Navigácia

 • Deň mlieka

  Deň mlieka je jednou z tém našich aktivít ,, Zdravej školy “ . Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť  konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Aj naši žiaci sa zapojili a formou rôznych hravých, tvorivých a vzdelávacích aktivít sme si 27. septembra 2023 pripomenuli deň mlieka. Najmenší žiaci v detskom klube nakreslili plagát aj spievali o mliečku s Paci Pac. Žiaci 5. a 6, ročníka si aj pochutnávali na mliečnych výrobkoch. Pripomenuli sme si, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku. Aktivity pripravili A. Oravcová a E. Ščipáková. Pozrite si fotografie v albume Deň mlieka. (E. Ščipáková)

 • Návšteva žiakov v partnerskej škole v Odrách, Česká republika

  Tradičná návšteva žiakov 5. a 6. triedy v partnerskej škole v Odrách sa uskutočnila v dňoch 19. – 22. septembra 2023. Teplé jesenné počasie prialo všetkým naplánovaným aktivitám, a tak sa deti do sýtosti vyhrali na ihriskách, kde sa odohrali „medzištátne“ zápasy vo futbale a vo vybíjanej, ale zabávali sa aj na ďalších prvkoch školského detského ihriska. Niekoľko spoločných vyučovacích hodín bolo venovaných vzájomnému spoznávaniu, jazykovým a počtovým hrám. Deti boli spolu aj na výlete v Novom Jičíne, kde využili interaktívne múzeum generála Laudona a protitureckých vojen, navštívili expozíciu výrobcu klobúkov Tonak s tvorivými dielňami a stihli si aj prezrieť aj múzeum automobilizmu firmy Tatra v Kopřivnici. Jedno popoludnie strávili v obľúbenom športovo-zábavnom parku v Tošoviciach a večer ich čakala tajomná a strašidelná cesta odvahy tmavou opustenou školou. Deti spoznali nových kamarátov, mestečko Odry a pozvali českých žiakov na návštevu Bystričian v máji 2023. Pozrite si fotografie v albume Návšteva žiakov v partnerskej škole v Odrách, Česká republika(I. Plachá) 

 • Exkurzia do Kremnice

  V piatok dňa 22. 9. 2023 sa 35 žiakov 7., 8. a 9. ročníka zúčastnilo náučno-poznávacej exkurzie v Kremnici. Spoznali sme ťažkú prácu baníkov prehliadkou štôlne Andrej v kremnických baniach. Zlato sa tu ťažilo niekoľko storočí, ale v súčasnosti je už banícka činnosť ukončená. Vyťažené kovy sa využívali pri výrobe mincí v miestnej Mincovni Kremnica. Je to najstarší nepretržite fungujúci podnik na svete. Svoju činnosť začal v roku 1328 za vlády panovníka Karola Róberta z Anjou a dodnes vyrába mince, odznaky, medaily a plakety pre zákazníkov nielen zo Slovenska ale zo všetkých kútov našej planéty. Žiaci sa oboznámili s činnosťou mincovne, spoznali, ako fungujú jednotlivé stroje na razbu mincí a mince si mohli aj sami vyraziť. V závere exkurzie sme si prezreli historické námestie mesta Kremnica s jej uličkou dlhých nosov, mestským hradom a nazreli sme aj do miestnej cukrárne, kde sa už vyše 100 rokov vyrába miestna  cukrárska špecialita "kremnické krumple". Pozrite si fotografie v albume Exkurzia do Kremnice. (A. Šteinerová)

 • Septembrové aktivity v ŠKD

  Prvé septembrové dni sme si v ŠKD užili naplno. Počasie nám prialo, tak sme vonku využili posledné letné dni, ktoré nám toto leto ponúklo. Nechýbalo veľa pohybu na školskom dvore, chlapci si užili hranie futbalu ale aj spoločné súťaže. Mali sme  súťaž v skákaní na švihadle, hádzanie farebných kruhov na terč a tí vytrvalejší si zahrali aj naháňačku s pravidlami. Dúfame, že si tento školský rok ešte užijeme vonku veľa spoločnej zábavy. Pozrite si fotografie v albume Septembrové aktivity v ŠKD. (A. Oravcová, P. Bartová)

 • Brigáda v areáli školy

  Na začiatku školského roka vládla v areáli školy pracovná nálada. Žiaci upratali a upravili kvetinové záhony a záhradu, vyčistili a vysadili vyvýšený záhon, vyčistili športové a relaxačné plochy. Slniečko nám skrášlilo deň a všetkým šla práca pekne od ruky. Výsledkom spoločného úsilia je uprataný a prívetivý areál školy, ktorý žiakom poskytne miesto na šport, zábavu aj oddych počas nasledujúcich mesiacov. Fotografie z brigády si môžete pozrieť v albume Brigáda v areáli školy

 • Otvorenie školského roka 2023/2024

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Letné prázdniny sa už chýlia ku koncu, je čas pripravovať sa na nový školský rok. Začíname v pondelok 4. septembra 2023 o 8:00 spoločným stretnutím a slávnostným otvorením na školskom dvore. Po ňom žiaci pôjdu s triednymi učiteľmi do svojich tried, kde dostanú pokyny na ďalšie dni.

