Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Pytagoriáda

Pytagoriáda je matematická súťaž pre žiakov 3. – 8. ročníka, ktorej osobitosťou je nielen riešenie rôznych matematických úloh, ale aj dôraz na rýchlosť riešenia. Bodovanie súťažiacich pozostáva z dvoch častí: hodnotenie riešenia úlohy a bonifikácia za čas riešenia. V školskom roku 2020/2021 sa školské aj okresné kolo uskutočnilo online formou. Najúspešejší žiaci školského kola postupujú do okresného kola:

Meno žiaka

Ročník

Školské kolo

Okresné kolo

Štefan Humaj

3.

úspešný riešiteľ

postupuje

Oliver Kováčik

3.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Simona Bartová

4.

úspešný riešiteľ

postupuje

Michaela Bohušová

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Libor Plevka

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Dominika Vidová

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Michelle Dobrovodská

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Tobiáš Plachý

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Šimon Alexander Gatial

4.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Zoja Dadová

5.

úspešný riešiteľ

postupuje

Sabína Bartová

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Mária Gálusová

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Lucia Mištinová

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Viktória Ferejová

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Lukáš Psotný

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Ema Urbanová

5.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Nela Bartová

6.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Jakub Hruboš

6.

úspešný riešiteľ

postupuje

Timotej Pastierik

7.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Erik Gašparovič

7.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Linda Murtiniová

7.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Eliška Plevková

7.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Adriana Bartová

8.

úspešný riešiteľ

postupuje

Ema Šteinerová

8.

úspešný riešiteľ

postupuje

Adam Dian

8.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Kristián Kobes

8.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Samuel Demeter

8.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Marko Papranec

8.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje

Ema Mazánová

8.

neúspešný riešiteľ

nepostupuje