešnými riešiteľmi súťaže. Všetkým účastníkom školského kola ďakujeme za prácu v domácom kole a reprezentáciu školy v okresnom kole. Víťazovi gratulujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. (I. Plachá)

 • Čítame radi

  V školskom roku 2020/2021 sa naša škola zapojila do rozvojového projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR a zameraného na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi“. V rámci uvedeného projektu získala škola finančné prostriedky na nákup kníh detskej, mládežníckej i odbornej literatúry. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. Vďaka projektu sa nám podarilo za zvýhodnených podmienok od vybraných kníhkupectiev zakúpiť 99 kusov kníh (celkom 72 titulov), ktoré poputujú do školskej knižnice a budú k dispozícii všetkým žiakom i učiteľom Základnej školy s materskou školou v Bystričanoch. Keďže do výberu kníh sa zapojili učitelia viacerých predmetov, môžeme touto formou podporovať vzdelávanie vo všetkých predmetoch. Aj vďaka týmto knihám môžeme efektívne zaviesť do vyučovania nové formy podpory čitateľskej gramotnosti ako napríklad „kniha na dosah“, „čítanie dvojičiek“ a i. Nové knihy, ktoré čakajú na svojich čitateľov, si môžete pozrieť v galérii Čítame radi. (Z. Horniaková)

 • Nástup do školy od 22. 3. 2021

  Vážení rodičia,

  vyučovanie v základnej škole pokračuje od pondelka 22. 3. 2021 v doterajšom režime, to znamená, že zákonný zástupca žiaka 1. - 4. ročníka musí najneskôr v pondelok ráno predložiť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11c alebo 11a) aj s požadovanými prílohami - kópiou negatívneho testu alebo výnimky z testovania nie staršiu ako 7 dní). Žiaci 1. - 4. ročníka sa nemusia testovať ani v prípade, že majú viac ako 10 rokov.

  Tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11c) je pre rodičov, ktorí musia chodiť na pracovisko, a je možné podať ho aj elektronicky vrátane prílohy prostredníctvom aplikácie Edupage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia, zverejňujeme ho aj ako prílohu tejto informácie. Prosíme rodičov, aby nepodávali súčasne papierové aj elektronické vyhlásenia.

  Tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (typ 11a) je pre rodičov, ktorí pracujú z domu, alebo sú doma z iných dôvodov (rodičovská dovolenka, PN, nezamestnanosť...), Toto tlačivo nezverejňujeme, aby nedochádzalo k ich zámenám a omylom, posielame ho po deťoch v listinnej podobe.

  ŽIaci 5. - 9. ročníka, ktorí sa vzdelávajú prezenčne z dôvodu, že majú sťažený prístup k online vzdelávaniu, sa pred nástupom do školy musia testovať. Zákonný zástupca predkladá tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti rodič+ žiak (typ 8a) spolu s požadovanými prílohami - kópiou negatívnych testov alebo výnimiek z testovania žiaka aj rodiča. Tlačivo posielame v listinnej podobe, nepodáva sa online.

  Vyučovanie pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka pokračuje od pondelka 22. 3. 2021 dištančnou formou s výnimkou žiakov 5. ročníka, ktorí nemajú možnosť online vzdelávania.

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12. 3. sa chlapci z 9. triedy zúčastnili okresného kola chemickej olympiády a stali sa úspešnými riešiteľmi. Spomedzi 17tich súťažiacich Lukáš Zahoranský obsadil 5. miesto, Filip Išky sa umiestnil na taktiež skvelom 8. mieste! Tým, že súťaž prebiehala dištančnou formou, sa chlapci museli popasovať s náročnými teoretickými aj praktickými úlohami cez počítače. K ich úspechu im gratulujeme a s napätím čakáme, či budú výsledky stačiť do postupujúceho krajského kola. Gratulujeme! (M. Drexlerová)

strana: