Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Dajme spolu gól 1 000,00 s DPH 08.10.2018 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 15.10.2018
Zmluva 1021/2013/801 Darovacia zmluva s DPH 19.07.2013 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ Bystričany 27.08.2013
Zmluva Darovacia zmluva 802,94 s DPH 09.11.2017 Krajské centrum voľného času ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 28.11.2017
Zmluva B-2011/0785-036126659 Darovacia zmluva medzi UIPŠ a ZŠ Bystričany - sofvér 648,60 s DPH 09.03.2012 UIPŠ ZŠ s MŠ Bystričany 10.03.2012
Zmluva 1021/2011 Darovacia zmluva medzi ŠPÚ a ZŠ BYstričany 1 959.93 s DPH 02.04.2012 ŠPÚ ZŠ s MŠ Bystričany 02.04.2012
Zmluva VK/09/09/089 Dodatok k zmluve s DPH 22.02.2016 Komensky s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 22.02.2016
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 31.12.2014 JKBOZ s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 31.12.2014
Zmluva Dodatok k zmluve - Materská škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - internet MS s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - kuchyňa základná škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - pevná linka kuchyňa MŠ s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva DBK/18/06/1752 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Zborovna.sk s DPH 08.04.2022 Komensky s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 20.04.2022
Zmluva Dodatok k zmluve o spracovaní miezd a personalistiky s DPH 20.01.2023 INNA, s.r.o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 03.02.2023
Zmluva Dodatok k zmluve pevná linka zborovňa s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva ZK01/VK/09/09/089 Dodatok z zmluvee o poskytovaní služby s DPH 25.09.2020 Komensky, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ školy 22.10.2020
Zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.09.2016 Miroslav Vrban -Tempo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva Dodávka tovaru s DPH 31.08.2016 Danak, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva 17/12/054/123 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov v projekte "Praxou k zamestnaniu" s DPH 23.08.2017 ÚPSVaR Prievidza ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 23.08.2017
Zmluva 18/12/50J/9 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 2 914,38 s DPH 23.03.2018 ÚPSVaR Prievidza ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 03.04.2018
Zmluva 55129620 Individuálne komplexné poistenie 6,84 s DPH 16.09.2016 Union poisťovňa, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 16.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122