Navigácia

 • Návšteva v partnerskej škole ZŠ Odry, ČR

  Po dvoch rokoch vynútenej prestávky opäť vycestovali naši žiaci na návštevu partnerskej školy v meste Odry (ČR). Piataci a šiestaci strávili niekoľko dní medzi svojimi rovesníkmi zo susedného štátu, zúčastnili sa na spoločnom vyučovaní, ktorého cieľom bolo zlepšiť komunikáciu v blízkom, ale predsa cudzom jazyku, spoznať tamojšiu históriu a tradície, ale sa aj navzájom zabaviť. Program návštevy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. – 23. septembra 2022 bol bohatý. 17 detí si počas niekoľkých dní prezrelo mestečko Odry, miestne múzeum Katovňu, navštívili Svet techniky v Ostrave, kde okrem poznávania technických a vedeckých pokusov, hračiek a zaujímavostí absolvovali aj zážitkové programy Robot Ozobot a Mladý antropológ. Spolu s českými žiakmi zažili adrenalínové chvíle na bobovej dráhe a iných športových atrakciách a večery v telocvični boli venované futbalu, vybíjanej, gymnastike a iným zaujímavým a pre nás novým športom. Deti si našli nových priateľov a už sa všetci tešíme na spoločné stretnutie v Bystričanoch v júni budúceho roku. (I. Plachá)

  Fotografie si môžete pozrieť v albume Návšteva v partnerskej škole ZŠ Odry, ČR.

 • Namaľuj svojho hrdinu v uniforme - výtvarná súťaž

  Veliteľstvo posádky Bratislava vyhlásilo 1. ročník výtvarnej súťaže Namaľuj svojho hrdinu v uniforme. Do súťaže sa zapojili naši žiaci z 3. triedy. Súťažné exponáty budú vystavené v Posádkovom klube  Dulovo námestie 6, Bratislava, od 27. septembra do 31. októbra 2022. .Fotografie súťažných prác si môžete pozrieť v albume Namaľuj svojho hrdinu v uniforme - výtvarná súťaž(I. Zvalová)

 • Žiak / Žiačka roka 2022

  Ema Šteinerová                                   1. miesto, okresné kolo

                                                               2. miesto, krajské kolo            Biologická olympiáda, Poznaj a chráň

                                                               4. miesto, okresné kolo          Biologická olympiád, kat. D

                                                               5. miesto, Top Expert             Expert geniality show

                                                               3. miesto                                Prievidzská kytica

                                                               úspešná riešiteľka                  Pytagoriáda

                                                               riešiteľka                                Fyzikálna olympiáda

                                                               riešiteľka                                Matematická olympiáda

  Adam Barta                                         12. miesto, okresné kolo

                                                              25. miesto, krajské kolo        Chemická olympiáda

                                                              4. miesto, okresné kolo        

                                                              riešiteľ, krajské kolo              Fyzikálna olympiáda

                                                              2. miesto, okresné kolo         Olympiáda v slovenskom jazyku

                                                              6. miesto, okresné kolo         Dejepisná olympiáda

                                                              7. miesto, okresné kolo         Technická olympiáda

                                                             19. miesto, 20. miesto

                                                              Top Expert                            Expert geniality show

                                                              riešiteľ                                   Matematický klokan

   

 • Najlepší žiaci v šk. roku 2021/2022

  Vanesa Kováčiková                            3. miesto, okresné kolo          Malý futbal

  Nela Bartová

  Ida Galbavá

  Rebeka Matiašková

  Lucia Mištinová

  Zoja Dadová

  Natália Birošíková

  Ema Kobesová

  Oliver Pindroch                                    úspešný riešiteľ                      Matematický klokan

  Tobiáš Plachý                                      úspešný riešiteľ                      Všetkovedko

                                                              1. miesto, školské kolo           Hviezdoslavov Kubín

  Matúš Gálus                                        2. miesto, okresné kolo          Geografická olympiáda

  Samuel Dodok                                    22. miesto, úspešný riešiteľ    Geografická olympiáda

  Filip Pastierik                                      úspešný riešiteľ                       Informatická olympiáda

  Štefan Humaj                                      úspešný riešiteľ                       Informatická olympiáda

                                                              úspešný riešiteľ                       Pytagoriáda

                                                              riešiteľ                                     Všetkovedko

                                                              riešiteľ                                     Matematický klokan

  Libor Plevka                                        1. miesto, školské kolo            Slávik Slovenska

                                                              úspešný riešiteľ                       Všetkovedko

                                                              riešiteľ                                     Matematický klokan

  Lucia Mištinová                                   16. miesto, okresné kolo         Matematická olympiáda

