Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2021/2022

Súťaž okresné kolo krajské kolo iná úroveň žiaci trieda pedagóg
Technická olympiáda

7. miesto

    Adam Barta, Martin Kiripolský

9.

 

PaedDr. Plachá
Olympiáda v slovenskom jazyku

2. miesto

    Adam Barta

9.

Mgr. Horniaková
Matematická olympiáda

7. miesto

17. miesto

 

 

 

 

Zoja Dadová

Lucia Mištinová

5. Mgr. Šteinerová
Geografická olympiáda            
Biologická olympiáda

4. miesto

13. miesto

   

Ema Šteinerová

Ema Mazánová

8.

Mgr. Kormanová
Dejepisná olympiáda

4. miesto

6. miesto

8. miesto

8. miesto

9. miesto

13. miesto

   

Jakub Hruboš

Adam Barta

Nela Bartová

Ema Mazánová

Martin Kiripolský

Adriana Bartová

6.

9.

6.

8.

9.

8.

PaedDr. Plachá

 

Mgr. Schmidt

Chemická olympiáda            
Fyzikálna olympiáda            
Matematická olympiáda            
Biologická olympiáda

4. miesto

13. miesto

   

Ema Šteinerová

Ema Mazánová

8. Mgr. Kormanová
Matematický klokan            
Expert geniality show    

5.

19.,20.

76.

83.

92.,98.

97.

Ema Šteinerová

Adam Barta

Dávid Vrábel

Martin Kiripolský

Ema Mazánová

Jakub Hruboš

8.

9.

7.

9.

8.

6.

 
Všetkovedko