Navigácia

Úvodné informácie Rozpočet 2 % z dane Facebook

Rodičovská rada

Úvodné informácie

 

Radu rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Bystričanoch tvoria volení zástupcovia rodičov z jednotlivých tried. Od roku 2003 je Rada rodičov členom Slovenskej rady rodičovských združení, evidovaná pod registračným číslom 1767. 

Členovia rady rodičov za základnú školu

Členovia rady rodičov v školskom roku 2021/2022

Predseda rady rodičov: Monika Valentková  

1. ročník:Radka Grolmusová

2. ročník: Marián Kollár

3. ročník:Alexander Kováč 

4. ročník:Jana Bohušová

5. ročník: Jana Matiašková, Ida Galbavá 

6. ročník: Jana Kováčiková

7. ročník: Ľubica Plevková 

8. ročník: Alexandra Kobesová 

9. ročník: Monika Valentková 

 

 

Za Materskú školu Bystričany Rastislav Svaček.