                                                              riešiteľka                                 Matematický klokan

  Zoja Dadová                                        úspešný riešiteľ                      Pytagoriáda

                                                              7. miesto, okresné kolo           Matematická olympiáda

                                                              25. miesto, okresné kolo        Geografická olympiáda

                                                              riešiteľ                                     Matematický klokan

                                                              riešiteľ                                     Expert geniality show

  Nela Bartová                                       8. miesto, okresné kolo          Dejepisná olympiáda

                                                              35. miesto, okresné kolo        Geografická olympiáda

                                                              úspešná riešiteľka                  Informatická olympiáda

                                                              riešiteľka                                 Expert geniality show

  Eliška Plevková                                  15. miesto, okresné kolo         Geografická olympiáda

                                                             17. miesto, okresné kolo         Biologická olympiáda

                                                              riešiteľka                                 Matematický klokan

  Ema Mazánová                                   8. miesto, okresné kolo          Dejepisná olympiáda

                                                              13. miesto, okresné kolo        Biologická olympiáda

                                                              riešiteľka                                 Expert geniality show

                                                              riešiteľka                                 Fyzikálna olympiáda

  Jakub Hruboš                                     4. miesto, okresné kolo           Dejepisná olympiáda

                                                             7. miesto, okresné kolo           Matematická olympiáda

                                                             20. miesto, okresné kolo         Geografická olympiáda

                                                             úspešný riešiteľ                       Pytagoriáda

                                                             úspešný riešiteľ                       Matematický klokan

                                                             Top Expert                               Expert geniality show

  Adriana Bartová                                 13. miesto                                Dejepisná olympiáda

                                                              úspešná riešiteľka                  Pytagoriáda

                                                              úspešná riešiteľka                  Informatická olympiáda

                                                              riešiteľka                                Matematický klokan

                                                              riešiteľka                                Matematická olympiáda

  Martin Kiripolský                                 5. miesto, okresné kolo          Geografická olympiáda

                                                             7. miesto, okresné kolo           Technická olympiáda

                                                             9. miesto, okresné kolo           Dejepisná olympiáda

                                                             riešiteľ                                     Matematická olympiáda

                                                             riešiteľ                                     Expert geniality show

                                                             riešiteľ                                     Olympiáda v anglickom jazyku

                                                             riešiteľ                                     Matematický klokan

 • Žiaci - reportéri - pokračovali v rozhovoroch s vyučujúcimi, aby zistili ich názory na knihy a čítanie, aké knihy a autorov majú radi, čo aktuálne čítajú. Prečítajte si ďalšie dva rozhovory v časti Projekty a aktivity.

 • Návšteva divadelného predstavenia Tri prasiatka

  Dňa 17. júna 2022 žiaci 1. stupňa  navštívili divadelné predstavenie Tri prasiatka v Bratislave. Počasie nám prialo, výlet sa vydaril.  Okrem krás hlavého mesta deti upútala hradná stráž posádky mesta Bratislavy, strážiaca prezidentský palác. Svoje zážitky a dojmy deti preniesli do výtvarnej súťaže vyhlásenej Veliteľstvom posádky mesta Bratislava pod názvom: "Namaľuj svojho hrdinu v uniforme ", ktorej uzávierka súťažných prác končí 16. septembra 2022  a naša škola sa jej zúčastní. otografie si môžete pozrieť v albume Návšteva divadelného predstavenia Tri prasiatka. (I. Zvalová, J. Sluková, L. Fruňová, K. Lukáčová)

 • Výlet do zveroparku v Revišťskom Podzámčí

  Dňa 27. 6. 2022 sme náročný školský rok zavŕšili spoločným výletom žiakov 5. - 8. ročníka návštevou Zveroparku v Revišťskom Podzámčí. Žiaci sa vrátili do svojich detských čias vďaka prechádzke rozprávkovým lesom a mohli obdivovať čaro drevených postavičiek - Ferda Mravca, Pinocchia, Včielky Maje, Popolušky a iné. Svoj vzťah k zvieratám prehĺbili návštevou miestnej kontaktnej ZOO.  Veľkolepým vyvrcholením úprimnej detskej radosti a bláznivosti  bola návšteva skákacích hradov a tubingovej dráhy. Spokojnosť s výletom nepokazilo ani horúce počasie. (A. Šteinerová) Pozrite si fotografie v albume Výlet do zveroparku v Revišťskom Podzámku.

 • Čítajme si 2022

  Čítanie bezpochyby patrí medzi aktivity, ktoré rozvíjajú osobnosť dieťaťa – pomáha poznávať hodnoty, učí rozlišovať dobro a zlo, dáva priestor pre tvorivosť, prináša možnosť byť sám a identifikovať sa s postavami. Knihy prinášajú informácie, inšpiráciu, relax. V dňoch 20. 6. – 24. 6. 2022 sme sa zapojili do celoslovenského detského čitateľského maratónu Čítajme si..., ktorý organizovala Linka detskej istoty v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi. Žiaci všetkých ročníkov si počas spomínaného týždňa čítali spoločnú knižku nepretržite celú hodinu (i viac). Účasť v projektu žiaci potvrdili svojím podpisom na podpisový plagát. Vďaka tomu sme sa mohli zapojiť aj do žrebovania o knihy darované Vydavateľstvom Slovart a Linkou detskej istoty. (Z. Horniaková) Pozrite si fotografie v albume Čítajme si 2022.

 • Máj - mesiac lásky... ku knihám

  Máj je mesiac, kedy sa všetko vôkol nás prebúdza k životu, všetko kvitne a rozvoniava. Máj je v našich mysliach spájaný s medziľudskou láskou, s citom, ktorý dodáva silu, energiu, optimizmus každému človeku. Prebudiť lásku, tentokrát však ku knihám, sme sa v žiakoch stredného školského veku snažili aj počas hodín slovenského jazyka a literatúry formou doplnkového čítania. Žiaci 5. – 7. ročníka celý mesiac čítali knihy podľa vlastného výberu a po prečítaní o nej rozprávali spolužiakom. Veru, viacerí z nich v sebe znovuobjavili dobrý pocit z prečítaného literárneho diela. Čo je však dôležitejšie, podarilo sa nám rozčítať aj neustále začínajúcich čitateľov, dokonca až do takej miery, že niektorí z nich prečítali 3 či 4 obľúbené knihy pre deti a mládež. Čítali sme naozaj všade ... veď sa len pozrite do našej Galérie obrázkov Máj - mesiac lásky... ku knihám(Z. Horniaková)

 • Erasmus+ Medzinárodná konferencia a záverečné stretnutie projektových tímov

  Projekt Bullying and Cyberbullying in the world of silence and not only, ktorý je podporovaný z programu Erasmus+ a financovaný z fondov Európske únie, pokračoval posledným stretnutím koordinátorov a členov pracovných tímov v Bukurešti v dňoch 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022. Programom stretnutia bolo niekoľko workshopov s cieľom odovzdávania skúseností s riešením šikanovania a kyberšikanovania v školách, možnosťami prevencie a využitie  preventívnych programov. Vrcholom stretnutia a praktických aktivít programu bola medzinárodná konferencia, na ktorej zástupcovia partnerských škôl prezentovali výsledky svojej práce pri riešení projektových úloh. Súčasťou stretnutia bolo poznávanie Rumunska, prehliadka pamätihodností Bukurešti a návšteva ďalších pozoruhodných miest. Fotografie z konferencie a stretnutia tímov sú v albume Erasmus+ Medzinárodná konferencia a záverečné stretnutie projektových tímov(I. Plachá)

 • Prievidzská kytica - súťaž v aranžovaní

  V utorok 7.6. 2022 sa po trojročnej prestávke opäť konala okresná súťaž v aranžovaní živých rastlín. V poradí už 35. ročník ročník tejto súťaže organizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Mestským úradom v Prievidzi. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť aranžmán zo živých lúčnych alebo záhradných rastlín. Našu školu reprezentovalo družstvo troch žiačok -  Nela Bartová (6. ročník), Dominika Fandlyová (6. ročník) a Ema Šteinerová (8. ročník). Najviac sa darilo Eme Šteinerovej, ktorá so svojou prácou obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme a dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Fotografie si pozrite v albume Prievidzská kytica - súťaž v aranžovaní. (A. Šteinerová)

 • ŠKD - Medzinárodný deň detí

  Prvý jún je vo viacerých krajinách sviatkom všetkých detí. Je to Medzinárodný deň detí. V krásne, slnečné štvrtkové popoludnie 2. júna 2022 si klubári svoj deň naplno užili. Pani vychovávateľky pre nich pripravili zábavné športové hry, ktoré boli realizované na školskom ihrisku. Deti ich s radosťou využili a zasúťažili si v rôznych disciplínach. Víťazi na záver dostali zaslúžené diplomy, ale aj sladkú odmenu. To ako sa deti zabávali, si môžete pozrieť vo fotogalérii ŠKD - Medzinárodný deň detí. (A. Oravcová, P. Bartová)

