Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 6300192899 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.10.2012 SPP a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 02.10.2012
Zmluva NZ 2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/hod s DPH 12.09.2014 ZUŠ Ars Akademy 12.09.2014
Zmluva 1292/2013 Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky s DPH 29.11.2013 Ústav informácií a prognóz školstva ZŠ s MŠ Bystričany 26.12.2013
Zmluva 3517.2014 Zmluva o výpožičke - Elektronizácia vzdelávacieho systému s DPH 04.06.2014 MŠVVaŠ SR ZŠ s MŠ Bystričany 02.07.2014
Zmluva 1075.2014 Zmluva o výpožičke techniky 2 916,00 s DPH 06.05.2014 MŠVVaŠ SR ZŠ s MŠ Bystričany 04.07.2014
Zmluva P1058/2014 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.07.2014 MAgna Energia a.s. ZŠ s MŠ Bystričany 04.07.2014
Zmluva 4676/2014 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 02.07.2014 MAgna Energia a.s. ZŠ s MŠ Bystričany 04.07.2014
Zmluva 2404180093 Zmluva o poistení majetku a poistenie za škodu 36,87 s DPH 27.08.2014 Generali Poisťovňa a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 27.08.2014
Zmluva Rámcová zmluva na kancelárske a čistiace potreby 19999.- bez DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 18.12.2014
Zmluva Rámcová zmluva na nábytok 19999.- bez DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 18.12.2014
Zmluva 2015/1049 Rámcová zmluva s DPH 28.01.2015 Datalan a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 16.02.2015
Zmluva 2015/1049 Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve č. 2015/1049 126,00 s DPH 28.01.2015 Datalan a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 16.02.2015
Zmluva Licenčná zmluva VEMA s DPH 30.01.2015 Vema, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 30.01.2015
Zmluva Licenčná zmluva VEMA 180,00 s DPH 13.02.2014 Vema s. r. o. ZŠ Bystričany 13.02.2014
Zmluva dodatok k BOZP s DPH 02.01.2015 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 02.01.2015
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 09.12.2014 B2Bpartner ZŠ s MŠ Bystričany 09.12.2014
Zmluva Príloha k rámcovej zmluve kancelárske potreby s DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 17.12.2014
Zmluva Príloha k rámcovej zmluve nábytok s DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 17.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obnova WC na 1. poschodí v základnej škole 8 800,00 bez DPH 01.07.2015 12.06.2015 20.08.2015 29.05.2015 ZŠ s MŠ Bystričany 29.05.2015
Zmluva Zmluva o poskytnutí preddavkou za poskytnutý tovar s DPH 13.05.2015 ŠEVT ZŠ s MŠ Bystričany 13.05.2015
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122