Navigácia

Let´s Celebrate Europe

Let´s Celebrate Europe - 70. výročie vzniku Európskeho parlamentu

Medzinárodná spolupráca základnej školy v Bystričanoch bude pokračovať aj v ďalšom období. V školských rokoch 2022/2023 a 2023/2024 sme partnerskou školou projektu Let´s Celebrate Europe, ktorého cieľom je pripomenúť a osláviť 70. výročie vzniku Európskeho parlamentu. Náplňou projektových aktivít je partnerská spolupráca s vybranou školou v Alsasku (Francúzsko), návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorého súčasťou bude spoločný koncert detí zo zúčastnených škôl na jeho pôde. Veľký detský spevácky zbor zaspieva 30. mája 2023 v európskom parlamente v Štrasburgu hymnu Európskej únie (L. van Beethoven Óda na radosť) a ďalšie skladby, ktoré budeme nacvičovať aj s našimi žiakmi.

Z každej členskej krajiny Európskej únie sa na projekte zúčastňuje iba jedna vybraná škola,  a túto výnimočnú príležitosť sme dostali vďaka našej predchádzajúcej úspešnej spolupráci s partnerskou školou v Poľskej republike.

Našou partnerskou školou vo Francúzsku je Marlenheim - Collège Grégoire de Tours.

Žiaci našej a francúzskej školy nadviazali kontakt, vymenilil si krátke informácie o sebe a svojich rodinách prostredníctvom videonahrávok a textov. Počas pobytu vo Francúzsku budú naši žiaci ubytovaní v rodinách žiakov z partnerskej školy.