Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda

Olympiády a súťaže

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťaž, určená pre žiakov 5.- 9. ročníka. Pozostáva z vedomostného testu, zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - kategória A je určená pre ôsmakov a deviatakov, v kategórii B súťažia žiaci 5. - 7. ročníka.

Okresné kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 24. novembra v Prievidzi. Do školského kola, ktoré sa konalo online formou, sa zapojili všetci žiaci 8. a 9. triedy. Po jeho vyhodnotení do okresného kola postúpili Michaela Sluková a Marko Papranec (obaja 9. tr.). V okresnom kole sa v kategórii A (súťažia dvojčlenné tímy) sa riešil  súťažný test obsahujúci úlohy teoretického charakteru, ktorý žiaci riešia individuálne. Praktická časť bola zameraná na zhotovenie výrobku z dreva. Náš tím  sa umiestnil na 7. mieste a stali sa úspešnými riešiteľmi súťaže. Obom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (I. Plachá)