Navigácia

 • Žiak roka 2021

  V školskom roku 2020/2021 bol titul Žiak roka 2021 udelený Filipovi Iškymu za dosiahnuté výsledky v súťažiach:

  1. miesto okresné kolo a 2. miesto krajské kolo Fyzikálnej olympiády,

  4. miesto okresné kolo Technickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a úspešný riešiteľ krajské kolo Chemickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a účasť v krajskom kole Matematickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Informatickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Matematický klokan,

  83. miesto slovenské kolo Expert na oblasť Mozgolamy.

 • Najúspešnejší žiaci školy v školskom roku 2020/2021

  Koniec školského roka býva tradične v znamení hodnotenia. Žiaci si okrem vysvedčení prevzali aj ocenenia a malé odmeny za úspechy vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a iných súťažiach, do ktorých sa zapojili v priebehu školského roka. Z dôvodu protipandemických opatrení sme tradičné odmeňovanie najlepších žiakov mohli uskutočniť bez prítomnosti rodičov len v rámci školy v utorok 29. 6. 2021 v kultúrnom dome v Bystričanoch. Okrem oceňovania žiakov sa predstavili žiaci 9. triedy, ktorí končia dochádzku v základnej škole. Akciu nám spríjemnili žiaci SZUŠ Prievidza niekoľkými hudobnými vstupmi.

  Za úspechy vo vedomostných súťažiach boli odmenení:

  Dominika Fandlyová (5. tr.) – úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Sofia Gonová (9. tr.) - úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Lukáš Škoda (7- tr.) - úspešný riešiteľ Informatickej olympiády

  Tobiáš Plachý (3. tr.) – 1. miesto, školské kolo Hviezdoslavov Kubín

  Viktória Ferejová (4. tr.) – úspešná riešiteľka Matematický klokan

  Michaela Bohušová (4. tr.) – úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka Všetkovedko

  Sabína Bartová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka Všetkovedko

  Marco Vrbovský (4. tr.) - úspešný riešiteľ Matematický klokan, riešiteľ Všetkovedko

  Lucia Mištinová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády

  Mária Gálusová (4. tr.) - úspešná riešiteľka Matematický klokan, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriáda, riešiteľka Všetkovedko

  Laura Radosová (4. tr.) – úspešná riešiteľka – školský šampión Matematický klokan, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády

  Martin Kiripolský (8. tr.) – úspešný riešiteľ Matematický klokan, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády

  Samuel Barta (8. tr.)  - úspešný riešiteľ Matematický klokan, úspšný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, Expert v oblasti Góly, body, sekundy – 33. miesto

  Zoja Dadová (4. tr.) – úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády, úspešná riešiteľka  Matematický klokan, Všetkovedko – Všetkovedko školy

  Ema Mazánová (7. tr.) – 16. miesto Biologická olympiáda, úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády, Expert Tajomstvá prírody - 48. miesto, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, Technickej olympiády

  Jakub Hruboš (5. tr.) – úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, 11. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, riešiteľ Expert geniality show

  Nela Bartová (6. tr.) – 1. miesto školské kolo Hviezdoslavov Kubín, úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, 16. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády, riešiteľ Expert geniality show

  Adam Vrbovský (9. tr.) – 1. miesto školské kolo Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto okresné kolo Biologickej olympiády

  Ema Šteinerová (7. tr.) – 4. miesto okresné kolo Biologickej olympiády, 20. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, 14. miesto okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, Expert Tajomstvá prírody 10. miesto + Mozgolamy 105. miesto, spolu 92. miesto - TOP Expert, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, riešiteľka Matematický klokan

  Adam Barta (8. tr.) – 5. miesto okresné kolo Matematickej olympiády, 7. miesto okresné kolo Biologickej olympiády, úspešná riešiteľka Informatickej olympiády, Expert Mozgolamy 75. miesto, úspešný riešiteľ školského kola Fyzikálnej olympiády

  Adriana Bartová (7. tr.) – 4. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, 5. miesto okresné kolo  Matematickej olympiády, úspešná riešiteľka Matematický klokan, riešiteľka školského kola Fyzikálnej olympiády, Technickej olympiády, Expert geniality show

  Lukáš Zahoranský (9. tr.) – 2. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, 3. miesto okresné kolo  Matematickej olympiády a účasť v krajskom kole, 3. miesto okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, 4. miesto okresné kolo Technickej olympiády, 5. miesto okresné kolo Chemickej olympiády, 6. – 8. miesto okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku, úspešný riešiteľ Informatickej olympiády, Expert Do you speak English? – 12. miesto, úspešný riešiteľ školského kola Fyzikálnej olympiády a účasť OK.

  Fotografie ocenených si pozrite v albume Najúspešnejší žiaci školy v školskom roku 2020/2021.

 • Učenie vonku nás baví - 1. trieda

  Vonku sme sa učili, maľovali, kreslili.

  Na zvieratká sme sa hrali, čerstvý vzduch sme dýchali.

  Vonku nás učenie baví - budeme fit, stále zdraví !!!  (I. Zvalová)

  Pozrite si fotografie v albume Učenie vonku nás baví.

 • Matematická súťaž Pytagoriáda sa v školskom roku 2020/2021 riešila klasickým spôsobom pre pre kategóriu P3 - P4 (3. a 4. ročník), online riešili úlohy v kategóriách P5 - P8 (5. - 8. ročník). Do školského kola sa zapojilo 19 žiakov, z nich do okresného kola postúpili osemnásti.  Úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády boli: Zoja Dadová, Mária Gálusová, Laura Radosová, Marco Vrbovský, Lucia Mištinová, Sabína Bartová (všetci 4. tr.), Nela Bartová, Jakub Hruboš (obaja 5. tr.), Ema Mazánová (7. tr.), Samuel Barta (8. tr.). Podrobnejšie informácie si prečítate v časti Olympiády a súťaže

 • Korešpondenčnej celoslovenskej súťaže pre najmladších žiakov Všetkovedko sa zúčastnilo 10 detí z 2. - 4. triedy, ktoré riešili rôzne zaujímavé úlohy zo všetkých oblastí školského učiva aj bežného života. Najlepšie výsledky dosiahla Zoja Dadová (4. tr.), ktorá sa tak môže pýšiť titulom Všetkovedko školy. Výsledky všetkých žiakov si pozriete v časti Olympiády a súťaže.

 • Tradičné testovanie Komparo v 8. a 9. ročníku prebehlo 29. 4. 2021, celkové podrobné výsledky školy uvádzame v časti Externé merania. Vo všetkých sledovaných predmetoch v oboch ročníkoch školy bolo umiestnenie v prvej polovici rebríčka zúčastnených škôl, deviataci (trieda) v slovenskom jazyku aj v matematike sa dostali medzi 10 % najlepších zúčastnených škôl. Výsledky jednotlivcov žiaci dostanú spolu s koncoročným vysvedčením.

 • Body painting - chameleón

  BODY PAINTING je druh výtvarného umenia, ktoré ako základný prostriedok na tvorbu využíva ľudské telo a to predovšetkým jeho povrch – kožu. Hotové výtvarné dielo je však dočasné, pominuteľné a zaznamenávané väčšinou na fotografiách, ktoré sú výsledkom celej akcie.

  A VIETE, ČO SÚ MIMIKRY? Je to ochranné sfarbenie zvierat pred nebezpečenstvom predátora. Žiaci siedmej triedy sa počas výtvarnej výchovy zahrali na chameleónov a pokúsili sa splynúť s prostredím. Dôležitú úlohu v procese tvorenia mali ruky. Tie sa stali samostatným umeleckým dielkom. A takto sa nám to podarilo. Pozrite si fotografie v albume Body painting - chameleón(P. Bartová)

 • Ľudové remeslá - 4. trieda

  Netradičná hodina s tradičnými ľudovými remeslami

  Krásny slnečný deň sme zaujímavo využili a počas hodiny pracovného vyučovania sme sa so žiakmi 4. ročníka vybrali na exkurziu k rezbárovi a zberateľovi ľudového umenia Michalovi Bartovi. Cieľom exkurzie bolo spoznať krásu starých ľudových remesiel. V súčasnosti ich deti už skoro nepoznajú, sú pre ne skôr raritou. Poznajú ich viac-menej z rozprávania, alebo médií. Takmer „zabudnuté remeslá našich starých rodičov“ boli v minulosti súčasťou každodenného života. Našťastie na Slovensku žijú ľudia, ktorí sa týmto remeslám venujú aj dnes a udržiavajú ich pri živote. V tvorbe ľudových výrobkov sa používali prírodné materiály ako drevo, koža, kov, hlina, slama, šúpolie alebo prútie. Už pri vstupe na dvor deti zaujala malá výstavka ručných remeselných výrobkov, ktorú si pre nás hostiteľ pripravil. Žiaci tak mali možnosť spoznať rôznorodé remeslá napríklad košikárstvo, drotárstvo alebo rezbárstvo. Vidieť mohli keramiku z rôznych regiónov, šúpolienky, výrobky zo slamy, salašnícky riad, črpáky, maľbu na sklo, modrotlač, tkanú tapisériu, nožík vylievaný cínom a podobne. Vyskúšať si mohli liptovský klobúk, krpce, detviansku vyšívanú košeľu, čižmy, ale aj bačovskú tašku. Žiakov však najviac zaujala tvorivá časť, pretože si mohli vlastnými rukami vyskúšať drevorezbu, paličkovanú čipku, ale aj zanôtiť si na fujare, píšťalke alebo rapkáči. A nakoniec bola aj sladká odmena pre malých šikovných remeselníkov. Pozrite si fotografie z exkurzie v albume Ľudové remeslá - 4. trieda(P. Bartová)

 • Pizza párty - 4. trieda

  Originálna a moja ...

  Týmito slovami začali hodinu pracovného vyučovania žiaci 4. ročníka na tému POHOSTENIE. Ako kuchári mali možnosť vymyslieť a zhotoviť pomocou papierovej koláže svoju originálnu pizzu. Každý podľa vlastnej receptúry, nápaditosti a chuti. Kreativite sa medze nekladú a o pestrosť ingrediencií nebola núdza. Vznikli rôzne druhy od baby až po rodinnú maxi, či veselú pizzu s úsmevom. K názvom niet čo dodať: Pizza mňam – mňam delicious, Pizza originál, Špica pizza, Pizza mňamota. A cenovú dostupnosť jednotlivých druhov žiaci uviedli vo svojom vytvorenom menu. „Dobrú chuť!“ Pozrite si galériu Pizza párty - 4. trieda(P. Bartová)

 • Deň detí - 3. trieda

  Deň detí si žiaci 3. ročníka užili hneď dvakrát. 1.júna boli obdarovaní sladkosťami, druhý deň prežili krásny deň v prírode. Pozrite si fotografie v galérii Deň detí - 3. trieda(Ľ. Fruňová)

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí v ŠKD sme si s deťmi veľmi užili. Deň sme strávili vonku na ihrisku kde deti súťažili v rôznych športových disciplínach. Každé dieťa nakoniec odišlo s medailou a drobnou sladkou odmenou. Pozrite si fotografie v galérii Deň detí v ŠKD(A. Oravcová)

 • Medzinárodnú matematickú korešpondenčnú súťaž Matematický klokan sme nevynechali ani v tomto školskom roku. V dňoch 22. - 23. 4. 2021 riešili úlohy žiaci v škole aj tí, ktorí boli ešte doma na dištančnom vzdelávaní. Z 22 zúčastnených žiakov školy bolo až šesť žiakov, ktorí sa umiestnili medzi najlepšími 10 % účastníkov: Samuel Barta (8. tr.), Filip Išky (9. tr.), Laura Radosová (4. tr.), Zoja Dadová (4. tr.), Lucia Mištinová (4. tr.), Viktória Ferejová (4. tr.). Podrobnejšie výsledky všetkých žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže

 • Nástup do školy od 24. 5. 2021

  Vážení rodičia,

  pre nástup  detí do školy v okrese s II. stupňom ostražitosti (oranžový okres, Prievidza) ostáva v platnosti pravidlo, že zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba v prípade, že neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní trvala viac ako  tri po sebe nasledujúce dni vrátane víkendu (napr. ak žiak chýbal v piatok, v nasledujúci pondelok je potrebné predložiť Vyhlásenie). Ak neprítomnosť žiaka trvala viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia (bez sviatkov a víkendov), je potrebné predložiť potvrdenie o chorobe vydané lekárom. Odporúčame a prosíme rodičov o využívanie elektronického podania Vyhlásenia v aplikácii Edupage. Upozorňujeme, že rúško, respirátor alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest je stále povinné pre všetkých žiakov.  

 • Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

  Krajského kola Fyzikálnej olympiády sa 21. 4. 2021 zúčastnil Filip Išky (9. tr.), ktorý postúpil ako víťaz okresného kola a jediný zástupca okresu Prievidza v súťaži. S online úlohami krajského kola si výborne poradil a v konkurencii najlepších sa umiestnil na skvelom 2. mieste, čím vytvoril historicky najlepšie umiestnenie žiaka ZŠ s MŠ Bystričany na tejto úrovni predmetovej olympiády. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. (I. Plachá)

 • Sprav dobrý skutok pre našu Zem

  22. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Zachovávať krásne a čisté životné prostredie bolo motívom výzvy „ Sprav dobrý skutok pre našu Zem, do ktorej sa zapojili žiaci 3. ročníka. Pozrite si fotografie v galérii Deň Zeme - 3. trieda. (Ľ. Fruňová)

 • Chemická olympiáda - krajské kolo

  Dňa 22. 4. 2021 sa online formou uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády, do ktorého postúpili obaja naši úspešní riešitelia z okresného kola, deviataci  Lukáš Zahoranský a Filip Išky.  Do riešenia úloh krajského kola sa zapojil len Filip Išky, ktorý sa stal úspešným riešiteľom. Gratulujeme k peknému výkonu a ďakujeme za reprezentáciu. (M. Drexlerová) 

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  V utorok 20. 4. 2021 sa zúčastnili siedmačky Ema Šteinerová a Ema Mazánová biologickej olympiády kat. D. Obe dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami, pričom Ema Šteinerová obsadila výborné 4. miesto a Ema Mazánová 16. miesto. Obom dievčatám gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.  (M. Drexlerová)

 • Deň Zeme - aktivity v ŠKD

  Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa s deťmi v ŠKD rozprávali o tom ako a prečo musíme chrániť našu planétu a ako prispieť k tomu aby sa naša Zem mala lepšie. Pomocou hrových aktivít sme si ukázali ako správne recyklovať odpad a ktoré kontajnery slúžia na rôzne druhy odpadu. Ukázali sme si , že aj z odpadového materiálu sa dajú vyrobiť ešte zaujímavé veci a tak sa použijú znovu. Tiež sme si povedali a ukázali, prečo nemôžeme v prírode vyhadzovať odpadky, a koľko rokov trvá kým sa v prírode rozložia rôzne veci. Napríklad, že taký polystyrén sa dokonca nikdy nerozloží. Pozrite si fotografie v galérii Deň Zeme - aktivity v ŠKD . (A. Oravcová)

 • Do školy prišla jar

  Jar je už tu... chodby školy zakvitli a ožili dekoráciami s jarnou témou. Pozrite si fotografie vo fotoalbume, v galérii Do školy prišla jar.

 • Nástup do školy od 26. 4. 2021

  Žiaci 1. - 4. ročníka: Pre školskú dochádzku detí stále platí povinnosť  predložiť kópiu negatívneho testu alebo výnimky z testovania pre zákonného zástupcu žiaka 1. – 4. ročníka nie staršiu ako 7 dní (bez ohľadu na platné pravidlá v príslušnom okrese.) Obec Bystričany testuje v sobotu 24. 4. 2021 v telocvični základnej školy, kde sú pripravené aj tlačivá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 11a).

  Žiaci 5. - 9. ročníka: Podrobné informácie o podmienkach nástupu žiakov do školy 26. 4. 2021 sme poslali mailom. Povinnosť preukázať sa negatívnym testom alebo výnimkou z testovania nie staršou ako 7 dní platí pre žiaka aj aspoň jedného rodiča. Tlačivo Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 8a) je k dispozícii na testovacom mieste v telocvični základnej školy, je priložené k tejto informácii a je možné podať ho aj elektronicky cez Edupage.

  Elektronické podávanie Čestného prehlásenia prostredníctvom Edupage:

  Pripravte si potvrdenie o teste alebo o výnimke, odfotografujte mobilom a uložte fotografiu, urobte snímku obrazovky mobilu s príslušnou sms, mailom a pod. Prihláste sa do rodičovského konta aplikácie Edupage a v úvodnej stránke si vyhľadajte a otvorte časť Žiadosti/Vyhlásenia. V ďalšom kroku kliknite na ikonu Pridať žiadosť/vyhlásenie a vyberte možnosť Vyhlásenie o bezinfekčnosti – (11a) zákonný zástupca (MŠ a I. stupeň ZŠ) alebo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (8a) žiak a zákonný zástupca (II. stupeň ZŠ, SŠ). Po výbere typu vyhlásenia vyberte v spodnej časti Dátum (podania žiadosti, najneskôr pondelok 26. 4.) a v časti Vyhlasujem vyznačte, ktorú prílohu vo vyhlásení uplatníte. Kliknite na ikonu PRIPOJIŤ PRÍLOHU a vyberte fotografiu požadovaného dokumentu, ktorú ste si uložili. Po nahratí prílohy kliknite na ikonu Podať novú žiadosť/Vyhlásenie. Administrátor alebo triedny učiteľ po skontrolovaní akceptuje podanú žiadosť, o čom vám príde do konta Edupage správa.

strana: