Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Kamil Šteiner ŠTE Rozvrh
Riaditeľ
kamil.steiner@zsbystricany.sk
 
 
PaedDr. Ivana Plachá, PhD. PLA Rozvrh
Zástupkyňa
ivana.placha@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Petra Bartová BAR Rozvrh
Učiteľka
petra.bartova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Martina Drexlerová DRE Rozvrh
Triedna učiteľka: 8. trieda
martina.drexlerova@zsbystricany.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Fruňová FRU Rozvrh
Triedna učiteľka: 3. trieda
lubica.frunova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Zuzana Horniaková HOR Rozvrh
Triedna učiteľka: 9. trieda
zuzana.horniakova@zsbystricany.sk
 
 
Ing. Oľga Kaňová KAN Rozvrh
Vychovávateľka
olga.kanova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Klaudia Lukáčová LUK Rozvrh
Triedna učiteľka: 4. trieda
klaudia.lukacova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Eva Mendelová MEN Rozvrh
Triedna učiteľka: 6. trieda
eva.mendelova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Alexandra Oravcová ORA Rozvrh
Vychovávateľka
alexandra.oravcova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Radka Pilchová HAG Rozvrh
Učiteľka
radka.pilchova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Peter Schmidt SCH Rozvrh
Triedny učiteľ: 7. trieda
peter.schmidt@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Jana Sluková SLU Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. trieda
jana.slukova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Andrea Šteinerová ŠTÁ Rozvrh
Triedna učiteľka: 5. trieda
andrea.steinerova@zsbystricany.sk
 
 
Nina Tóthová TOTH Učiteľka
nina.tothova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Romana Vranková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Romana Vranková SUN Rozvrh
Učiteľka
romana.sunikova@zsbystricany.sk
 
 
Mgr. Iveta Zvalová ZVA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. trieda
iveta.zvalova@zsbystricany.sk

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2021

Voľné miesta na našej škole