Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 3474837

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

  • Súťaž o titul Všetkovedko má svojich víťazov! 30. novembra 2022 sa na celoslovenskej korešpondenčnej súťaži Všetkovedko zúčastnilo osem našich žiakov z 2. - 4. triedy. Úspešnými Všetkovedkami sa stali tí, ktorí sa umiestnili medzi 30-timi % najlepších žiakov: Sarah Belaňová, Ema Gogorová, Oliver Pindroch (všetci z 2. tr.) a Leonard Púry (4. tr.). Podrobnejšie výsledky všetkých zúčastnených žiakov si prečítate v časti Olympiády a súťaže.

  • Medzinárodná spolupráca základnej školy v Bystričanoch bude pokračovať aj v ďalšom období. V školských rokoch 2022/2023 a 2023/2024 sme partnerskou školou projektu Let´s Celebrate Europe, ktorého cieľom je pripomenúť a osláviť 70. výročie vzniku Európskeho parlamentu. Náplňou projektových aktivít je partnerská spolupráca s vybranou školou v Alsasku (Francúzsko), návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorého súčasťou bude spoločný koncert detí zo zúčastnených škôl na jeho pôde. Veľký detský spevácky zbor zaspieva 30. mája 2023 v európskom parlamente v Štrasburgu hymnu Európskej únie (L. van Beethoven Óda na radosť) a ďalšie skladby, ktoré budeme nacvičovať aj s našimi žiakmi.

  • „Nemôžeš ostať na kraji lesa a čakať na ostatných, že prídu za tebou. Niekedy musíš prísť aj ty za nimi.“ (A. A. Milne – Medvedík Pú)

    Adventný čas a vianočné očakávania sa stali ideálnymi témami štvrtkových knižničných stretnutí v mesiaci december. Tento raz však v duchu slov anglického spisovateľa A. A. Milneho, autora cyklu príbehov o medvedíkovi Pú, sa knihy s vianočnou témou vybrali za svojimi malými čitateľmi priamo do školského klubu.

    Pani knihovníčka predstavila žiakom I. a II. ročníka tri zaujímavé vianočné knihy plné krásnych ilustrácií: Najkrajší dar na svete (M. Sperring), Vianočné rozprávky pri kozube (M. Miklós), Štedrovečerné rozprávky (M. Miklós).

  • Seriál rozhovorov o čitateľských zvyklostiach pedagógov pokračuje aj v tomto školskom roku. Interview urobili žiaci s Mgr. Ellen Ščipákovou a Ing. Oľgou Kaňovou. Prečítajte si v časti Projekty a aktivity.

  • Projekt programu Erasmus+ Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only (Šikanovanie a kyberšikanovanie vo svete ticha a nielen v ňom) sa končí zverejnením výstupov naplánovaných v cieľoch projektu. Na príprave a realizácií krátkych dramatických výstupov, flashmobov a ďalších výstupoch sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorých účinkovanie si môžete pozrieť na priložených linkoch v časti Erasmus+.