Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 3073181

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Žiaci 1. - 4. ročníka: Pre školskú dochádzku detí stále platí povinnosť predložiť kópiu negatívneho testu alebo výnimky z testovania pre zákonného zástupcu žiaka 1. – 4. ročníka nie staršiu ako 7 dní (bez ohľadu na platné pravidlá v príslušnom okrese.) Obec Bystričany testuje v sobotu 24. 4. 2021 v telocvični základnej školy, kde sú pripravené aj tlačivá Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 11a).

  Žiaci 5. - 9. ročníka: Podrobné informácie o podmienkach nástupu žiakov do školy 26. 4. 2021 sme poslali mailom. Povinnosť preukázať sa negatívnym testom alebo výnimkou z testovania nie staršou ako 7 dní platí pre žiaka aj aspoň jedného rodiča. Tlačivo Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (typ 8a) je k dispozícii na testovacom mieste v telocvični základnej školy, je priložené k tejto informácii a je možné podať ho aj elektronicky cez Edupage.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Bystričany sa uskutoční v termíne od 12. – 16. apríla bez prítomnosti detí online formou. Pre zápis Vášho dieťaťa je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku na https://www.zsbystricany.sk/register/. Následne Vašu prihlášku vytlačíme a doručíme na podpis. Prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. K registrácii si prosím pripravte kópiu rodného listu dieťaťa (fotografia alebo sken v mobilnom telefóne napr.).

  Prihlášku do základnej školy môžete podať aj cez elektronickú schránku alebo v prípade, že nemáte prístup k elektronickým službám vypísaným tlačiva, ktoré je prístupné v Materskej škole Bystričany.

 • V stredu 31. 3. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov 6.,7. a 8. ročníka. Súťaž organizovalo Centrum voľného času a prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali najúspešnejší riešitelia domáceho kola Adriana Bartová zo 7. ročníka a Adam Barta z 8. ročníka. S náročnými úlohami si poradili veľmi dobre a stali sa úspešnými riešiteľmi tejto súťaže. Obidvaja sa umiestnili na 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (A. Šteinerová)

 • Vážení rodičia,

  z dôvodu pozitívneho testu na prítomnosť vírusu SARS-COVID-19 v základnej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení vyučovania v základnej škole od 27. 3. 2021. Všetci žiaci musia ostať v povinnej 14-dňovej karanténe (do 9. 4. 2021). V čase prerušenia vyučovania majú rodičia nárok na čerpanie tzv. pandemickej OČR. Všetky triedy prechádzajú na dištančné vzdelávanie, rozvrh pre všetky triedy pošlú triedni učitelia. Od 1. 4. – 6. 4. 2021 sú veľkonočné prázdniny. O nástupe do školy v pondelok 12. 4. 2021 a jeho podmienkach vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 • Dievčatá piateho ročníka si počas voľnej hodiny prezenčného vyučovania skrášlili svoje respirátory. A tak si vytvorili maľbou na textil svoje originálne dielka, ktorými sa pochválili svojim spolužiakom a triednej pani učiteľke pri prihlásení sa na on-line hodinu. Či sa im maľby podarili......posúďte sami. Nahliadnite do fotogalérie Originál je vždy len jeden. (P. Bartová)