Navigácia

Školský klub detí

I. oddelenie ŠKD

V I. oddelení školského klubu detí je zapísaných 24 žiakov z 1. a 2. triedy, vedúcou je Mgr. Alexandra Oravcová. Činnosť klubu zahŕňa relaxačné a odychové aktivity, prípravu na vyučovanie, športovanie na ihrisku aj v telocvični, vychádzky do okolia školy. Pravidelne sa v klube usporadúvajú rôzne vedomostné a zábavné súťaže, besedy a iné aktivity na posilnenie vzdelávania a výchovy.