Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťaž, určená pre žiakov 5.- 9. ročníka. Pozostáva z vedomostného testu, zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - kategória A je určená pre ôsmakov a deviatakov, v kategórii B súťažia žiaci 5. - 7. ročníka.

Okresné kolo technickej olympiády sa uskutočnilo v novembri 2020 online formou. Zúčastnili sa ho žiaci 7. – 9. triedy, ktorí po úspešnom riešení úloh školského kola postúpili do okresného. Pri vyhodnocovaní okresného kola systém vyhodnotil len obmedzený počet účastníkov online súťaže. V kategórii A (žiaci 8. – 9. ročníka, súťažiaci ako tím) sa deviataci Filip Išky a Lukáš Zahoranský umiestnili na 4. mieste so súčtom 63,5 bodov (max 92 bodov).

Ema Šteinerová (7. tr.) obsadila 7. miesto. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy. (I. Plachá)