Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 2922899

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Milí žiaci, vážení rodičia!

  Jesenné prázdniny pre žiakov základných a materských škôl sú od piatka 30. 10. 2020 do pondelka 2. 11. 2020. Vyučovanie pokračuje v utorok 3. 11. 2020: pre žiakov 1. - 4. ročníka prezenčným spôsobom (v škole), pre žiakov 5. - 9. ročníka dištančne. Pokyny pri nástupe žiakov 1. - 4. ročníka do školy sme poslali písomnou formou po žiakoch, chýbajúcim žiakom doručia pokyny triedni učitelia mailom.

 • Podľa rozhodnutia ministra školstva a štátnych orgánov upozorňujeme na zmeny v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, ktoré platia od 26. 10. 2020 - 27. 11. 2020.

  Vyučovanie bude ďalej prebiehať podľa platného rozvrhu v 1. - 4. ročníku.

  Vyučovanie v ročníkoch 5. - 9. bude prebiehať dištančným spôsobom dvomi formami: online prostredníctvom platformy Zoom (v pondelok 26. 10. prebehne v jednotlivých triedach kontrola spojenia). Vyučovanie podľa upraveného rozvrhu sa začne od utorka 27. 10. 2020. Vyučovanie offline bude prostredníctvom rôznych samostatných zadaní (pracovné listy, referáty, projekty a pod.). Upozorňujeme žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné aj pre žiakov v karanténe vrátane účasti na online hodinách a neprítomnosť žiaka na tomto type vyučovania musí rodič ospravedlniť. Výsledky práce žiakov počas dištančného vzdelávania budú hodnotené.

 • Kto chce zdravé srdce mať, musí športovať a zdravo sa stravovať!

  V súvislosti s Medzinárodným dňom srdca sme vyhlásili výzvu – Každý deň si zašportujme!

  Šport a pravidelný pohyb majú veľký vplyv na naše zdravie. Fyzickou aktivitou a pravidelným pohybom bojujeme proti nadváhe, obezite a s tým súvisiacim srdcovocievnym ochoreniam. Pri príležitosti Svetového dňa srdca a Týždňa športu každoročne pripravujeme množstvo pohybových aktivít - školskú olympiádu, cyklopotulky, turistické vychádzky... Tento rok nebolo možné z dôvodu pandémie zorganizovať uvedené podujatia. Pre zdravé srdce si musí zašportovať každý individuálne. A čo nás potešilo? Naši žiaci nešportovali sami, ale spolu s rodičmi a súrodencami. Pohybové aktivity si pravidelne zaznamenávali do nápaditých, kreatívnych, výtvarne spracovaných plagátov zdravia. Niektorí si zvolili symboliku tmavých farieb pre choré srdiečko a športové aktivity zaznamenávali pestrými farbami, starší žiaci športové aktivity vpisovali do svojich plagátov, prípadne ich znázorňovali kresbou, figurálnou a tvarovou kompozíciou. Pozrite si fotografie v galérii Športujeme pre zdravé srdce. (J. Sluková)

 • Prostredníctvom relácie v školskom rozhlase sme našich žiakov upozornili aj na škodlivosť nápojov ako sú coca-cola, pepsi-cola a energetické nápoje. Ich pozornosť sme upriamili na pitie ovocných nápojov a čajov. Zároveň mali možnosť ochutnať mušt z jabĺk, ktoré si nazbierali v ovocnom sade v materskej škole. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať miestnemu zväzu záhradkárov a pánovi Štefanovi Kmeťovi, ktorý nám s prípravou tohto výborného a ZDRAVÉHO nápoja pomohol. Ďakujeme, mušt nám všetkým veľmi chutil!Pozrite si fotografie v galérii Jablková šťava zdravie dáva. (J. Sluková)

 • Viete rozpoznať rôzne jazyky alebo ukázať slovo v posunkovej reči? Naši žiaci sa v stredu 7.10. 2020 zapojili do spoznávania jazykov našich partnerských krajín z programu Erasmus+. V prvej úlohe museli spoznať vlajky štátov, ich názov a poskladať názvy krajín v posunkovej reči. Ďalej hľadali zaujímavosti o krajinách, ich zvykoch a pozdravoch. V tretej úlohe museli rozpoznať vetu „Hovor so mnou.“ v rôznych jazykoch. Nakoniec si šikovnosť precvičili pri skladaní puzzle so zaujímavými miestami partnerských štátov. Pozrite si fotografie v galérii Európsky deň jazykov - Spoznávame partnerské krajiny projektu Erasmus+. (E. Mendelová)