Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 6300192899 Zmluva o dodávke plynu s DPH 02.10.2012 SPP a. s. ZŠ s MŠ Bystričany 02.10.2012
Zmluva Dodatok k zmluve - internet MS s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Kolektívna zmluva 2017 s DPH 28.02.2017 Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 28.02.2017
Zmluva Kúpna zmluva ovocie s DPH 19.04.2017 BFL, S. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 20.04.2017
Zmluva 139/17 Kúpna zmluva s DPH 02.01.2017 ATC-JR, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 03.01.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci s DPH 03.03.2017 INMEDIA, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 14.03.2017
Zmluva Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci s DPH 03.03.2017 INMEDIA, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 14.03.2017
Zmluva Licenčná zmluva s DPH 16.01.2017 Vema, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 18.01.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - Materská škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - pevná linka kuchyňa MŠ s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve - kuchyňa základná škola s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Dodatok k zmluve pevná linka zborovňa s DPH 01.02.2017 Slovak Telekom a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Steiner riaditeľ 01.02.2017
Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 30.11.2016 ZSE Energia, a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 22.12.2016
Zmluva 17/12/054/123 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov v projekte "Praxou k zamestnaniu" s DPH 23.08.2017 ÚPSVaR Prievidza ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 23.08.2017
Zmluva Zmluva o úhrade preddavkov s DPH 18.11.2016 Exiteria a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 06.12.2016
Zmluva NZ 2016/2017 Zmluva o nájme s DPH 01.09.2016 Súkromná ZUŠ, Ars Academy ZŠ s MŠ Bystričany Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.09.2016 Picado, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva Dodávka tovaru s DPH 31.08.2016 Danak, s. r. o. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.09.2016 Miroslav Vrban -Tempo ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 01.09.2016
Zmluva 36126659PD-951 Zamestnávateľská zmluva - DDP s DPH 09.09.2016 NN Tatry -Sympatia, d. d. s., a. s. ZŠ s MŠ Bystričany Mgr. Kamil Šteiner riaditeľ 09.09.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >> zobrazené záznamy: 1-20/122