Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda

Olympiády a súťaže

Expert geniality show

V decembri 2022 prebehla obľúbená celoslovenská korešpondenčná súťaž Expert geniality show.  Zvláštnosťou súťaže je kombinovanie zadaní, ktoré sa väčšinou netýka len jedného predmetu, ale spája vedomosti z rôznych oblastí školského učiva, znalostí o prírode, spoločnosti, umení a podobne.

Súťaže sa spolu zúčastnilo 10 žiakov, pre piatakov a šiestakov sú určené dve súťažné oblasti: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry bez možnosti výberu. Žiaci 7. - 9. ročníka si vo svojich kategóriách vyberali súťažné úlohy z oblastí: Od Dunaja k Tatrám (Slovensko), Tajomstvá prírody (zahŕňa biológiu, fyziku, chémiu), Svetobežník (geografia), Mozgolamy (logické úlohy a hlavolamy), Góly, body sekundy (šport a fyziológia) a Do you speak English? (anglický jazyk a kultúra).  Poradie sa stanovuje v jednotlivých oblastiach, a výsledné poradie je kombináciou dosiahnutého skóre v jednotlivých oblastiach.

V kategórii piatakov (Expert 5) sa zapojilo 1 538 súťažiacich z celého Slovenska, spomedzi šiestakov (Expert 6) súťažilo spolu 1 495 detí, v kategórii Expert 7 bolo 1 540 súťažiacich, v kategórii Expert 8 sa zapojilo 1 543 detí a deviatakov (Expert 9) súťažilo spolu 1 293 žiakov.

Výsledky našich žiakov:

súťažiaci, ktorý sa umiestni medzi 25 % najlepších účastníkov v príslušnej téme, získava titul Expert na danú tému: Jakub Hruboš, Nela Bartová, Ema Šteinerová, Ema Mazánová.

Titulom TOP EXPERT sa v tomto školskom roku môžu pýšiť Ema Šteinerová a Ema Mazánová.

meno trieda 1. téma poradie 2. téma poradie celkové poradie
Michaela Bohušová 5. Ako funguje svet 540. Päť jazykov kultúry 859. 719.
Michelle Dobrovodská 5. Ako funguje svet 685. Päť jazykov kultúry 742. 738.          
Sabína Bartová 6. Ako funguje svet 804. Päť jazykov kultúry 918. 916.          
Mária Gálusová 6. Ako funguje svet 358. Päť jazykov kultúry 702. 497.          
Jakub Hruboš 7. Mozgolamy 77. Do you speak English? 332. 443.          
Nela Bartová 7. Od Dunaja k Tatrám 96. Mozgolamy 414. 542.
Michal Škoda 8. Od Dunaja k Tatrám 273. Svetobežník 89. 532.
Ema Šteinerová 9. Tajomstvá prírody 34. Mozgolamy 130. 131.
Ema Mazánová 9. Svetobežník 87. Od Dunaja k Tatrám 43. 180.
Adriana Bartová 9. Od Dunaja k Tatrám 218. Mozgolamy 315. 673.