Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k zmluve o spracovaní miezd a personalistiky s DPH 20.01.2023 INNA, s.r.o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 03.02.2023
Zmluva Kúpna zmluva nadodanie kompostovacieho zariadenia 999,00 bez DPH 25.08.2015 JRK Waste Management s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 02.09.2015
Zmluva SME v skole Mediálna výchova 100,80 s DPH 16.02.2016 Nadácia Petit Academy ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 18.02.2016
Zmluva Zmluva o spolupráci - Deň narcisov s DPH 03.03.2016 Liga proti rakovine ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 04.03.2016
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 31.12.2014 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 31.12.2014
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby s DPH 24.05.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 24.05.2018
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 30.05.2021 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 06.06.2018
Zmluva Zmluva o lyžiarskom výcviku s DPH 09.12.2015 Klak, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 10.12.2015
Zmluva Zmluva na prenájom kopírovacieho zariadenia 636,00 bez DPH 29.09.2015 CPO s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 29.10.2015
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov s DPH 14.07.2015 Ján Durica ZŠ s MŠ Bystričany 14.07.2015
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 19.04.2018 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 06.06.2018
Zmluva Slovak Telekom pevné telefónne linky s DPH 18.06.2015 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 19.06.2015
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 16.02.2015 16.02.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavkou za poskytnutý tovar s DPH 13.05.2015 ŠEVT ZŠ s MŠ Bystričany 13.05.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obnova WC na 1. poschodí v základnej škole 8 800,00 bez DPH 01.07.2015 12.06.2015 20.08.2015 29.05.2015 ZŠ s MŠ Bystričany 29.05.2015
Zmluva Darovacia zmluva 802,94 s DPH 09.11.2017 Krajské centrum voľného času ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 28.11.2017
Zmluva Príloha k rámcovej zmluve nábytok s DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 17.12.2014
Zmluva Príloha k rámcovej zmluve kancelárske potreby s DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 17.12.2014
Zmluva Kolektívna zmluva 2016 s DPH 29.02.2016 Základná organizácia OZPŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ v Bystričanoch Kamil Šteiner Kamil Šteiner riaditeľ 01.03.2016
Zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.09.2016 Miroslav Vrban -Tempo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122