Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Technická olympiáda

Technická olympiáda je súťaž, určená pre žiakov 5.- 9. ročníka. Pozostáva z vedomostného testu, zameraného na poznanie technických materiálov, ich vlastností a použitia v praxi, elektrotechniku, techniku v domácnosti, informatiku a históriu techniky. Žiaci súťažia v dvoch kategóriách - kategória A je určená pre ôsmakov a deviatakov, v kategórii B súťažia žiaci 5. - 7. ročníka.

V školskom roku 2019/2020 sa do školského kola Technickej olympiády zapojili žiaci 7. - 9. triedy. Po vyhodnotení vedomostného testu do okresného kola postúpil dievčenský tím z 9. triedy Sofia Bartová a Karolína Pravdová. Okresné kolo sa konalo vo štvrtok 28. novembra 2019 v Prievidzi, kde naše dievčatá po vedomostnom teste a praktickej časti obsadili 9. miesto a stali sa úspešnými riešiteľkami súťaže. Vo vedomostnom teste získali spolu 35 bodov (max 60), v praktickej časti získali spolu 51 bodov (max 60). Ďakujeme za reprezentáciu školy! (I. Plachá)