Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Sluková
2. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ľubica Fruňová
3. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Klaudia Lukáčová
Foto Foto Foto Foto Foto
4. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Zvalová
Foto Foto Foto Foto Foto
5. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Mendelová
Foto Foto Foto Foto Foto
6. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Schmidt
Foto Foto Foto Foto Foto
7. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Drexlerová
Foto Foto Foto Foto Foto
8. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Horniaková
Foto Foto Foto Foto
9. trieda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Šteinerová
Učebňa 5.A
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2020.0.1222 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2020