Navigácia

Erasmus+

O projekte

Naša škola bola úspešná v získaní grantu z programu Erasmus+. Názov projektu je „Bullying and cyberbullying in the world of silence and not only“ (Šikanovanie a kyberšikanovanie vo svete ticha a nielen v ňom). Trvanie projektu je 2 roky. Našimi partnerskými krajinami sú Rumunsko, Česká republika, Severné Macedónsko, Portugalsko a Turecko. Tento projekt zahŕňa nielen online aktivity cez Etwinning a iné platformy Európskej únie, ale aj mobility žiakov a učiteľov. Žiaci sa budú zúčastňovať rôznych kreatívnych, jazykových a dramatických aktivít, ako aj učiť sa základy medzinárodnej posunkovej reči.

Projekt sa uskutoční v priebehu rokov 2020 - 2022.
Tešíme sa na aktivity spojené s týmto projektom a radi Vás budeme o všetkých informovať.  Informácie o projekte nájdete aj na
Facebookovej stránke projektu. 

Priebežná správa o realizácii projektu v ZŠ s MŠ Bystričany

Priebezna_sprava.docx

Správa o realizácii projektu v období 1. 11. 2020 - 31. 12. 2021

Activity_report_Be_CyberWise__Slovakia.docx