 • Slávnostné vyhodnotenie šk. roka 2022/2023 a odmeňovanie najúspešnejších žiakov

  V utorok 27. 6. 2023 odmeníme žiakov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach:

  1. tr.: Nina Gašparovičová, Barbora Kalafutová

  2. tr.: Sarah Belaňová, Ema Gogorová, Oliver Pindroch, Hugo Rác

  3. tr.: Ela Galbavá, Liliana Kollárová

  4. tr.: Štefan Humaj, Leonard Púry

  5. tr.: Simona Bartová, Michaela Bohušová, Libor Plevka

  6. tr.: Sabína Bartová, Natália Birošíková, Zoja Dadová, Viktória Ferejová, Ida Galbavá, Mária Gálusová, Ema Kobesová, Lucia Mištinová, Rebeka Matiašková

  7. tr.: Nela Bartová, Dominika Fandlyová, Jakub Hruboš, Vanesa Kováčiková

  8. tr.: Timotej Pastierik

  9. tr.: Adriana Bartová, Adam Dian, Ema Mazánová, Marko Papranec, Michaela Sluková, Ema Šteinerová.

 • O čarovnej lampe a deviatackých želaniach - pozvánka na muzikál


 • Hodina remesiel - technika 5. tr.

  Dňa 19. júna 2023 sa hodina techniky u žiakov 5. ročníka vyučovala netradičným spôsobom. Rozhodli sme sa, že si učivo o remeslách, našom kultúrnom dedičstve, pripomenieme výstavou výrobkov. Kto čo mohol a mal, doniesol. Niekto doniesol od starých rodičov, niekto priniesol vlastné výrobky. Prispeli aj pani učiteľky Ščipáková a Kaňová. Žiaci mali možnosť vyskúšať si jednotlivé remeselné výrobky, ich funkčnosť i využitie. Vyskúšali si, ako plieska kožený remeň, ostrosť vyrezávaných nožov, že ukovaná šípová ruža nevonia, aký tón vydáva zvonček pre ovečky, že v košíku sa voda preniesť nedá, medovníček je už len pre potechu očí, ako im pristane vyšívaná šatka, že tvoriť výrobky zo šúpolia je riadna piplačka, lepšie je poslúchať, ako dostať valčekom či varechou. Zamýšľali sa, ako sa vyrába podkova pre kone, či to koňa nebolelo, keď ich podkúvali,..... otázok nadmieru...... Žiakov to viditeľne zaujímalo a bavilo. Niektoré kúsky si aj obliekli. Škoda, že vyučovacia hodina utiekla ako voda. Pozrite si fotografie v albume Hodina remesiel - technika 5. tr.(O. Kaňová)

 • ŠKD - Koncert žiakov SZUŠ Prievidza

  V rámci svetového dňa hudby sa 20. júna 2023 uskutočnil hudobno-výchovný koncert pre našich klubárov z ŠKD. Odznelo veľa krásnych piesní a skladieb v podaní našich šikovných a talentovaných žiakov. Sprevádzal ich pritom pán učiteľ Mgr. Libor Plevka,  ktorý postupne predstavil aj jednotlivé hudobné nástroje. Žiaci si vypočuli hru na keyboarde, akordeóne, na niektorých dychových nástrojoch, či gitare. Veríme, že naši žiaci si odniesli z koncertu nielen veľa vedomostí, ale aj nádherných pocitov z umeleckého prejavu detí. Fotografie si pozrite v albume ŠKD - Koncert žiakov SZUŠ Prievidza. (P. Bartová)

 • Testovanie žiakov 4. ročníka sa uskutočnilo 27. apríla 2023, testovali sme všetkých 8 žiakov štvrtej triedy s potešujúcim výsledkom - vo všetkých testovaných predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda, vlastiveda dosiahli veľmi dobré výsledky a umiestnili sa v každom predmete medzi špičkou testovaných škôl. Podrobnejšie výsledky si prečítate v časti Externé merania.

 • Výsledky žiakov školy v externom Testovaní 9 si môžete prečítať v časti Externé merania. V oboch testovaných predmetoch (slovenský jazyk a literatúra, matematika) si žiaci počínali dobre, priemerná úspešnosť školy bola lepšia ako priemerná úspešnosť v národnom porovnaní.

 • Baltie 2023 - krajské, medzinárodné kolo

  Po ukončení školského kola sa netradične v sobotu (22.4. 2023) uskutočnilo krajské kolo Baltie 2023. V ZŠ s MŠ Čereňany sa stretli žiaci z troch škôl. Z našej základnej školy nás zastupovali štyri žiačky v dvoch kategóriách - Ela Galbavá, Liliana Kollárová (3. ročník), Michaela Bohušová, Simona Bartová (5. ročník). V určitom časovom limite museli naprogramovať čo najviac z určených zadaných úloh. Hoci nastali technické problémy, čas riešenia úloh sa posunul, všetko sme úspešne zvládli.

  Výsledky krajského kola:

  Ela Galbavá získala 2. miesto (6. m. na Slovensku) a Liliana Kollárová 3. miesto (7. m. na Slovensku) v A kategórií v rámci nášho kraja a postúpili do finále. Michaela Bohušová sa umiestnila na 6. mieste (29. m. na Slovensku), Simona Bartová na 7. mieste (30. m. na Slovensku) v B kategórií v Trenčianskom kraji.

  Výsledky medzinárodného kola:

  Dňa 2. júna 2023 sa v ZŠ s MŠ Čereňany konalo ďalšie postupové kolo Baltie 2023, kde mala kvalitné zastúpenie aj ZŠ s MŠ Bystričany. Žiaci opäť čo najsprávnejšie riešili náročné úlohy v zadanom čase.

  Spomedzi 80 zúčastnených súťažiacich sveta v prvej kategórií Liliana Kollárová získala 21. miesto a Ela Galbavá 44. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za úspešné reprezentovanie našej školy I obce Bystričany! Pozrite si fotografie v albume Baltie 2023 - krajské, medzinárodné kolo. (K. Lukáčová)

 • Po stopách M. R. Štefánika - exkurzia

  Vo štvrtok 8. júna 2023 sme so žiakmi 8. a 9. ročníka vyrazili po stopách významnej osobnosti našich moderných dejín. Ide o Milana Rastislava Štefánika, ktorého 104. výročie tragickej smrti sme si práve v máji pripomenuli. V rámci exkurzie sme navštívili jeho rodný dom v Košariskách, kde je zriadená stála expozícia. Pútavým, interaktívnym výkladom, sme sa preniesli jeho životom a dielom.

  Pokračovali sme na magické miesto jeho posledného odpočinku, k mohyle na vrchu Bradlo nad mestečkom Brezová. Obdivovali sme pietu, ale aj krásu miesta.

  Žiaci si mohli pod dojmami videného a počutého uvedomiť, akou významnou osobnosťou Štefánik pre slovenský národ bol, ale aj to, že bol obyčajným človekom, so zmyslom pre humor, zodpovednosť a vzťahy s ostatnými ľuďmi. Pozrite si fotografie v albume Po stopách M. R. Štefánika(P. Schmidt)

 • Let´s Celebrate Europe

  Žiaci ZŠ s MŠ Bystričany mali česť zastupovať Slovensko a slovenské deti na oslavách 70. výročia vzniku Európskeho parlamentu priamo v Štrasburgu. Jedinečnú akciu pripravila agentúra Collectivitè Européenne d´Alsace s cieľom symbolicky spojiť budúcu generáciu občanov EÚ prostredníctvom jednej zúčastnenej školy z každej členskej krajiny.

  Návšteva žiakov ZŠ s MŠ Bystričany v partnerskej škole v Marlenheime (Francúzsko) a s tým súvisiace aktivity v projekte Let´s Celebrate Europe sa uskutočnili 27. mája – 2. júna 2023. Do Francúzska vycestovalo 14 detí, ktorí našli na týždeň nový domov v rodinách svojich francúzskych kamarátov. Hlavným cieľom projektu pripraveného agentúrou Collectivitè Européenne d´Alsace  a vyvrcholením takmer polročného úsilia všetkých zúčastnených škôl bola návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde bolo pre detských účastníkov pripravené zasadnutie a konferencia. Počas nej účastníkov pozdravili osobne i prostredníctvom videokonferencie predstavitelia Európskeho parlamentu, zástupcovia francúzskej i regionálnej vlády, primátorka mesta Štrasburg. Pre deti bolo pripravené i hlasovanie, prostredníctvom vyjadrili názor na to, čomu by sa mala prioritne venovať v budúcnosti Európska únia ako celok. Deti mimoriadne zaujalo stretnutie s členom Európskej vesmírnej agentúry Matthiasom Maurerom, ktorý absolvoval pobyt na vesmírnej stanici ISS v roku 2022. Na záver veľký spevácky zbor zložený z detí zaspieval v sprievode symfonického orchestra štyri skladby, ktoré vopred nacvičili: W. A. Mozart – Canon (pozdravy v 24 jazykoch členov EÚ), G. di Giusto – Vers le futur, K. Jenkins – Adiemus, L. van Beethoven – Óda na radosť. Na nádvorí Európskeho parlamentu zatancovali flashmob, krátke tanečné vystúpenie na motívy Ódy na radosť. Ďalšie dni strávili deti spoznávaním miesta pobytu, partnerskej školy a mesta Štrasburg. Projekt bude pokračovať v budúcom roku návštevou detí z partnerskej školy na Slovensku.

  Záznam z celého podujatia v Európskom parlamente vrátane koncertu nájdete tu:

  https://www.youtube.com/watch?v=83ILnWvzZk4&t=7019s

  O akcii informovala v niekoľkých šotoch aj francúzska televízia v regionálnom vysielaní.

   

 • Návšteva u rezbára, výtvarná výchova 7. a 9. trieda

  So žiakmi 7. a 9. ročníka sme sa cez hodinu výtvarnej výchovy vybrali na menšiu vychádzku. Spojená bola s exkurziou, počas ktorej sme spoločne navštívili miestneho rezbára. Žiaci tak mali možnosť vstúpiť do jeho dielne a vidieť drevené plastiky a reliéfy. Prostredníctvom pútavého rozhovoru s umelcom sa dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o rezbárskom remesle. Popritom mali možnosť vyskúšať si, ako sa drží dláto. Niektorí žiaci si aj sami vyskúšali vyrezávanie do dreva. Táto návšteva bola pre nich veľmi poučná a motivujúca. Predsa len, možno aj medzi našimi žiakmi sú takí, z ktorých by boli skvelí rezbári. Pozrite si fotografie v albume Návšteva u rezbára, výtvarná výchova 7. a 9. trieda(P. Bartová)

 • Vojaci očami detí - výtvarná súťaž

  So žiakmi 1. ročníka sme sa zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Vojaci očami detí. Každý žiak zadanú tému poňal podľa svojej predstavy a fantázie. Ich hotové dielka sme následne zaslali do súťaže. Zúčastneným deťom držíme palce. Fotografie z tvorivého procesu a hotové práce žiakov si pozrite v albume Vojaci očami detí - výtvarná súťaž(I. Zvalová, P. Bartová)

 • ŠKD - Deň detí

  1. júna si každoročne pripomíname Medzinárodný deň detí. Ani v našom školskom klube sme nazaháľali a pripravili pre klubárov zábavné popoludnie. Nechýbalo veľa zaujímavých aktivít a športových hier, pri ktorých si deti zasúťažili v rôznych disciplínach. Víťazi boli odmenení sladkými dobrotami. Spoločne sme si tento deň naplno užili. Veď predsa, to najkrajšie je vidieť deti šťastné, s úsmevom na tvári. Pozrite si fotografie v albume  ŠKD - Deň detí(A. Oravcová, P. Bartová)

 • Let´s Celebrate Europe - 2. 6. 2023

  Posledný deň pobytu bol vyhradený prehliadke mesta Štrasburg, najmä jeho historickej časti. Potúlali sme sa po romantických zákutiach mesta, navštívili sme historické múzeum Alsaska a Štrasburgu. Ohúrila nás monumentálna katedrála s najvyššou chrámovou vežou v Európe. Bol čas aj na drobné nákupy suvenírov a darčekov pre najbližších. Po návrate nás čakala párty pre všetkých našich a francúzskych žiakov na školskom dvore a po nej už len rozlúčka s hostiteľskými rodinami a odchod na Slovensko. Pozrite si fotografie v albume Let´s Celebrate Europe - 6. deň.

 • Let´s Celebrate Europe - 1. 6. 2023

  Slnečný štvrtkový deň sme strávili spoznávaním hostiteľského mestečka Marlenheim, v ktorom žije asi 5 000 obyvateľov. Jeho história aj súčasnosť je úzko spätá s pestovaním viniča, jeho spracovaním, výrobou vína a obchodom s vínom. Okolie mesta je zvlnené a na slnečných svahoch rastú tisíce krov viniča. Uličky a centrum mestečka sú poznačené nemeckým vplyvom, pretože Alsasko bolo regiónom s pohnutou minulosťou. O toto úrodné územie po minulé stáročia viedli urputné boje Francúzsko a Nemecko, a Alsasania tak boli striedavo obyvateľmi oboch krajín. Francúzsku pripadlo toto územie po druhej svetovej vojne. Počas prehliadky mesta sme navštívili mediatéku (knižnicu), miestne múzeum, videli centrum s budovami postavenými v tradičnom regionálnom štýle, prehliadli sme si kostol a pred radnicou sme sa stretli so starostom mesta. Popoludní nás čakala vychádzka do okolitých viníc, ktoré sa zdvíhajú nad mestom, a ponúkajú nádherné výhľady. Pozrite si fotografie v albume Let´s Celebrate Europe - 5. deň.

strana: