Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Kamil Šteiner ŠTE Rozvrh
Riaditeľ
kamil.steiner@zsbystricany.sk
 
 
PaedDr. Ivana Plachá, PhD. PLA Rozvrh
Zástupkyňa
ivana.placha@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Miroslava Bartošová BAR2 Učiteľka
 
 
Mgr. Petra Bartová BAR Rozvrh
Vychovávateľka
petra.bartova@zsbystricany.sk
 
 
Andrea Blahová BLA Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Ľubica Fruňová FRU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. trieda
lubica.frunova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Zuzana Horniaková HOR Rozvrh
Triedna učiteľka: 7. trieda
zuzana.horniakova@zsbystricany.sk
 
 
Ing. Oľga Kaňová KAŇ Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. trieda
olga.kanova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Klaudia Lukáčová LUK Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. trieda
klaudia.lukacova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Eva Mendelová MEN Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. trieda
eva.mendelova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Alexandra Oravcová ORA Vychovávateľka
alexandra.oravcova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Radka Pilchová PIL Rozvrh
Učiteľka
radka.pilchova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Peter Schmidt SCH Rozvrh
Triedny učiteľ: 5. trieda
peter.schmidt@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Jana Sluková SLU Učiteľka
jana.slukova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Ellen Ščipáková ŠČI Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. trieda
ellen.scipakova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Andrea Šteinerová ŠTÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. trieda
andrea.steinerova@zsbystricany.sk
 
 
Nina Tóthová TOTH Rozvrh
Učiteľka
nina.tothova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Iveta Zvalová ZVA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. trieda
iveta.zvalova@zsbystricany.sk

© aScAgenda 2024.0.1437 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.09.2023

Voľné miesta na našej škole