 • Návšteva u starostu obce - 6. trieda

  Dňa 31. mája 2022 žiaci 6.triedy navštívili Obecný úrad Bystričany. Srdečne nás prijal pán starosta Mgr. Filip Lukáč, ktorý nám porozprával o fungovaní obce, služby pre občanov, aktivity, aktuálne projekty a vízie do budúcnosti. Prešli sme jednotlivými miestnosťami budovy. Šiestakom sa najviac páčilo v kancelárií pána starostu a sklad materiálu civilnej ochrany. Táto návšteva bola pre nás veľkou inšpiráciou zároveň praktickou časťou témy ,,Obec, v ktorej žijem.“ Spoločne sme sa odfotili pred Obecným úradom Bystričian, poďakovali sme za pamätné knihy, magnetky a perá i spoločne strávený čas. Pozrite si fotografie vo fotoalbume Návšteva u starostu obce - 6. trieda. (E. Ščipáková)

 • Vojaci očami detí - výtvarná súťaž

  Mesiac máj priniesol novú výtvarnú súťaž: Vojaci očami detí. V poradí XXI. ročník oslovil deti mladšieho školského veku a žiaci 2.triedy prispeli svojimi výtvarnými prácami. (I. Zvalová)

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Vojaci očami detí - výtvarná súťaž.

 • Biologická olympiáda - výborné umiestnenie na krajskom kole

  V utorok 17. 5. 2022 sa v Považskej Bystrici konalo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E („Poznaj a chráň“). Našu školu reprezentovala víťazka okresného kola, žiačka 8. ročníka Ema Šteinerová. Spomedzi najúspešnejších riešiteľov z Trenčianskeho kraja sa jej výborne darilo a obsadila celkové 2. miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  Vo štvrtok dňa 21. 4. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie D (žiaci 6. – 7. ročníka). Súťaž prebiehala po troch rokoch opäť prezenčnou formou na ZŠ Dobšinského v Prievidzi. Skladala sa z teoretickej a praktickej časti, za ktoré mohli súťažiaci získať spolu 60 bodov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 7. ročníka. Matúš Gálus obsadil so ziskom 43 bodov výborné 2. miesto a Eliška Plevková so ziskom 32 bodov sa umiestnila na 17. mieste. Obidvaja žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.  (A. Šteinerová)

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  Vo štvrtok 28. 4. 2022 sa konalo krajské kolo Chemickej olympiády na SOŠ v Novákoch. Súťaž bola po troch rokoch opäť realizovaná prezenčnou formou. Našu školu reprezentoval žiak 9. triedy Adam Barta. V konkurencii 39 najúspešnejších riešiteľov z Trenčianskeho kraja sa Adam nestratil, stal  sa úspešným riešiteľom a obsadil celkové 25. miesto. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. (A. Šteinerová)

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 12. 4. 20022 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka  základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž bola opäť realizovaná online formou. Našu školu reprezentovali žiaci 6. ročníka Nela Bartová a Jakub Hruboš a žiačky 8. ročníka Adriana Bartová a Ema Šteinerová. Najviac sa darilo Jakubovi Hrubošovi, ktorý získal 12 bodov z 18 možných, stal sa úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 7. mieste. Dievčatám v obidvoch kategóriách sa darilo menej a ich bodový zisk nestačil na to, aby sa stali úspešnými riešiteľkami. Jakubovi Hrubošovi srdečne blahoželáme a všetkým deťom ďakujeme za reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • To sme si pochutili! - 5. trieda

  Žiaci 5. triedy si na piatok 20. 5. 2022 pripravili projekt z anglického jazyka. Žiaci si vybrali jednoduché sladké alebo slané jedlo, ktoré doma pripravili a priniesli do školy na ochutnávku. Úlohou detí bolo vytvoriť recept svojho jedla v anglickom jazyku, odprezentovať ho a následne ponúknuť svojim spolužiakom a pani učiteľkám. Niektorí žiaci dokonca pripravili bezlepkové koláče. Prejavili tým súdržnosť voči svojej spolužiačke, ktorá má bezlepkovú diétu.  Ďakujeme zapojeným žiakom a obzvlášť ďakujeme rodičom, ktorí venovali svoj čas nášmu projektu a pomohli svojim deťom s prípravou. A čo sme ochutnali? Pozrite sa v galérii To sme si pochutili! - 5. trieda(A. Blahová)

 • V apríli sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, na ktorom sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. V oboch testovaných predmetoch - slovenský jazyk a literatúra, matematika - dosiahli výsledky lepšie ako slovenský priemer. V slovenskom jazyku bola úspešnosť školy 70,8 % (SR 59,1 %) a v matematike 58,1 % (SR 53,2 %. Podrobnejšie výsledky si prečítate v časti Externé merania.

strana: