Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 28.02.2018 ZO OZPŠaV pri ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 28.02.2018
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup školských stoličiek 1 200,00 s DPH 01.07.2013 01.07.2013
Zmluva 1/2018 Zmluva o prenájme telocvične s DPH 02.01.2018 Soňa Bartošová Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 02.01.2018
Zmluva NZ 2014/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2/hod s DPH 12.09.2014 ZUŠ Ars Akademy 12.09.2014
Zmluva 1/2017 Zmluva o nájme telocvične s DPH 16.10.2017 Soňa Bartošová Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 02.11.2017
Zmluva Kolektívna zmluva s DPH 16.02.2015 16.02.2015
Zmluva 1/NP /214/2013 zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí / ITMS: 26130230025 s DPH 20.03.2014 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11.03.2014
Zmluva NZ 2017/2018 Nájomná zmluva s DPH 25.08.2017 Súkromná ZUŠ, Ars Academy Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 25.08.2017
Zmluva Kolektívna zmluva 2017 s DPH 28.02.2017 Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 28.02.2017
Zmluva Kolektívna zmluva 2016 s DPH 29.02.2016 Základná organizácia OZPŠ a V na Slovensku pri ZŠ s MŠ v Bystričanoch Kamil Šteiner Kamil Šteiner riaditeľ 01.03.2016
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 25.04.2014 Bioplant Ostratice ZŠ Bystričany 25.04.2014
Zmluva Licenčná zmluva VEMA 180,00 s DPH 13.02.2014 Vema s. r. o. ZŠ Bystričany 13.02.2014
Zmluva 283/2014 Zmluva o bezodplatnom majetku štátu 1 399,20 s DPH 08.01.2014 Núcem ZŠ Bystričany 17.01.2014
Zmluva Nájomná zmluva s DPH 02.09.2013 ZUŠ Veľké Uherce ZŠ Bystričany 02.09.2013
Zmluva Dodatok k zmluve - Materská škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 16.01.2017 Vema, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 18.01.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - pevná linka kuchyňa MŠ s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva 6300192899 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.10.2012 SPP a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 02.10.2012
Zmluva Dodatok k zmluve - kuchyňa základná škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci s DPH 03.03.2017 INMEDIA, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 14.03.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122