Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Matematická olympiáda

V stredu dňa 26. januára 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka. Aj v tomto školskom roku sa súťaž realizovala online formou.

Našu školu reprezentovali žiaci: Zoja Dadová  (5. ročník), Lucia Mištinová (5. ročník), a Martin Kiripolský (9. ročník). 

Žiačkam 5. ročníka sa darilo veľmi dobre. Zoja Dadová so ziskom 16 bodov sa umiestnila na 7. mieste a Lucia Mištinová so ziskom 10 bodov na 16. mieste. Obidve dievčatá sa stali úspešnými riešiteľkami.

Martin Kiripolský získal 10 bodov, obsadil 5. miesto, ale bodový zisk mu nestačil na to, aby sa stal úspešným riešiteľom.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Zapísala: Mgr. A. Šteinerová