Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťaž, určená pre žiakov 5.- 9. ročníka. Pozostáva z vedomostného testu, zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - kategória A je určená pre ôsmakov a deviatakov, v kategórii B súťažia žiaci 5. - 7. ročníka.

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 25. novembra 2021 online formou pre žiakov oboch kategórií. V tomto školskom roku sme do súťaže zapojili len žiakov 9. triedy, ktorí súťažia v kategórii A ako tím. Online test vyriešili žiaci samostatne a ich bodové zisky sa prepočítali do výsledku dvojice. Obsahom súťažného testu boli úlohy teoretického aj praktického charakteru, zamerané na rôzne odvetvia technickej praxe aj údržby domácnosti. Deviataci Adam Barta a Martin Kiripolský sa umiestnili na 7. mieste (súťažilo 17 tímov) a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (I. Plachá)