Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Expert geniality show

V decembri 2021 prebehla obľúbená celoslovenská korešpondenčná súťaž Expert geniality show.  Zvláštnosťou súťaže je kombinovanie zadaní, ktoré sa väčšinou netýka len jedného predmetu, ale spája vedomosti z rôznych oblastí školského učiva, znalostí o prírode, spoločnosti, umení a podobne.

Súťaže sa spolu zúčastnilo 11 žiakov, pre piatakov a šiestakov sú určené dve súťažné oblasti: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry bez možnosti výberu. Žiaci 7. - 9. ročníka si vo svojich kategóriách vyberali súťažné úlohy z oblastí: Od Dunaja k Tatrám (Slovensko), Tajomstvá prírody (zahŕňa biológiu, fyziku, chémiu), Svetobežník (geografia), Mozgolamy (logické úlohy a hlavolamy), Góly, body sekundy (šport a fyziológia) a Do you speak English? (anglický jazyk a kultúra).  Poradie sa stanovuje v jednotlivých oblastiach, a výsledné poradie je kombináciou dosiahnutého skóre v jednotlivých oblastiach.

V kategórii piatakov (Expert 5) sa zapojilo 1 451 súťažiacich z celého Slovenska, spomedzi šiestakov (Expert 6) súťažilo spolu 1 176 detí, v kategórii Expert 7 bolo 1 410 súťažiacich, v kategórii Expert 8 sa zapojilo 1 340 detí a deviatakov (Expert 9) súťažilo spolu 1 326 žiakov.

Výsledky našich žiakov:

súťažiaci, ktorý sa umiestni medzi 25 % najlepších účastníkov v príslušnej téme, získava titul Expert na danú tému: Jakub Hruboš, Ema Šteinerová, Adam Barta.

Titulom TOP EXPERT sa v tomto školskom roku môžu pýšiť Ema Šteinerová a Adam Barta.

meno trieda 1. téma poradie 2. téma poradie celkové poradie
Mária Gálusová 5. Ako funguje svet 571. Päť jazykov kultúry 268. 409.
Zoja Dadová 5. Ako funguje svet 530. Päť jazykov kultúry 520. 562..          
Sabína Bartová 5. Ako funguje svet 616. Päť jazykov kultúry 636. 672.          
Jakub Hruboš 6. Ako funguje svet 97. Päť jazykov kultúry 322. 186.          
Nela Bartová 6. Ako funguje svet 313. Päť jazykov kultúry 485. 418.          
Eliška Plevková 7. Tajomstvá prírody 202. Do you speak English? 192. 601.
Dávid vrábel 7. Tajomstvá prírody 190. Svetobežník 76. 388.
Ema Šteinerová 8. Tajomstvá prírody 5. Svetobežník 105. 171.
Ema Mazánová 8. Tajomstvá prírody 92. Od Dunaja k Tatrám 98. 264.
Adam Barta 9. Mozgolamy 20. Tajomstvá prírody 19. 32.
Martin Kiripolský 9. Mozgolamy 109. Svetobežník 83. 234.