Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2018 Testovanie 9-2019 Informácia k Testovaniu 9-2020 Komparo - výsledky Komparo 2020/2021 Informácie k Testovaniu 5-2019

Externé merania

Komparo 2020/2021

Externé testovanie Komparo je dobrovoľný monitoring žiakov rôznych ročníkov, ktorý uskutočňuje spoločnosť EXAM testing. V školskom roku 2020/20201prebehlo testovanie 29. apríla 2021. Testovali sme žiakov 9. ročníka ako prípravu na Testovanie 9-2020 a žiakov 8. ročníka.

V máji 2021 sa uskutočnilo aj testovanie žiakov 4 ročníka ako výstupná kontrola z 1. stupňa a prípravu na testovanie v 5. ročníku.

Vzhľadom na to, že testovanie Komparo je dobrovoľné, nezapájajú sa doň všetci žiaci z príslušného ročníka na Slovensku. V niektorých zapojených školách sa zapájajú len vybratí žiaci, prípadne tí, ktorým testovanie hradia rodičia. V našej škole testujeme všetkých žiakov v ročníku vďaka tomu, že platbu hradí rodičovské združenie. Výsledky a analýza, ktorú škola dostane po testovaní, nám pomáhajú v hľadaní možností na zlepšenie práce.

Uvádzame výsledky testovania Komparo 2020/2021:

9. ročník

matematika

Testovania sa zúčastnilo 11 260  žiakov 9. ročníka zo 479 škôl, z našej školy to bolo 6 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,0 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 58,1 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 95,2 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: celková úroveň vedomostí (10 bodov z 10), porovnanie v rámci SR (10 bodov z 10) , porovnanie v rámci regiónu (3. miesto v okresoch PD, PE, NM, TN, MY, BN),  V matematike škola patrí medzi 25 % najlepších škôl, ktoré sa na testovaní zúčastnili, v porovnaní všetkých meraných indikátorov bolo lepších len 16,1 % škôl.

slovenský jazyk

Testovania sa zúčastnilo 11 255  žiakov 9. ročníka zo 479 škôl, z našej školy to bolo 6 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 88,7 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,6 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 100 %

Najvyššie hodnotené indikátory (10 bodov z 10): celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR (1. miesto - najlepšie školy), porovnanie v rámci SR (1. miesto - najlepšie školy), úroveň najlepších žiakov, úroveň najslabších žiakov, využitie potenciálu žiakov.  Indikátor primeranosť klasifikácie (3 body z 10) ukazuje, že známkujeme prísnejšie ako iné školy.

 

8. ročník

Testovania sa zúčastnilo 6 232 žiakov 8. ročníka z 277 škôl, z našej školy to bolo 14 žiakov, z toho boli dvaja žiaci 7. ročníka.

matematika

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,2 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 56,3 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 81,9 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) v matematike našej školy boli: porovnanie v rámci regiónu (4. miesto v rámci Trenčianskeho kraja), celková úroveň vedomostí a porovnanie v rámci SR (9 bodov z 10), V celkovom hodnotení všetkých indikátorov v matematika bola škola lepšia ako 77,2 % všetkých zúčastnených škôl.

slovenský jazyk

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 79,8 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 63,4 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 98,6 %

 Najvyššie hodnotenými indikátormi v slovenskom jazyku v našej škole sú" celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu (1. miesto v TN kraji), úroveň najleších žiakov, využitie potenciálu žiakov (10 bodov z 10), Pri zohľadnení všetkých indikátorov meraných v slovenskom jazyku bola škola lepšia ako 95,3 % všetkých zúčastnených škôl.

fyzika

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 43,1 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 42,4 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 58,5 %

Primeranosť klasifikácie dosiahla najvyššiu hodnotu, žiaci sú známkovaní v súlade s ich výkonmi a súčasne prísnejšie ako iné školy.

dejepis

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 54,1 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 50,7 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 68,1 %

Primeranosť klasifikácie dosiahla najvyššiu hodnotu, žiaci sú známkovaní v súlade s ich výkonmi a súčasne prísnejšie ako iné školy.

všeobecné študijné predpoklady

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 67,5 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,0 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 74,6 %

Test všeobecných študijných predpokladov netestuje vedomosti získané štúdiom, ale schopnosti a predpoklady žiakov využiteľné pri vzdelávaní. Vysoké skóre v teste zodpovedá aj výkonu žiakov v testovaní jednotlivých predmetov.

 

4. ročník - výsledky testovania z mája 2019

matematika

Testovania sa zúčastnilo 9 804 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 13 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 65,6 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 54,5 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 92,0 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) boli porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých sme získali 10 bodov z 10 možných), celková úroveň vedomostí (9 bodov z 10). Výkony žiakov boli nadpriemerné v porovnaní s ich známkami, z čoho vyplýva, že známkujeme prísnejšie ako iné školy.

slovenský jazyk

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 13 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 55,9 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 46,9 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 85,0 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) boli porovnanie v rámci regiónu a úroveň najslabších žiakov (10 bodov z 10 možných), porovnanie v rámci SR a využitie potenciálu žiakov (9 bodov z 10).

vlastiveda

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 13 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 86,9 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 78,6 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 92,3 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) boli celková úroveň vedomostí, porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, úroveň najlepších žiakov a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých sme získali 10 bodov z 10 možných). Primeranosť klasifikácie dosiahla 8 bodov z 10, čo je vysoká miera súladu známok s výkonmi žiakov v testovaní, súčasne však pri hodnotení známkujeme prísnejšie ako iné školy.

prírodoveda

Testovania sa zúčastnilo 9 806 žiakov z 327 škôl, z našej školy to bolo 13 žiakov.

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy - 75,4 %

priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR - 64,7 %

percento škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako ZŠ Bystričany - 94,2 %

Najvyššie hodnotené indikátory (oblasti porovnávania) boli porovnanie v rámci SR, porovnanie v rámci regiónu, celková úroveň vedomostí, úroveň najlepších žiakov a využitie potenciálu žiakov (vo všetkých sme získali 10 bodov z 10 možných). Primeranosť klasifikácie dosiahla nižšiu hodnotu, z čoho vyplýva, že známkujeme prísnejšie ako iné školy.