Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Chemická olympiáda

Okresné kolo chemickej olympiády sa konalo prezenčnou formou dňa 25. 3. 2022 v Prievidzi. Našu školu reprezentoval žiak Adam Barta z 9. ročníka, ktorý postúpil  po vyriešení úloh domáceho aj školského kola. V konkurencii 24 súťažiacich obsadil 12. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. Žiakovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Zapísala: A. Šteinerová