Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Zvalová
2. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Fruňová
3. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Lukáčová
4. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Oľga Kaňová
5. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Schmidt
6. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ellen Ščipáková
7. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
8. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šteinerová
9. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mendelová

© aScAgenda 2024.0.1437 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2023