Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Zvalová
2. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sluková
3. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Lukáčová
4. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Fruňová
5. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ellen Ščipáková
6. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
7. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šteinerová
8. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mendelová
9. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Schmidt

© aScAgenda 2023.0.1400 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.03.2023