Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2023 Informácia k Testovaniu 9-2023 Komparo - výsledky Komparo 2022/2023 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Testovanie 5 - výsledky

Výsledky externých meraní Testovanie 5

školský rok                slovenský jazyk                     matematika

                                 ZŠ                 SR                  ZŠ                 SR

2022/2023                 testovanie sa neuskutočnilo

2021/2022                 69,0 %          69,2 %              63,7 %         61,0 %

2020/2021                 testovanie sa neuskutočnilo

2019/2020                 66,4 %          64,8 %              62,9 %         63,4 %

2018/2019                 56,7 %          58,4 %              63,8 %         59,3 %

2017/2018                 63,6 %          62,8 %              67,4 %          64,7 %

2016/2017                 77,3 %          63,1 %              76,0 %         62,3 %

2015/2016                 66,46 %        66,62 %            55,62 %        61,99 %