Navigácia

Elokované pracoviská

Pripravujeme

Počet návštev: 3329706

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

  • Slávik Slovenska je celoslovenská súťaž v spievaní slovenských ľudových piesní. Na našej škole ich interpretovalo 16 dievčat a chlapcov v troch kategóriách školského kola. Vo štvrtok 5. mája 2022 zneli školou piesne - Sedemdesiat sukieň mala, Pod horou, pod horou, Na tej Detve, Tenká som ja, tenučká, Mala som vo fertuške čerešne, Keď som bol maličký pacholíček, Kysuca, Kysuca……. Deti spievali s láskou, radosťou, ukázali svoju šikovnosť, bezprostrednosť a prirodzenosť v celkovom prejave, odvahu vystúpiť pred obecenstvom. Publikum každého speváka odmenilo potleskom. Porotu spomedzi všetkých súťažiacich najviac zaujali výrazné chlapčenské hlasy, ktoré vyhrali vo svojich kategóriách:

  • Svojou troškou k ochrane prírody a zlepšeniu prostredia, v ktorom sa každodenne pohybujeme, prispeli aj žiaci počas brigád tried v rámci Dňa Zeme 3. a 4. mája 2022. Postupne vyčistili a upravili areál školy a blízke okolie školy, dosadili kvetinovú výsadbu do záhonov, pripravili vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny. Ako im práca išla od ruky, si môžete pozrieť vo fotogalérii Deň Zeme.

  • Posledný deň kempu, sobota 7. mája 2022, bol v znamení odpočinku, ktorý všetci účastníci po náročnom a bohatom programe uvítali. Účelom bolo nabrať sily na cestu domov. Dopoludnia sme sa vybrali na prechádzku do mesta, navštívili sme centrum mestečka, kde práve prebiehal koncert a tanečné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny a ochutnávka regionálnych špecialít. Na obed mali deti tentoraz možnosť vybrať si z ponúkaných jedál v miestne pizzerii na brehu rieky Limia, pretekajúcej mestom Viana do Castelo. Žiaci túto možnosť voľby uvítali, napriek tomu, že sme sme vďaka organizácii našich portugalských hostiteľov rozhodne hladom netrpeli. Odpoludnia mali žiaci voľný program, ktorý využili k rôznym formám vzájomnej socializácie a pohybovým aktivitám v bazéne, ktorý bol súčasťou záhrady hotela.

  • Piatok 6. mája 2022 bol pre účastníkov kempu naplnený náročným ale zaujímavým programom. Dopoludnie sme strávili poznávaním mestečka Viana do Castelo, v ktorom sme boli ubytovaní. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli nad mesto a veža tu stojaceho chrámu nám poskytla nádherné výhľady do širokého okolia. Krátko sme sa zastavili v múzeu tradičného odevu, v ktorom sme mali možnosť spoznať miestne zvyky a tradície. Popoludní nás už čakalo blízke mesto Braga s pozoruhodným pútnickým komplexom Bom Jesus do Monte. V treťom najväčšom meste Portugalska bolo čo objavovať aj stráviť niekoľko pekných oddychových chvíľok. Večer sa v hotelovom komplexe odohral záverečný slávnostný ceremoniál s odovzdávaním certifikátov absolventom kempu a malých spomienkových darčekov pre všetkých účastníkov.

  • Štvrtok 5. mája 2022 bol posledným dňom, kedy účastníci kempu pracovali na výstupoch projektu – nacvičovali a potom zaznamenávali poslednú scénku a tanečné choreografie, týkajúce sa šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci tiež natočili krátke rozhovory a výpovede týkajúce sa hodnotenia kempu. V popoludňajších hodinách sme sa s deťmi vydali na prechádzku do mesta, počas ktorej navštívili aj miestne obchodné centrum. Tu mali možnosť nakúpiť darčeky domov pre svojich najbližších. Večer bol ešte čas venovaný vyplňovaniu študentských denníkov.