Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Olympiáda z anglického jazyka

 Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl,v ktorej majú preukázať vedomosti a zručnosti v tomto cudzom jazyku. Hodnotí sa niekoľko oblastí: slovná zásoba, gramatika, čítanie a porozumenie neznámeho textu, počúvanie a porozumenie, práca s obrázkom a voľný rozhovor.

Náš žiak a úspešný riešiteľ Lukáš Zahoranský (9. ročník) dosiahol výborné 3. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku – kategória 1B, ktoré sa konalo online formou 13. 1. 2021. Okresného kola olympiády v kategórii 1A sa zúčastnila aj žiačka 7. ročníka Ema Šteinerová, ktorá obsadila 14. miesto. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu školy, za vynaložený čas a gratulujeme k peknému výsledku. (E. Mendelová)