Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditelstvo@zsbystricany.sk alebo Mgr. Kamil Šteiner, riaditeľ školy: +421911963642, kamil.steiner@zsbystricany.sk, PaedDr. Ivana Plachá, PhD., zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu: +421911584468, ivana.placha@zsbystricany.sk, Jana Švecová, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu: +421910191227, jana.svecova@zsbystricany.sk, Tomáš Svitok, M. A., ekonóm školy: +421910193030, tomas.svitok@zsbystricany.sk, Miriam Katuščáková, vedúca školskej jedálne: +421910198019, miriam.katuscakova@zsbystricany.sk, Mgr. Andrea Šteinerová, kariérová poradkyňa, andrea.steinerova@zsbystricany.sk, +421911584468. alebo Kontakt
Momentálne nie sú na stránke zadané žiadne pracovné príležitosti na našej škole.