Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Zvalová
2. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sluková
3. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Fruňová
4. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Lukáčová
5. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šteinerová
6. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mendelová
7. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Schmidt
8. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Drexlerová
9. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2021