Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 15. októbra 2021 sa vybraní žiaci našej školy (Ema Šteinerová – 8. trieda, Adam Barta – 9. trieda, Martin Kiripolský – 9. trieda) zapojili do školského kola olympiády v slovenskom jazyku a literatúry (OSJL). Tentokrát však školské kolo prebiehalo online a bolo organizované centrálne v rovnakom čase na celom Slovensku. Zapojení žiaci vypracovali v daný deň písomný test a následne preukázali svoje zručnosti v transformácii textu. Víťazom školského kola sa stal žiak Adam Barta, ktorý tak získal oprávnenie registrovať sa do okresného kola.

Okresné kolo OSJL sa uskutočnilo 12. novembra 2021 formou online testu. V okresnom kole získal náš žiak Adam Barta 24/25 bodov podobne ako víťaz. Odovzdanie vypracovania o 2 minúty neskôr ho odsunulo v celkovom hodnotení na 2. miesto. Adamovi Bartovi blahoželáme k výbornému výkonu a ďakujeme za reprezentáciu školy. (Z. Horniaková)