Navigácia

Elokované pracoviská

Objednávka zošitov

Pripravujeme

Počet návštev: 3183074

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • „Z dieťaťa, ktoré číta, sa jedného dňa stane dospelý, ktorý myslí.“ (autor neznámy)

  Dňa 13. októbra 2021 sme sa snažili hravou a zážitkovou formou vzbudiť záujem našich prváčikov o knihy. Pozvali sme ich spolu s pani učiteľkou Mgr. Jankou Slukovou do priestoru školskej knižnice a sprístupnili im tak čarovný svet detských kníh. Hneď pri vstupe zaujali pozornosť detí voľne položené detské knihy. Bez váhania po nich siahli a s im prislúchajúcou nedočkavosťou otáčali list za listom. Po úvodných informáciách o systéme práce v knižnici dostali žiaci možnosť presvedčiť pani knihovníčku, ako dobre poznajú rozprávku o dedkovi a repke, hoci ešte mnohí z nich nevedia čítať. S ľahkosťou a najmä vzájomnou spoluprácou poskladali pripravené rozprávkové puzzle a prerozprávali príbeh Ako dedko ťahal repku. Každý žiak dostal „tvorivú obálku“, vďaka ktorej si vyrobil svoju prvú vlastnú záložku do knihy v tvare lienky alebo knihožrúta. Aby deti na vlastnej koži zažili, aké dobrodružné a napäté môže byť čítanie kníh, pani knihovníčka im predstavila zábavnú knihu s názvom „Pozor! Neotváraj túto knihu!“ Žiaci prežívali nenáročný príbeh spolu hlavným hrdinom, záver knihy však zostal pre nich utajený a stal sa pozvánkou na ďalšiu návštevu do knižnice.

 • Vzhľadom nato, že október je mesiac školských knižníc ale tiež je to mesiac úcty k starším, rozhodli sme sa aj my v ŠKD I stráviť pár pekných chvíľ v knižnici. Tieto dni sme organizovali v spolupráci s DV COOP Jednota Bystričany a v spolupráci s pani Katarínou Pastierikovou. Deti jedno popoludnie spoznali priestory knižnice. Uvarili sme si spoločne teplý čaj, ktorý sme si pri čítaní rozprávkovej knižky vypili. Pozreli sme si divadielko o Pampúšikovi a deti si tiež spoločne zahrali rozprávku Ako ťahal dedko repu. Ďalšie pekné popoludnie v stredu 13. 10. 2021 sme v knižnici strávili s našimi staršími spoluobčanmi, ktorým sme zarecitovali básničky a zaspievali pár pekných piesní. Na konci oboch týchto dní si deti vyslúžili aj malú sladkú odmenu. Pozrite su fotografie vo fotoakbume ŠKD - Október v knižnici. (A. Oravcová)

 • Vo štvrtok 7. októbra 2021, posledný deň kempu, si takmer všetci zrelaxovali sily v kúpeľoch v Chalmovej, kde sa dosýta vykúpali v horúcich vnútorných termálnych bazénoch aj vonku. Popoludnie a večer už patrili záverečnému vyhodnoteniu, odovzdávaniu certifikátov všetkým účastníkom a odmeňovaniu najúspešnejších tímov v športovo-brannej hre a kempovej olympiáde. V noci a v piatkové ráno sme sa postupne rozlúčili s našimi hosťami, ktorí po takmer dvoch týždňoch smerovali zase do svojich domovov a škôl. Najčastejšie slová pri rozlúčke: Tešíme sa na stretnutie v Portugalsku!

 • Počas deviateho dňa v stredu 6. októbra 2021 sa finalizovali všetky projektové aktivity a ako poslednú deti vytvorili tímový poster na tému šikanovania a kyberšikanovania. Postery si vzájomne ohodnotili a vystavili. Popoludní prišiel čas na spoznávanie partnerských krajín prostredníctvom tradičných pochutín a nápojov na improvizovanej ochutnávke.

  Fotogaléria_ 9. deň - Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+.

 • Ďalší kempový deň (5. 10. 2021) pokračovala práca na projektových aktivitách, príprava a nahrávanie dramatických scénok a tanečného vystúpenia, ktoré si deti mohli spríjemniť prácou na kreatívnom workshope. Vytvárali magnetky zo sadrových odliatkov, modelovali ozdoby s korálkami, skúšali origami na pohľadnice. Popoludní sa na ihrisku zhromaždili členovia tímov, aby súťažili na kempovej olympiáde v netradičných disciplínach. Večer sa deti vybláznili na tanečno-zábavnom večere.

  Fotogaléria: 8. deň - Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+.