Navigácia

 • Letné prázdniny

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Letné prázdniny sa pre žiakov základných škôl začínajú v stredu 1. júla 2020 a potrvajú do 31. augusta 2020. Prajeme všetkým našim žiakom a ich rodinám pekné leto a mnoho zaujímavých spoločných aktivít.

 • ŠKD I. február - marec 2020

  Z činnosti školského klubu detí vo februári a v marci prinášame zaujímavé aktivity, o ktorých si prečítate v časti  Školský klub detí, fotografie si pozriete v galérii ŠKD I. február - marec 2020.

 • Baltie 2020

  Po prestávke spôsobenej prerušením prevádzky škôl pokračovalo nielen vyučovanie, ale aj práca krúžkov. Koncom júna sa konala aj posledná súťaž - Baltie 2020, do ktorej sa zapojili žiaci 3. triedy. Výsledky súťaže si prečítate v časti  Olympiády a súťaže a fotografie si pozriete v galérii Baltie 2020.

 • Opäť v škole - landart, 5. trieda

  Na hodinách anglického jazyka si naši piataci vyskúšali „landart“. Je to hravá forma, ako sa naučiť a zopakovať si opis osôb. Najprv si museli nakresliť osobu a potom mali za úlohu v okolí nájsť materiály na oblečenie a črty. Niektorí boli veľmi kreatívni a vytvorili zaujímavé diela, ktoré si môžete pozrieť v galérii Opäť v škole - landart, 5. trieda. (E. Mendelová)

 • Som doma - komiks, 5. a 6. trieda

  Súčasný núdzový stav zariadil mnohým z nás a hlavne žiakom nezvyčajnú situáciu – zostať na určitý čas doma. Karanténa im obmedzila mnohé možnosti využívania voľného času, na ktoré boli dovtedy zvyknutí. Zrušili sa stretnutia s kamarátmi, obmedzené boli návštevy rodiny a priateľov, ale aj kiná a ihriská pre deti. To ako trávili dni karantény doma naši žiaci piatej a šiestej triedy prerozprávali pomocou vlastného vytvoreného príbehu. Zapojili svoju fantáziu a pomocou postupne usporiadaných kreslených obrázkov vytvorili svoj vlastný komiks „SOM DOMA.“ Pozrite si niektoré komiksy v galérii Som doma - komiks, 5. a 6. trieda. (P. Bartová)

 • Učíme sa doma - diorámy, 5. tr.

  Naši piataci si ako súčasť upevňovania vedomostí o typoch krajín vytvorili vlastné diorámy (3D výseky krajín). Vo všetkých sa prejavila ich kreativita a vynaliezavosť, ktorá nás veľmi milo prekvapila. Niektoré boli veľkorozmerné diela, iné vypracované do najmenšieho detailu. Jednotlivé výtvory si môžete pozrieť v galérii Učíme sa doma - diorámy, 5. tr. (E. Mendelová)

 • Prevádzka školy od 01. 06. 2020

  Od 01. 06. 2020 obnovujeme prevádzku základnej školy pre ročníky 1. - 5. 

 • Fyzika v kuchyni - 6. trieda

  Pri domácom vzdelávaní šiestaci zamierili od počítačov rovno do kuchyne, aby si overili nové poznatky z fyziky. Pri pokusoch s rôznymi kvapalinami v domácnosti zistili, ako sa správajú v závislosti od svojej hustoty. Fotografie výsledkov šiestackych pokusov si môžete pozrieť v galérii Fyzika v kuchyni - 6. trieda. Do galérie prispeli pokusmi (podľa poradia fotografií): Adriána Bartová, Marek Chudý, Kristián Kobes, Ema Mazánová, Michaela Sluková, Lukáš Škoda, Ema Šteinerová (1. a 2. pokus), Dominik Vida. (I. Plachá)

 • Urob si včelí plást - 3. trieda

  Včelí plást je považovaný za staviteľský zázrak. Bol nazvaný  "architektonickým veľdielom." A takéto veľdiela vyrábali tretiaci na hodinu prírodovedy. Dokázali, že sú naozaj šikovní ako včeličky. Výsledkom sú ich krásne projekty. Posúďte sami v galérii Urob si včelí plást - 3. trieda. (I. Zvalová)

 • Ako sa učíme doma - 4. trieda

  Pracovný postup výroby keksíkov

  Na hodine SLOVENSKÉHO JAZYKA

  píšem recept najlepšieho keksíka. 

