Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2021/2022

Súťaž okresné kolo krajské kolo iná úroveň žiaci trieda pedagóg
Technická olympiáda

7. miesto

    Adam Barta, Martin Kiripolský

9.

 

PaedDr. Plachá
Olympiáda v slovenskom jazyku

2. miesto

    Adam Barta

9.

Mgr. Horniaková
Matematická olympiáda

7. miesto

17. miesto

 

 

 

 

Zoja Dadová

Lucia Mištinová

5. Mgr. Šteinerová
Geografická olympiáda

5. miesto

15. miesto

20. miesto

22. miesto

25. miesto

25. miesto

   

Martin Kiripolský

Eliška Plevková

Jakub Hruboš

Samuel Dodok

Adam Barta

Zoja Dadová

9.

7.

7.

9.

9.

5.

Mgr. Mendelová

Mgr. Kormanová

Biologická olympiáda

4. miesto

13. miesto

   

Ema Šteinerová

Ema Mazánová

8.

Mgr. Kormanová
Dejepisná olympiáda

4. miesto

6. miesto

8. miesto

8. miesto

9. miesto

13. miesto

   

Jakub Hruboš

Adam Barta

Nela Bartová

Ema Mazánová

Martin Kiripolský

Adriana Bartová

6.

9.

6.

8.

9.

8.

PaedDr. Plachá

 

Mgr. Schmidt

Chemická olympiáda 12. miesto 25. miesto   Adam Barta 9. Mgr. Kormanová
Fyzikálna olympiáda 4. miesto účasť   Adam Barta 9. PaedDr. Plachá
Matematická olympiáda

7. miesto

7. miesto

16. miesto

   

Zoja Dadová

Jakub Hruboš

Lucia Mištinová

5.

7.

5.

Mgr. Šteinerová
Biologická olympiáda

4. miesto

13. miesto

   

Ema Šteinerová

Ema Mazánová

8. Mgr. Kormanová
Matematický klokan    

úspešný

riešiteľ

Oliver Pindroch

Jakub Hruboš

1.

6.

Mgr. Sluková

Mgr. Šteinerová

Expert geniality show    

5.

19.,20.

76.

83.

92.,98.

97.

Ema Šteinerová

Adam Barta

Dávid Vrábel

Martin Kiripolský

Ema Mazánová

Jakub Hruboš

8.

9.

7.

9.

8.

6.

 
Všetkovedko    

47.

54.

Libor Plevka

Tobiáš Plachý

4.  
Informatická olympiáda iBobor     úspešný/á riešiteľ/ka

Adriana Bartová

Nela Bartová

Štefan Humaj

Filip Pastierik

8.

6.

3.

9.

Mgr. Šteiner