Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 30,60 s DPH 27.01.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany 01.02.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 47,25 s DPH 06.02.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany 10.02.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 75,60 s DPH 14.02.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany 17.02.2012
Zmluva B-2011/0785-036126659 Darovacia zmluva medzi UIPŠ a ZŠ Bystričany - sofvér 648,60 s DPH 09.03.2012 UIPŠ ZŠ s MŠ Bystričany 10.03.2012
Zmluva 1021/2011 Darovacia zmluva medzi ŠPÚ a ZŠ BYstričany 1 959.93 s DPH 02.04.2012 ŠPÚ ZŠ s MŠ Bystričany 02.04.2012
Zmluva 5720046541 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s DPH 15.04.2012 Generali Slovensko poisťovňa ZŠ s MŠ Bystričany 15.04.2012
Zmluva 13401 Licenčná zmluva na softvér Vema s DPH 25.05.2012 Vema s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 25.05.2012
Zmluva P0324/2012 Zmluva o dodávke plynu s DPH 07.09.2012 Magna E. A. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 10.09.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 75,60 s DPH 07.09.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany 12.09.2012
Zmluva NZ 2012/2013 Zmluva o nájme s DPH 14.09.2012 Súkromná umelecká škola ZŠ s MŠ Bystričany 17.09.2012
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 113,40 s DPH 18.09.2012 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany 21.09.2012
Zmluva 6300192899 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.10.2012 SPP a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 02.10.2012
Zmluva Odvádzanie odpadových vôd 0.25/m3 s DPH 06.12.2012 Obec Bystričany ZŠ s MŠ Bystričany 06.12.2012
Zmluva 13401 Ličenčná zmluva na program VEMA 180,00 s DPH 02.01.2013 Vema s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 02.01.2013
Zmluva 02/2013 Zmluva o poskytovaní BOZP 360,00 s DPH 31.12.2012 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 02.01.2013
Zmluva 9905578810 Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb škola s DPH 14.03.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 14.03.2013
Zmluva 9905578828 Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb škôlka s DPH 14.03.2013 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 14.03.2013
Zmluva 869/2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 21.06.2013 Núcem ZŠ s MŠ Bystričany 21.06.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školských stoličiek 1 200,00 s DPH 01.07.2013 01.07.2013
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obnova WC a umyvárky v 1.triede MŠ - stavebné, vodárenské práce a vybavenie 9 235.00 s DPH 01.08.2013 01.08.2013 ZŠ s MŠ Bystričany 29.07.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122