Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2022 Informácia k Testovaniu 9-2022 Komparo - výsledky Komparo 2021/2022 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Testovanie 9-2022

Výsledky školy v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka - Testovanie 9-2022

Testovania sa zúčastnilo 12 žiakov 9. triedy.

Slovenský jazyk a literatúra

maximálny počet bodov                      30

priemerný počet bodov v rámci SR    17,7

priemerný počet bodov školy          21,3

úspešnosť v rámci SR                        59,1 %

priemerná úspešnosť školy            70,8 %

Žiaden z našich žiakov nedosiahol úspešnosť 100 %, viac ako 90 % úspešnosť mali Adam Barta, Martin Kiripolský.

 

Matematika

maximálny počet bodov                       30

priemerný počet bodov v rámci SR     16,0

priemerný počet bodov školy           17,4

úspešnosť v rámci SR                         53,2 %

priemerná úspešnosť školy              58,1 %

Viac ako 90 % úspešnosť dosiahli Adam Barta, Martin Kiripolský..