Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obnova WC a umyvárky v 1.triede MŠ - stavebné, vodárenské práce a vybavenie 9 235.00 s DPH 01.08.2013 01.08.2013 ZŠ s MŠ Bystričany 29.07.2013
Zmluva Kolektívna zmluva 2017 s DPH 28.02.2017 Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 28.02.2017
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Obnova WC na 1. poschodí v základnej škole 8 800,00 bez DPH 01.07.2015 12.06.2015 20.08.2015 29.05.2015 ZŠ s MŠ Bystričany 29.05.2015
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 16.02.2015 16.02.2015
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školských stoličiek 1 200,00 s DPH 01.07.2013 01.07.2013
Zmluva 139/17 Kúpna zmluva s DPH 02.01.2017 ATC-JR, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 03.01.2017
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar s DPH 09.12.2014 B2Bpartner ZŠ s MŠ Bystričany 09.12.2014
Zmluva Kúpna zmluva ovocie s DPH 19.04.2017 BFL, S. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 20.04.2017
Zmluva Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva s DPH 15.09.2018 BFL, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 17.09.2018
Zmluva 202001 Zmluva o poskytnutí internetového pripojenia 300,00 s DPH 01.11.2020 Best company s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 01.12.2020
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 30.05.2021 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 06.06.2018
Zmluva Zmluva o odbere použitého oleja s DPH 19.04.2018 Biomarina - biowaste s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 06.06.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.04.2014 Bioplant Ostratice ZŠ Bystričany 25.04.2014
Zmluva Zmluva o poskytovani služby pri zbere odpadov s DPH 15.05.2022 CMT Group s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 16.05.2022
Zmluva Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach s DPH 25.08.2022 COOp Jednota Prievidza, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 25.08.2022
Zmluva Zmluva na prenájom kopírovacieho zariadenia 636,00 bez DPH 29.09.2015 CPO s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 29.10.2015
Zmluva ZP/17/2019 Servisná zmluva s DPH 22.10.2019 CPO s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.10.2019
Zmluva 613/2015 Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu 1 834,40 s DPH 27.07.2015 Centrum vedecko-technických informácií ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 30.07.2015
Zmluva Rámcová zmluva na nábytok 19999.- bez DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 18.12.2014
Zmluva Príloha k rámcovej zmluve kancelárske potreby s DPH 17.12.2014 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany 17.12.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122