Navigácia

Testovanie 5 - výsledky Testovanie 9 - výsledky Testovanie 5-2022 Testovanie 9-2022 Informácia k Testovaniu 9-2022 Komparo - výsledky Komparo 2021/2022 Informácie k Testovaniu 5-2022

Externé merania

Testovanie 9 - výsledky

 Výsledky externých celoslovenských testovaní MONITOR, Testovanie 9 v ZŠ s MŠ Bystričany 
 

školský rok               slovenský jazyk                                                   matematika

                                  ZŠ                SR               percentil                ZŠ              SR            percentil

2004/2005                85,79           71,10                                           76,90        65,10

2005/2006                90,60           81,20                                           73,30        61,40

2006/2007                76,70           67,11                                           67,40        61,25

2007/2008                57,90           58,10                                           42,70        56,30

2008/2009                61,30           60,20                                           50,80        53,00

2009/2010                70,5             67,6                 66,9                     62,4          60,1              59,4

2010/2011                62,5             58,2                 73,3                     51,2          52,9              48,4

2011/2012                47,2             54,5                 19,9                     47,0          57,5              19,3

2012/2013                70,95           67,51               70,24                  67,63         60,07            76,44         

2013/2014                66,00           62,00               71,28                  61,79         54,67            75,83 

2014/2015                71,11           62,58               88,40                  50,00         52,68            44,30

2015/2016                69,5             62,6                                           54,2           52,8

2016/2017                55,3             56,4                                           55,8           61,2

2017/2018                55,3             63,0                                           51,4           55,9

2018/2019                61,0             62,3                                           64,4           63,1

2019/2020                neuskutočnilo sa

2020/2021                neuskutočnilo sa

2021/2022                70,8             59,1                                           58,1           53,2