Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 3595726

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

  • Deň mlieka je jednou z tém našich aktivít ,, Zdravej školy “ . Jeho cieľom je upozorniť na význam a pozitíva mliečneho programu a dôležitosť konzumácie mliečnych výrobkov deťmi. Podporovať zdravé stravovacie návyky detí a zvýšenie povedomia o dôležitosti správnej výživy. Aj naši žiaci sa zapojili a formou rôznych hravých, tvorivých a vzdelávacích aktivít sme si 27. septembra 2023 pripomenuli deň mlieka. Najmenší žiaci v detskom klube nakreslili plagát aj spievali o mliečku s Paci Pac. Žiaci 5. a 6, ročníka si aj pochutnávali na mliečnych výrobkoch. Pripomenuli sme si, že mlieko obsahuje výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v detskom veku. Aktivity pripravili A. Oravcová a E. Ščipáková. Pozrite si fotografie v albume Deň mlieka. (E. Ščipáková)

  • Tradičná návšteva žiakov 5. a 6. triedy v partnerskej škole v Odrách sa uskutočnila v dňoch 19. – 22. septembra 2023. Teplé jesenné počasie prialo všetkým naplánovaným aktivitám, a tak sa deti do sýtosti vyhrali na ihriskách, kde sa odohrali „medzištátne“ zápasy vo futbale a vo vybíjanej, ale zabávali sa aj na ďalších prvkoch školského detského ihriska. Niekoľko spoločných vyučovacích hodín bolo venovaných vzájomnému spoznávaniu, jazykovým a počtovým hrám. Deti boli spolu aj na výlete v Novom Jičíne, kde využili interaktívne múzeum generála Laudona a protitureckých vojen, navštívili expozíciu výrobcu klobúkov Tonak s tvorivými dielňami a stihli si aj prezrieť aj múzeum automobilizmu firmy Tatra v Kopřivnici. Jedno popoludnie strávili v obľúbenom športovo-zábavnom parku v Tošoviciach a večer ich čakala tajomná a strašidelná cesta odvahy tmavou opustenou školou. Deti spoznali nových kamarátov, mestečko Odry a pozvali českých žiakov na návštevu Bystričian v máji 2023. Pozrite si fotografie v albume Návšteva žiakov v partnerskej škole v Odrách, Česká republika. (I. Plachá)

  • V piatok dňa 22. 9. 2023 sa 35 žiakov 7., 8. a 9. ročníka zúčastnilo náučno-poznávacej exkurzie v Kremnici. Spoznali sme ťažkú prácu baníkov prehliadkou štôlne Andrej v kremnických baniach. Zlato sa tu ťažilo niekoľko storočí, ale v súčasnosti je už banícka činnosť ukončená. Vyťažené kovy sa využívali pri výrobe mincí v miestnej Mincovni Kremnica. Je to najstarší nepretržite fungujúci podnik na svete. Svoju činnosť začal v roku 1328 za vlády panovníka Karola Róberta z Anjou a dodnes vyrába mince, odznaky, medaily a plakety pre zákazníkov nielen zo Slovenska ale zo všetkých kútov našej planéty. Žiaci sa oboznámili s činnosťou mincovne, spoznali, ako fungujú jednotlivé stroje na razbu mincí a mince si mohli aj sami vyraziť. V závere exkurzie sme si prezreli historické námestie mesta Kremnica s jej uličkou dlhých nosov, mestským hradom a nazreli sme aj do miestnej cukrárne, kde sa už vyše 100 rokov vyrába miestna cukrárska špecialita "kremnické krumple". Pozrite si fotografie v albume Exkurzia do Kremnice. (A. Šteinerová)

  • Prvé septembrové dni sme si v ŠKD užili naplno. Počasie nám prialo, tak sme vonku využili posledné letné dni, ktoré nám toto leto ponúklo. Nechýbalo veľa pohybu na školskom dvore, chlapci si užili hranie futbalu ale aj spoločné súťaže. Mali sme súťaž v skákaní na švihadle, hádzanie farebných kruhov na terč a tí vytrvalejší si zahrali aj naháňačku s pravidlami. Dúfame, že si tento školský rok ešte užijeme vonku veľa spoločnej zábavy. Pozrite si fotografie v albume Septembrové aktivity v ŠKD. (A. Oravcová, P. Bartová)

  • Na začiatku školského roka vládla v areáli školy pracovná nálada. Žiaci upratali a upravili kvetinové záhony a záhradu, vyčistili a vysadili vyvýšený záhon, vyčistili športové a relaxačné plochy. Slniečko nám skrášlilo deň a všetkým šla práca pekne od ruky. Výsledkom spoločného úsilia je uprataný a prívetivý areál školy, ktorý žiakom poskytne miesto na šport, zábavu aj oddych počas nasledujúcich mesiacov. Fotografie z brigády si môžete pozrieť v albume Brigáda v areáli školy.