Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2018 Testovanie 9-2019 Informácia k Testovaniu 9-2020 Komparo - výsledky Komparo 2020/2021 Informácie k Testovaniu 5-2019

Externé merania

Testovanie 9-2019

Výsledky školy v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka - Testovanie 9-2019

Testovania sa zúčastnilo 16 žiakov 9. triedy.

Slovenský jazyk a literatúra

maximálny počet bodov                      30

priemerný počet bodov v rámci SR      18,3

priemerný počet bodov školy          18,7

úspešnosť v rámci SR                        62,3 %

priemerná úspešnosť školy              61,0 %

Žiaden z našich žiakov nedosiahol úspešnosť 100 %, viac ako 90 % úspešnosť mali Maximilián Barta, Kristína Šteinerová.

 

Matematika

maximálny počet bodov                       30

priemerný počet bodov v rámci SR       18,9

priemerný počet bodov školy           19,3

úspešnosť v rámci SR                         63,1 %

priemerná úspešnosť školy              64,4 %

Viac ako 90 % úspešnosť dosiahli Jakub Išky, Antónia Kytková, Kristína Šteinerová.

 

 

Porovnanie výsledkov s okolitými školami

škola

matematika (úspešnosť v %)

slovenský jazyk (úspešnosť v %)

ZŠ Bystričany    
ZŠ Horná Ves    
ZŠ Kamenec p. Vt.    
ZŠ Koš    
ZŠ Lehota p. Vt.    
ZŠ Nováky    
ZŠ Oslany    
ZŠ Zem. Kostoľany