Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda Textová podstrana

Olympiády a súťaže

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťaž, určená pre žiakov 5.- 9. ročníka. Pozostáva z vedomostného testu, zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - kategória A je určená pre ôsmakov a deviatakov, v kategórii B súťažia žiaci 5. - 7. ročníka.

Úspešní riešitelia školského kola Technickej olympiády:

kategória A, žiaci riešili test ako jednotlivci, najúspešnejší dvaja pri postupe do okresného kola vytvoria tím

Nela Bartová (8. tr.) 22 bodov, postupuje do okresného kola

Filip Pravda (8. tr.)   21 bodov  postupuje do okresného kola

Eliška Plevková (9. tr.)  21 bodov

Jakub Hruboš (8. tr.)  21 bodov

Timotej Pastierik (9. tr.)  21 bodov.

V prípade rovnosti bodov o postupe rozhodol lepší čas vypracovania.

Kategória B, jednotlivci, do okresného kola postupuje žiak s najvyšším počtom dosiahnutých bodov

Ema Kobesová (7. tr.) 26 bodov

Libor Plevka (6. tr.) 24 bodov.