Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2022 Informácia k Testovaniu 9-2022 Komparo - výsledky Komparo 2021/2022 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Komparo 2021/2022

Externé testovanie Komparo je dobrovoľný monitoring žiakov rôznych ročníkov, ktorý uskutočňuje spoločnosť EXAM testing. V školskom roku 2021/2022prebehlo testovanie 11. novembra 2021. Testovali sme žiakov 9. ročníka ako prípravu na Testovanie 9-2020 a žiakov 8. ročníka.

28. apríla 2022 sa uskutočnilo aj testovanie žiakov 4 ročníka ako výstupná kontrola z 1. stupňa a prípravu na testovanie v 5. ročníku.

Po prvýkrát sme 17. marca 2022 robili aj Komparo pre žiakov 5. ročníka ako prípravu na testovanie

Vzhľadom na to, že testovanie Komparo je dobrovoľné, nezapájajú sa doň všetci žiaci z príslušného ročníka na Slovensku. V niektorých zapojených školách sa zapájajú len vybratí žiaci, prípadne tí, ktorým testovanie hradia rodičia. V našej škole testujeme všetkých žiakov v ročníku vďaka tomu, že platbu hradí rodičovské združenie. Výsledky a analýza, ktorú škola dostane po testovaní, nám pomáhajú v hľadaní možností na zlepšenie práce.

Uvádzame výsledky testovania Komparo 2021/2022:

9. ročník

matematika

Testovania sa zúčastnilo 12 373  žiakov 9. ročníka z 527 škôl, z našej školy to bolo 11 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 50,0 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 41,9 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 84,2 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: porovnanie v rámci SR (9 bodov z 10) , porovnanie v rámci regiónu (9 bodov z 10) - 6. miesto v okresoch PD, PE, NM, TN, MY, BN.  V matematike škola patrí medzi 25 % najlepších škôl, ktoré sa na testovaní zúčastnili.

slovenský jazyk

Testovania sa zúčastnilo 12 662  žiakov 9. ročníka z 527 škôl, z našej školy to bolo 11 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,5 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 57,7 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 35,9%

Najvyššie hodnotené indikátory: primeranosť klasifikácie (9 bodov z 10), súčasne známkujeme miernejšie ako ostatné školy.

8. ročník

Testovania sa zúčastnilo 6 729 žiakov 8. ročníka z 291 škôl, z našej školy to bolo 13 žiakov, z toho boli dvaja žiaci 7. ročníka.

matematika

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,3 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 51,2 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 93,4 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: porovnanie v rámci regiónu (2. miesto v rámci okresov MY, NM, PD, TN), celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, využitie potenciálu žiakov, úroveň najlepších aj najslabších žiakov (10 bodov z 10), V celkovom hodnotení všetkých indikátorov v matematika bola škola lepšia ako 93,4 % všetkých zúčastnených škôl.

slovenský jazyk

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 51,5 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,2 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 59,3 %

Pri zohľadnení všetkých indikátorov meraných v slovenskom jazyku bola škola lepšia ako 39,7 % všetkých zúčastnených škôl.

biológia

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 66,3 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 65,7 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 56,7 %

Najvyššie hodnoteným indikátorom je celková úroveň vedomostí - 9 bodov z 10.

geografia

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 29,1 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 35,3 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 32,5 %

Toto testovanie nám ukázalo, že hodnotíme žiakov v súlade s ich výkonmi, ale súčasne miernejšie ako ostatné školy.

všeobecné študijné predpoklady

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 69,9 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,3 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 84,8 %

Test všeobecných študijných predpokladov netestuje vedomosti získané štúdiom, ale schopnosti a predpoklady žiakov využiteľné pri vzdelávaní. Vysoké skóre v teste zodpovedá aj výkonu žiakov v testovaní jednotlivých predmetov.

5. ročník

matematika

Testovania sa zúčastnilo 5 074  žiakov 5. ročníka zo 191 škôl, z našej školy to bolo 18 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 41,9 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 51,0 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 20,5 %

slovenský jazyk

Testovania sa zúčastnilo 5 069  žiakov 9. ročníka zo 191 škôl, z našej školy to bolo 18 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 34,7 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 45,4 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 11,6%

Najvyššie hodnotené indikátory: primeranosť klasifikácie (9 bodov z 10), súčasne známkujeme miernejšie ako ostatné školy.

4. ročník

matematika

Testovania sa zúčastnilo 9 804 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 14 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 31,1 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 38,2 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 28,1 %

slovenský jazyk

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 14 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 43,3 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 48,4 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 28,4 %

vlastiveda

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 14 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 45,7 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 60,0 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 8,1 %

prírodoveda

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 14 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 50,0 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 66,6 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 3,6 %