Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 3210854

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

  • Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 25. novembra 2021 online formou pre žiakov oboch kategórií. V tomto školskom roku sme do súťaže zapojili len žiakov 9. triedy, ktorí súťažia v kategórii A ako tím. Online test vyriešili žiaci samostatne a ich bodové zisky sa prepočítali do výsledku dvojice. Obsahom súťažného testu boli úlohy teoretického aj praktického charakteru, zamerané na rôzne odvetvia technickej praxe aj údržby domácnosti. Deviataci Adam Barta a Martin Kiripolský sa umiestnili na 7. mieste (súťažilo 17 tímov) a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (I. Plachá)

  • Okresné kolo OSJL sa uskutočnilo 12. novembra 2021 formou online testu. V okresnom kole získal náš žiak Adam Barta 24/25 bodov podobne ako víťaz. Odovzdanie vypracovania o 2 minúty neskôr ho odsunulo v celkovom hodnotení na 2. miesto. Adamovi Bartovi blahoželáme k výbornému výkonu a ďakujeme za reprezentáciu školy. Viac si o priebehu súťaže prečítate v časti Olympiády a súťaže. (Z. Horniaková)

  • Dňa 9. novembra 2021 školská knižnica prilákala žiakov I. stupňa do svojich priestorov, aby sa zoznámili s novými knihami prostredníctvom akcie Aj strašidlá sú kamoši. V úvode mali žiaci možnosť pozrieť si knižné novinky k téme strašidiel a duchov od S. Vebrovej Rodinka Dušičkovcov (Strašidlá medzi nami) a R. Jeffersona Strašidelné príbehy skvelých kamošov. Okrem vybraných príbehov z uvedených kníh im knihovníčka Z. Horniaková čítala aj ďalšie strašidelné príbehy – Školské strašidlo (A. Jakubovský), Nočné strašidlo (D. Vagala), Pozor, v dome straší! (M. Drgoň) a i. Počas strašidelného čítania si žiaci vyrábali papierové strašidielka, 2D strašidelný mafin a 2D príšernú bosorku. Veríme, že sme deti veľmi nevyľakali a do školskej knižnice zavítajú aj inokedy. Pozrite si fotografie v galérii Aj strašidlá sú kamoši. (Z. Horniaková)

  • 12. ročník česko-slovenského projektu

    Dňa 2. novembra 2021 sme úspešne zavŕšili našu účasť v 12. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Počas celého mesiaca október vlastnoručne vyrábali žiaci ŠKD I (v sprievode pani vychovávateľky Mgr. A. Oravcovej), ŠKD II (v sprievode p. učiteľky Mgr. P. Bartová) i žiaci IV. ročníka (v sprievode p. učiteľky Mgr. K. Lukáčovej) záložky pre svojich kamarátov zo Základnej školy s materskou školou Jatov. Žiaci sa inšpirovali knižným príbehom o Mimoňoch či ľudovými piesňami a ľudovými motívmi z hodín hudobnej výchovy. Všetkým žiakom i pani učiteľkám/vychovávateľkám ďakujeme za spoluúčasť v projekte a veríme, že naše záložky prinesú kamarátom z Jatova nielen radosť, ale i úžitok. Vytvrorené záložky si pozrite v galérii Záložka do knihy spája školy. (Z. Horniaková)

  • Pri príležitosti Sviatku svätého Huberta - patróna poľovníkov sa v piatok 5. novembra 2021 konala v školskom klube detí beseda s poľovníkom pánom Ľubošom Dodokom, ktorému ďakujeme za ochotu prísť deťom porozprávať niečo bližšie o živote lesných zvierat a o tom, čo všetko znamená práca poľovníka. Deti si vypočuli kopu nových zaujímavostí, dozvedeli sa, že byť poľovníkom neznamená mať len poľovný lístok a zelené oblečenie. Ale, že je k tomu potrebná aj úprimná láska k prírode, zvieratám a najmä záujem obetovať ich ochrane veľkú časť svojho voľného času. Deti sa tiež pomocou aktivity učili napríklad rozoznávať stopy lesných zvierat. Každé dieťa si nakoniec od pána poľovníka vyslúžilo malý darček, ktorý im priniesol, či už v podobe magnetky, odznaku alebo pohľadnice. Všetci sme si toto popoludnie veľmi užili a dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Pozrite si fotografie vo fotoalbume Beseda s poľovníkom v ŠKD. (A. Oravcová)