Navigácia

Elokované pracoviská

Objednávka zošitov

Pripravujeme

Počet návštev: 3137329

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • V školskom roku 2020/2021 bol titul Žiak roka 2021 udelený Filipovi Iškymu za dosiahnuté výsledky v súťažiach:

  1. miesto okresné kolo a 2. miesto krajské kolo Fyzikálnej olympiády,

  4. miesto okresné kolo Technickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a úspešný riešiteľ krajské kolo Chemickej olympiády,

  8. miesto okresné kolo a účasť v krajskom kole Matematickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Informatickej olympiády,

  úspešný riešiteľ slovenské kolo Matematický klokan,

  83. miesto slovenské kolo Expert na oblasť Mozgolamy.

 • Koniec školského roka býva tradične v znamení hodnotenia. Žiaci si okrem vysvedčení prevzali aj ocenenia a malé odmeny za úspechy vo vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a iných súťažiach, do ktorých sa zapojili v priebehu školského roka. Z dôvodu protipandemických opatrení sme tradičné odmeňovanie najlepších žiakov mohli uskutočniť bez prítomnosti rodičov len v rámci školy v utorok 29. 6. 2021 v kultúrnom dome v Bystričanoch. Okrem oceňovania žiakov sa predstavili žiaci 9. triedy, ktorí končia dochádzku v základnej škole. Akciu nám spríjemnili žiaci SZUŠ Prievidza niekoľkými hudobnými vstupmi.

 • Vonku sme sa učili, maľovali, kreslili.

  Na zvieratká sme sa hrali, čerstvý vzduch sme dýchali.

  Vonku nás učenie baví - budeme fit, stále zdraví !!! (I. Zvalová)

  Pozrite si fotografie v albume Učenie vonku nás baví.

 • Matematická súťaž Pytagoriáda sa v školskom roku 2020/2021 riešila klasickým spôsobom pre pre kategóriu P3 - P4 (3. a 4. ročník), online riešili úlohy v kategóriách P5 - P8 (5. - 8. ročník). Do školského kola sa zapojilo 19 žiakov, z nich do okresného kola postúpili osemnásti. Úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády boli: Zoja Dadová, Mária Gálusová, Laura Radosová, Marco Vrbovský, Lucia Mištinová, Sabína Bartová (všetci 4. tr.), Nela Bartová, Jakub Hruboš (obaja 5. tr.), Ema Mazánová (7. tr.), Samuel Barta (8. tr.). Podrobnejšie informácie si prečítate v časti Olympiády a súťaže.

 • Korešpondenčnej celoslovenskej súťaže pre najmladších žiakov Všetkovedko sa zúčastnilo 10 detí z 2. - 4. triedy, ktoré riešili rôzne zaujímavé úlohy zo všetkých oblastí školského učiva aj bežného života. Najlepšie výsledky dosiahla Zoja Dadová (4. tr.), ktorá sa tak môže pýšiť titulom Všetkovedko školy. Výsledky všetkých žiakov si pozriete v časti Olympiády a súťaže.