  Číslovky sa hmýria, je ich priveľa, 

  prísady dám  a upečiem zvesela.

  Pozrite sa všetci, nielen štvrtáci, 

  či konečný výsledok sa  zapáči.

  Upečené Vaneskou Kováčikovou podľa receptu z učebnice SLOVENSKÉHO JAZYKA pre 4.ročník základných škôl. Pozrite sa v galérii Ako sa učíme doma - 4. trieda. (I. Zvalová)

 • Deň Zeme

  „Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte lepšie.“ (Albert Einstein)

  Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla. Sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, kedy oslavujeme príchod jari. Tento významný deň má v sebe prínos pre nás všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa nad všeobecnými zásadami. Tie spočívajú v ochrane zdravia okolitej prírody a šetreniu prírodných zdrojov. Naši žiaci sa pravidelne každý rok zapájajú do aktivít zameraných na čistenie okolia školy a obce. Aj napriek tomu, že brány škôl sú zatvorené,  druháci našli spôsob ako priložiť ruku k dielu a spraviť dobrý skutok pre našu planétu Zem. Rozhliadli sa okolo seba, a bolo čo zbierať a čistiť. Pozrite sa v galérii Deň Zeme, ako žiaci 2. triedy aktívne prispeli k očisteniu verejných priestranstiev v obci. (Ľ. Fruňová)

 • Prihlásenie detí do ZŠ Bystričany

  Vážení rodičia!

  V prípade, že máte záujem prihlásiť Vaše dieťa do základnej školy v Bystričanoch do ktoréhokoľvek ročníka, použite elektronickú prihlášku na stránke školy. Vypíšte všetky požadované údaje a postupujte podľa pokynov. Ďakujeme za spoluprácu.

 • Prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ Bystričany

  Vážení rodičia!

  Podľa rozhodnutia starostu obce ako zriaďovateľa ZŠ s MŠ Bystričany sa z dôvodu preventívnych protiepidemiologických opatrení prerušuje prevádzka v základnej a materskej škole vrátane školskej jedálne v piatok 13. marca 2020Ústredný krízový štáb SR rozhodol o prerušení vyučovania vo všetkých typoch škôl od pondelka 16. marca 2020 do odvolania. Prerušenie prevádzky sa nepovažuje za prázdniny pre žiakov, preto budú mať deti zadané úlohy podľa rozhodnutia príslušného vyučujúceho, napr. prostredníctvom školskej webovej stránky, školských mailových schránok a portálu Bezkriedy. Tieto úlohy sú povinné, budú kontrolované a hodnotené. Uvedené opatrenie má preventívny karanténny charakter, preto je dôležité, aby deti boli doma, nestretávali sa navzájom, nenavštevovali miesta s väčším počtom ľudí, necestovali a pod. Prerušuje sa aj prevádzka knižnice, telocvične a rušia sa všetky aktivity na školských športoviskách. Školský areál bude pre verejnosť v čase prerušenia prevádzky úplne zatvorený.

  Vzhľadom na to, že uvedená situácia sa môže z rozhodnutia štátnych orgánov meniť, sledujte oficiálne komunikačné prostriedky školy a obce, prostredníctvom ktorých vás budeme o prípadných zmenách informovať (školská a obecná webová stránka, FB profily školy a obce, obecný rozhlas). Súčasne vás vyzývame, aby ste školu informovali o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na šírenie vírusu COVID-19.

  Ďakujeme za porozumenie.

  Vedenie ZŠ s MŠ Bystričany

 • Projekt Záhrada plná chutí bol v hlasovaní úspešný

  ZŠ s MŠ Bystričany sa zapojila do grantového programu spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis Zelené oázy. V januári 2020 sme podali projekt Záhrada plná chutí, s ktorým sme sa uchádzali o finančný grant so zámerom revitalizácie bývalého školského políčka a výsadby ovocných stromov v areáli školy. Spomedzi 179 projektov komisia podporila priamo 11 projektov a do druhého kola vybrala ešte 26 projektov, o ktorých rozhodovala hlasovaním verejnosť. V hlasovaní získal náš projekt 449 hlasov a stal sa jedným z 12 s najvyšším počtom hlasov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na realizáciu. Škola tak získala 1 000 € a spolu s vlastnými finančnými prostriedkami môže uskutočniť projektový zámer: osadenie vyvýšených zeleninových záhonov, výsadbu tradičných i nových a exotických ovocných stromov a krov (orech, gaštan jedlý, lieska, moruša, hurmikaki, kivi, zemolez). Do záhrady umiestnime aj úkryty pre hmyz a prvky na zachytávanie dažďovej vody. Naplánované práce sa v aktuálnej situácii musia presunúť, ale veríme, že v spolupráci s ďalšími organizáciami všetko stihneme a v areáli základnej školy vznikne záhrada poskytujúca nielen možnosti na zážitkové vyučovanie, ale aj malé dobroty pre maškrtné jazýčky detí. Ďakujeme jednotlivcom i organizáciám, ktoré sa do prípravy projektu zapojili a prisľúbili spoluúčasť aj na realizácii: obec Bystričany, rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bystričany, miestne organizácie Slovenského zväzu záhradkárov a Jednoty dôchodcov Slovenska. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí podporili projekt hlasovaním a umožnili tak škole získať finančný grant. O realizácii projektu budeme postupne informovať.

 • Farebná záhrada - výtvarná súťaž

  V mesiaci marec prebiehal 13. ročník výtvarnej súťaže pre deti a mládež na tému Farebná záhrada. Zapojili sa do nej žiačky 4. a 5. ročníka. Vybrané výtvarné práce, ktoré vytvorili žiačky pomocou grafickej techniky, budú použité v expozícii Slovenského zväzu záhradkárov na celoslovenských výstavách a veľtrhoch v roku 2020, na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne a Agrokomplexe v Nitre. Budeme autorkám držať palce a veríme tomu, že porotu zaujmeme. Vybrané práce sú k nahliadnutiu vo Fotoalbume. (P. Bartová)

 • Marec - mesiac knihy v školskej knižnici

  Dom bez knihy, je ako dom bez okien. K dobrej knihe treba aj dobrých priateľov. Vyber si autora, ako si vyberáš priateľa.

  Knižnica je miestom, kde sa stretávajú žiaci, ktorí majú kladný vzťah ku knihe. Navštevujú ju po celý rok, ale intenzívnejšie hlavne v mesiaci marec. Každý žiak má záujem o iný druh literatúry. Majú svoju obľúbenú knihu alebo autora? Veru áno. Jednou z aktivít školskej knižnice bolo zistiť aké knihy žiaci obľubujú, kto je ich autorom a ilustrátorom, čím ich kniha zaujala. Ďalšou aktivitou bolo čítanie Prvákom a žiakom z ŠKD 1 sme tento rok pripravili čítanie o vode. Druháci venovali pozornosť čítaniu rozprávok Pavla Dobšinského a Osmijankových rozprávok od spisovateľky Kristy Bendovej. Ľudové rozprávky O medovníkovej chalúpke a Ako išlo vajce na vandrovku žiaci výtvarne spracovali, zdramatizovali, vymýšľali mená pre vandrovníkov, čím boli využité aj medzipredmetové vzťahy. Tretiaci si vybrali knižku od Márie Ďuríčkovej Danka a Janka a knihu Hany Zelinovej Jakubko. Štvrtáci si vybrali Staroveké olympijské hry a na čítanie povestí o slovenských mestách. Pozrite si fotografie vo Fotoalbume v galérii Marec - mesiac knihy (Ľ. Fruňová). 

 • Čitateľské aktivity v 3. triede

  Tretiaci mesiac marec začali aktívne čítaním knihy Márie Ďuríčkovej: Danka a Janka. S triednou učiteľkou navštívili školskú knižnicu, poobzerali sa po jej interiéri a každý dostal jednu knihu. Zistili, že v knižnici sa nachádzajú dve rôzne vydania knihy. Na hodine slovenského jazyka sa oboznámili s autorkou, ilustrátorom. Na ďalších hodinách pokračovali hlasným čítaním. Našim cieľom nebolo knihu prečítať rýchlo, ale čítať ju s porozumením. Po každej časti si porozprávali, čo si z čítania zapamätali, čo sa im páčilo i nepáčilo. Po vzájomnej dohode si určili časový interval, za ktorý knižku dočítali doma. Keď boli žiaci hotoví a pripravení, v triede besedovali. Urobili si krátky zápis o autorke, niekoľko viet o prečítanom, nakreslili ilustráciu k svojmu písomnému výtvoru. Svoje práce si vystavili na nástenku v triede. V čítaní pokračujú knihou Jakubko a vlastnými obľúbenými knihami. (K. Lukáčová) Fotografie si pozrite vo fotoalbume v galérii 3. trieda: Fotoalbum..

 • V našej škole majú žiaci možnosť študovať nemecký a anglický jazyk. Po nadobudnutí istých znalostí, vedomostí, zručností, sa môžu deti prezentovať v praxi. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka si to vyskúšali hravou formou v súťaži v spelovaní (hláskovaní) v anglickom jazyku vo štvrtok 5. marca 2020.  V prvom kole v programovacom jazyku Baltík mali pripravených 10 písmen, ktoré si dieťa náhodne vygenerovalo. Jeho úlohou bolo správne ich vyhláskovať. Každý člen tímu mohol získať 10 bodov.  V druhom kole bolo potrebné vyhláskovať pripravené anglické slová s rovnakým počtom písmen, aby súťaž i následné hodnotenie bolo spravodlivé pre zúčastnené tímy. Najlepšie v získaní bodov pre svoj tím a v správnosti hláskovania sa darilo trom tretiačkam Sabíne Bartovej, Zoji Dadovej, Lucii Mištinovej. V náročnej konkurencii zvíťazili o jeden bod oproti tímu štvrtákov. Blahoželáme! Ďalšie informácie a výsledky si prečítate v časti Olympiády a súťaže. (K. Lukáčová)

 • Našim starkým - vystúpenie pre klub dôchodcov

  V stredu 4. marca 2020 sprestrili programom deti z 2. - 4. triedy a speváckeho krúžku výročnú členskú schôdzu miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Programom s folkórnymi prvkami tak potešili nielen svojich starkých, susedov či známych, ale vytvorili dobrú náladu všetkým prítomným. 

 • V piatok 21.2.2020 sme si chvíle v našom klube spríjemnili aj zábavno- súťažnou hrou- INKOGNITO. Pri tejto súťaži sme boli trochu nútení improvizovať. Ale poňali sme to po svojom a pravidlá sme si tiež trochu upravili. Nakoľko sa k nám pripojili aj deti z ŠKD I, tak sa naši hádači prestriedali viackrát, aj tajných hostí sme mali troch.

  Očividne nás to všetkých bavilo a určite sme túto  zábavnú hru nehrali naposledy.

  Čo všetko sa ešte dialo v II. oddelení ŠKD vo februári, si môžete prečítať v časti Školský klub detí

strana: