Navigácia

 • Súťaž o titul Všetkovedko má svojich víťazov! 30. novembra 2022 sa na celoslovenskej korešpondenčnej súťaži Všetkovedko zúčastnilo osem našich žiakov z 2. - 4. triedy. Úspešnými Všetkovedkami sa stali tí, ktorí sa umiestnili medzi 30-timi % najlepších žiakov: Sarah Belaňová, Ema Gogorová, Oliver Pindroch (všetci z 2. tr.) a Leonard Púry (4. tr.). Podrobnejšie výsledky všetkých zúčastnených žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže.

 • Medzinárodná spolupráca základnej školy v Bystričanoch bude pokračovať aj v ďalšom období. V školských rokoch 2022/2023 a 2023/2024 sme partnerskou školou projektu Let´s Celebrate Europe, ktorého cieľom je pripomenúť a osláviť 70. výročie vzniku Európskeho parlamentu. Náplňou projektových aktivít je partnerská spolupráca s vybranou školou v Alsasku (Francúzsko), návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorého súčasťou bude spoločný koncert detí zo zúčastnených škôl na jeho pôde. Veľký detský spevácky zbor zaspieva 30. mája 2023 v európskom parlamente v Štrasburgu hymnu Európskej únie (L. van Beethoven Óda na radosť) a ďalšie skladby, ktoré budeme nacvičovať aj s našimi žiakmi.

  Z každej členskej krajiny Európskej únie sa na projekte zúčastňuje iba jedna vybraná škola,  a túto výnimočnú príležitosť sme dostali vďaka našej predchádzajúcej úspešnej spolupráci s partnerskou školou v Poľskej republike.

 • Štvrtkové stretnutia v knižnici

  „Nemôžeš ostať na kraji lesa a čakať na ostatných, že prídu za tebou. Niekedy musíš prísť aj ty za nimi.“ (A. A. Milne – Medvedík Pú)  

  Adventný čas a vianočné očakávania sa stali ideálnymi témami štvrtkových knižničných stretnutí v mesiaci december. Tento raz však v duchu slov anglického spisovateľa A. A. Milneho, autora cyklu príbehov o medvedíkovi Pú, sa knihy s vianočnou témou vybrali za svojimi malými čitateľmi priamo do školského klubu.

  Pani knihovníčka predstavila žiakom I. a II. ročníka tri zaujímavé vianočné knihy plné krásnych ilustrácií: Najkrajší dar na svete (M. Sperring), Vianočné rozprávky pri kozube (M. Miklós), Štedrovečerné rozprávky (M. Miklós).

  Príbeh knihy Najkrajší dar na svete po prečítaní otvoril medzi deťmi jednoduchú avšak úprimnú diskusiu o priateľstve, zodpovednosti, o hodnotách materiálnych i nemateriálnych darčekov. V tvorivej aktivite spojenej s čítaním vyrábali žiaci vianočné pozdravy pre svojich najbližších a v duchu prečítaného príbehu vkladali do maľovaných darčekov svoje vlastné pomyselné vianočné priania.

  Žiaci III. ročníka sa vydali na cestu za adventnými príbehmi priamo do knižnice, kde ich čakalo príjemné posedenie vo svetle sviečok. Po prečítaní knižky nakreslili obrázky, ktorými sa snažili vyjadriť, čo je pre nich najväčším darom na svete. Zhodli sa na tom, že najkrajším darom pre každého z nich je rodina.

  Príjemným spestrením jedného zo štvrtkových posedení bola i návšteva žiakov IX. ročníka. Dievčatá pomáhali mladším kamarátom pri tvorení vianočných pozdravov a chlapci využili možnosť zastúpiť neprítomného pána lesníka a rozprávali žiakom o životnom prostredí a vlastných aktivitách, ktoré konajú pre jeho ochranu práve v okolí obce Bystričany. (Z. Horniaková)

 • Seriál rozhovorov o čitateľských zvyklostiach pedagógov pokračuje aj v tomto školskom roku. Interview urobili žiaci s Mgr. Ellen Ščipákovou a Ing. Oľgou Kaňovou. Prečítajte si v časti Projekty a aktivity.

 • Projekt programu Erasmus+ Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only (Šikanovanie a kyberšikanovanie vo svete ticha a nielen v ňom) sa končí zverejnením výstupov naplánovaných v cieľoch projektu. Na príprave a realizácií krátkych dramatických výstupov, flashmobov a ďalších výstupoch sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorých účinkovanie si môžete pozrieť na priložených linkoch v časti Erasmus+.

 • Vôňa Vianoc v ŠKD

  Čo by to boli za najkrajšie sviatky v roku bez chutných a sladkých dobrôt? To si nevieme ani predstaviť. Drobné koláčiky vynímajúce sa na sviatočnom stole dotvárajú atmosféru vianočných dní rovnako ako vôňa čerstvého ihličia a svetlo blikajúcich sviečok. A preto sme sa v tomto adventnom čase pustili s deťmi z ŠKD do vianočného pečenia. Každé dieťa sa aspoň na chvíľku mohlo stať malým pekárom a vyskúšať si prácu s voňavým medovníkovým cestom, či sami vytvoriť chutné kokosové koláčiky. Medovníkové cesto vypracovali, vyvaľkali a formičkami vykrajovali rôzne vianočné motívy. Zaujímavé pre deti bolo aj tvorenie kokosových keksíkov, ktoré zhotovili pomocou mlynčeka. Surové perníčky a koláčiky od nás prevzali tety kuchárky, ktorým veľmi pekne ďakujeme za ich pomoc pri pečení. A o chvíľu sa už šírila čarovná vôňa. Medovníčky deti dozdobili snehovou penou podľa vlastnej fantázie a sladké dielka boli na svete. Čakajú už len na naše maškrtné brušká. Tieto sladké dobroty sme pripravili na vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v našom školskom klube. Všetci sa snažili prispieť malým kúskom práce, no a naozaj sa im darilo. Hotové medovníčky a kokosové keksíky vravia za všetko. Však posúďte sami. Postup práce detí a ich výsledné výtvory si môžete pozrieť v albume Vôňa Vianoc v ŠKD. (P. Bartová)

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 24. novembra v Prievidzi. Do školského kola, ktoré sa konalo online formou, sa zapojili všetci žiaci 8. a 9. triedy. Po jeho vyhodnotení do okresného kola postúpili Michaela Sluková a Marko Papranec (obaja 9. tr.). V okresnom kole sa v kategórii A (súťažia dvojčlenné tímy) sa riešil  súťažný test obsahujúci úlohy teoretického charakteru, ktorý žiaci riešia individuálne. Praktická časť bola zameraná na zhotovenie výrobku z dreva. Náš tím  sa umiestnil na 7. mieste a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (I. Plachá)

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka

  Do okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry postúpila Ema Šteinerová (9. tr.). V okresnom kole preukazovali žiaci jazykové vedomosti a zručnosti v troch častiach – gramatický test, transformácia textu a rečnícky prejav na zadanú tému. Naša žiačka Ema Šteinerová sa ako úspešná riešiteľka umiestnila v okresnom kole na 3. mieste. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za úctyhodnú reprezentáciu. (Z. Horniaková)

 • Návšteva divadelného predstavenia Robin Hood, DAB Nitra

  „Pohľad do minulosti je niekedy najlepším sprievodcom do budúcnosti.“ (Ján Procházka)

  Dňa 30. 11. 2022 navštívili žiaci V. – IX. ročníka Divadlo Andreja Bagara v Nitre, aby sa zúčastnili divadelného predstavenia Robin Hood. Išlo o autorskú rozprávku manželov Mariany a Jána Luteránovcov, ktorú napísali na motívy legendy o anglickom ľudovom hrdinovi – šľachetnom zbojníkovi Robinovi. Sčasti interaktívne predstavenie sa našim žiakom veľmi páčilo, s ochrancom chudobných sympatizovali. Najemotívnejšie a najsilnejšie momenty divadelného predstavenia – boj proti bezpráviu, burcovanie detského obecenstva do boja za spravodlivosť – prebudili v každom z nich neopakovateľný umelecký zážitok. Celkové vyznenie hlavnej myšlienky zanechalo v žiakoch odkaz aj pre dnešnú spoločnosť – uvedomenie si sily hlasu jednotlivca i skupiny v boji proti neprávosti. (Z. Horniaková)

 • Mikulášska nádielka v ŠKD

  Každý rok sa detské očká rozžiaria radosťou, keď do našej školy zavíta Mikuláš. Nebolo tomu inak ani tento rok a utorkové ráno 6. decembra ich Mikuláš potešil hneď pri vstupe do školy ich potešil svojim príchodom, a rozdal im sladké dobroty. Aj my so žiakmi v ŠKD sme si sviatok svätého Mikuláša užili naplno. Tentoraz ho však vystriedal čert, ktorého sa deti vôbec nebáli. Práve naopak. Z bláznivého a veselého čertiska, ktorý sem-tam vystrčil rožky a vyplazil jazyk mali naši klubári veľkú radosť. A keď im rozdal sladké maškrty za krásne odrecitované Mikulášske básne, vyčaril im úsmev na tvári. To, ako si deti užili Mikuláša, si pozrite v albume Mikulášska nádielka v ŠKD. (A. Oravcová, P. Bartová)

 • Hudobný štvrtok - koncert žiakov SZUŠ Prievidza

  Vo štvrtok 24.11 2022 sa v našej škole konali dva výchovné koncerty, ktoré si pre deti pripravili žiaci Základnej umeleckej školy z Prievidze pod vedením svojich pedagógov Petra Pisára a Mgr. Libora Plevku. Prvý koncert bol určený pre deti prvého stupňa. Deti z tretieho až deviateho ročníka základnej umeleckej školy a zároveň našej základnej školy prezentovali vo svojich vystúpeniach jednotlivé hudobné nástroje. Učitelia hovorili o najstaršom hudobnom nástroji – ľudskom hlase. Všetci spoločne si zaspievali slovenskú ľudovú pieseň. Svoj spev doplnili rytmickým sprievodom. Potom nasledovalo počúvanie zobcovej a altovej flauty, keyboardu, gitary, akordeónu, saxofónu, gitarové zoskupenia, dychové kvarteto, spev so sprievodom gitary a keyboardu. Pedagógovia hovorili niečo o histórii daného nástroja, či ide o dychový, strunový alebo bicí nástroj. Pýtali sa detí, či vedia, ako sa volajú časti hudobného nástroja. Hádali hádanky s hudobnou tematikou.

  Druhý koncert bol tiež energický. Žiaci hľadali názvy nástrojov v krátkych vetách. Nasledovali hudobné ukážky. Žiakov zaujal akordeón, na ktorom si mohli vyskúšať niečo zahrať. Mohli porovnať zvuk malej i väčšej verzie tohto nástroja. Najväčší úspech mal saxofón. Starší žiaci boli veľmi iniciatívni. Traja chlapci sa odvážili vystúpiť pred spolužiakov a zaspievať hymnu futbalového oddielu Dynamo Bystričany s gitarovým sprievodom. Obecenstvo všetkých účinkujúcich odmenilo hlasným potleskom. Zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné koncerty! (K. Lukáčová)

  Pozrite si fotografie v albume Koncert žiakov SZUŠ Prievidza.

 • Pravek hornej Nitry - exkurzia do Hornonitrianskeho múzea

  Kto tu bol prvý?

  V piatok 25. 11. 2022 sme so žiakmi 6. ročníka navštívili výstavu v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Výstava pod názvom „Kto tu bol prvý“ sa zameriava na najstaršie osídlenie Hornej Nitry, najmä na ľudí neandertálskeho typu. Na ich sídla v Bojniciach a v okolí Prievidze. Žiaci sa zaujímavou a interaktívnou formou dopracovávali k poznatkom o živote pravekých lovcov. Prezreli si praveké kamenné nástroje a dokonca si „zapoľovali“ na mamuta. Zlatým klincom expozície bola dokonalá maketa niekoľkomesačného mláďaťa mamuta, ktorá deti priťahovala najviac. Žiakom sa expozícia a aktivity spojené s ňou veľmi páčila, a rozšírila ich poznatky nadobudnuté na hodinách dejepisu. (P. Schmidt) Fotografie si pozriete v albume Pravek hornej Nitry - exkurzia do Hornonitrianskeho múzea.

 • Namaľuj svojho hrdinu v uniforme - výtvarná súťaž

  V piatok 18. novembra  2022 žiakov 3. ročníka poctila návšteva z Veliteľstva posádky Bratislava (VePBA).  Žiaci pod vedením p. učiteľky Ivety Zvalovej sa uplynulý školský rok zapojili do výtvarnej súťaže "Namaľuj svojho hrdinu v uniforme“ určenej pre žiakov základných škôl. Odborná porota pod vedením pani Márie Sečanskej  v mesiaci september ocenila spoluprácu VePBA s deťmi. Keďže ide o pilotný ročník, porota sa rozhodla udeliť všetkým zúčastneným žiakom čestné uznania spolu so spomienkovými darčekmi. Víťazmi boli teda všetci zúčastnení a my sa už tešíme na ďalší ročník. (I. Zvalová) 

 • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

  Dieťa nemusí vedieť čítať na to, aby milovalo knihy. No ak sa naučí čítať, bude to láska na celý život.

  Hoci naši prváčikovia sa začiatkom októbra ešte len prelúskavali prvými stránkami školského šlabikára a zväčša nevedeli čítať, dňa 6. 10. 2022 dokázali miestnej knižnej víle, že sa vedia ku knižkám pekne, s úctou správať a vážiť si ich. A pokúšali sa to naučiť aj neposlušného žiaka YXA, ktorý im nepozvane vtrhol do triedy a narobil tam s knižkami riadnu galibu. Najskôr do rozprávkovej knižky odložil salámu z desiatej a prilepil k nej žuvačku, aby sa mohol najesť. Po jedení ukradol žiačke Zorke ceruzku, aby si mohol s Lucasom zahrať v knihe piškvorky. Lucasovi sa však písanie do knihy nezdalo správne, a tak si YXO veľmi rýchlo našiel inú zábavku – začal vystrihovať z knižky obrázky a rozdávať ich deťom. Vtom však do triedy vošla knižná víla hľadajúc stratenú rozprávkovú knihu a YXO sa rýchlo nepozorovane vytratil z triedy.

  Prváčikovia nahlásili víle všetky bláznovstvá, ktorých sa neposlušný žiak YXO na knižke dopustil a presvedčili tak vílu, že si zaslúžia vojsť do klenotnice školských kníh. Víla deti s radosťou privítala v školskej knižnici, vysvetlila im, ako v nej knižky oddychujú, kým čakajú na svojho čitateľa. Spoločne s vílou si vyrobili veselé záložky do knihy a po pasovaní a získaní čitateľských preukazov sa stali právoplatnými čitateľmi školskej knižnice. Za odmenu im víla prečítala naozaj napínavý príbeh o Wizzovi z knižky Neotváraj túto knihu (https://www.martinus.sk/?uItem=454527), ktorý žiakov dojal, miestami vystrašil, no najmä rozosmial. (Z. Horniaková) 

  Pozrite si fotografie v albume Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice.

 • Stalo sa tradíciou, že sa naša školská knižnica každoročne zapája do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý sa realizuje v rámci osláv Medzinárodného dňa školských knižníc s tohtoročným podtitulom „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

  Dňa 24. októbra 2022 sme v tejto súvislosti zorganizovali podujatie s názvom Prekliatie kníh (miesto činu: knižnica). V 18. ročníku projektu sme sa nechali inšpirovať princípmi obľúbenej „únikovej hry“ (tzv. Escape room). Cieľom našej „únikovky“ však nebolo dostať sa z priestorov školskej knižnice, ale zachrániť knižnicu a jej knižničný fond pred novodobým, umelo vytvoreným druhom škodcu Vermis Librorum (červ knižný). Vermis Librorum postupne požieral knihy školskej knižnice. (Z. Horniaková)

  Či sa to žiakom podarilo, a ako pritom pracovali, si môžete prečítať v časti Projekty a aktivity. Fotografie si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • Strašidelná škola otvorila brány

  Po niekoľkých rokoch pokoja sa školské strašidlá zobudili a hneď bolo v škole veselo aj zábavne! Kto mal odvahu, v utorok 8. novembra popoludní zašiel do niekoľkých čarodejných brlohov, v ktorých na návštevníkov čakali strašidlá, bosorky a bosoráci, zopár zombie a našli sa aj duchovia.  Všetci sa vopred dobre pripravili, a tak na odvážlivcov čakali úlohy aj skúšky odvahy, varenie elixírov a pochutiniek v elixírovej dielni, tanec, hádanky a hry. Pozrite si fotografie v albume Strašidelná škola. (I. Plachá)

 • Život v lese - beseda

  Naši piataci dnes zažili zaujímavú vyučovaciu hodinu s pánom Ľubošom Dodokom. Obohatil naše vedomosti k téme Život v lese, ktorú práve preberajú žiaci na hodinách biológie. Vyskúšali sme si v praxi meranie stromov, ich určovanie a význam drevín v našom školskom prostredí. Žiaci nadšene plnili úlohy pána lesníka, ktorému veľmi pekne ďakujeme za spestrenie dnešného dňa v škole. Pozrite si fotografie v albume Život v lese - beseda(E. Ščipáková)

 • ŠKD - Halloweenska zábava

  Štvrtkové popoludnie pred jesennými prázdninami (27.10. 2022) sme si s deťmi v ŠKD užili halloweensku zábavu ako sa patrí. Nechýbala strašidelná výzdoba, jedlo, dobrá hudba, zábavné hry a v neposlednom rade rôzne skvelé masky. Niektoré deti si masky vyrobili a niektoré si doniesli skutočne krásne kostýmy. Zahrali sme sa rôzne súťažné hry, zatancovali sme si a ako prekvapenie nás prišla pozrieť Pavúčia dáma, ktorá deťom spestrila program a priniesla im pár sladkých maškŕt. O zábavu bolo postarané a deti si odniesli skvelý zážitok. Pozrite si fotografie v albume ŠKD - Halloweenska zábava(P. Bartová, A. Oravcová)

 • 3. 11. 2022

  V regionálnom kole malého futbalu dievčat naše reprezentantky zvíťazili a postúpili do krajského kola. 

 • ŠKD - Z rozprávky do rozprávky

  Október je mesiac školských knižníc a preto sme s deťmi z ŠKD I. strávili jedno pekné štvrtkové popoludnie (20.10)  v školskej knižnici. V spolupráci s pani Katarínou Pastierikovou sme si pre deti pripravili pestrý program a spoločne sme putovali príbehmi z rozprávky do rozprávky. Prerozprávali sme si príbehy o Popoluške, Jankovi a Marienke, Zlatej rybke a rozprávku Soľ nad zlato. Neostali sme len pri slovách ale z každej rozprávky si deti aj niečo vyskúšali.  Ako Popoluška triedili hrach a fazuľu, vytvorili si vlastné perníkové chalúpky a tiež si skúšali chytať rybky. Zlatý klinec programu bol, že nám zahrali krátke divadelné predstavenie rozprávky Soľ nad zlato. Deti to všetko zvládli výborne a všetci sme si toto popoludnie veľmi užili. Pozrite si fotografie v albume ŠKD - Z rozprávky do rozprávky. (I. Plachá)

strana: