Navigácia

Úvodné informácie Rozpočet 2 % z dane Facebook

Rodičovská rada

Úvodné informácie

 

Radu rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Bystričanoch tvoria volení zástupcovia rodičov z jednotlivých tried. Od roku 2003 je Rada rodičov členom Slovenskej rady rodičovských združení, evidovaná pod registračným číslom 1767. 

Členovia rady rodičov za základnú školu

Členovia rady rodičov v školskom roku 2019/2020

Predseda rady rodičov: Marek Vrbovský  

1. ročník Alexander Kováč 

2. ročník Jana Bohušová

3. ročník Jana Matiašková, Ida Galbavá 

4. ročník Jana Kováčiková

5. ročník Ľubica Plevková 

6. ročník Alexandra Kobesová 

7. ročník Monika Valentková 

8. ročník Ing. Juraj Išky, Marek Vrbovský 

 

Za Materskú školu Bystričany Andrea Srncová.