Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Spelovanie

„Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom.“ Znalosť cudzích jazykov umožňuje lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi, uľahčuje život pri cestovaní, v práci... Na našej škole majú žiaci možnosť študovať nemecký a anglický jazyk. Po nadobudnutí istých znalostí, vedomostí, zručností, sa môžu deti prezentovať v praxi. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka si to vyskúšali hravou formou. Súťažili v piatich tímoch. Najskôr si spevom piesne o anglickej abecede rozcvičili svoje jazýčky. Potom nasledovala samotná súťaž využitím interaktívnej tabule. V prvom kole v programovacom jazyku Baltík mali pripravených 10 písmen, ktoré si dieťa náhodne vygenerovalo. Jeho úlohou bolo správne ich vyhláskovať. Každý člen tímu mohol získať 10 bodov.  V druhom kole bolo potrebné vyhláskovať pripravené anglické slová s rovnakým počtom písmen, aby súťaž i následné hodnotenie bolo spravodlivé pre zúčastnené tímy. Najlepšie v získaní bodov pre svoj tím a v správnosti hláskovania sa darilo trom tretiačkam Sabíne Bartovej, Zoji Dadovej, Lucii Mištinovej. V náročnej konkurencii zvíťazili o jeden bod oproti tímu štvrtákov. Blahoželáme!

Umiestnenie

Trieda

Tím

1.

3.

Sabína Bartová, Zoja Dadová, Lucia Mištinová

2.

5.

Eliška Plevková, Linda Murtiniová, Matúš Gálus

3.

4.

Nela Bartová, Filip Pravda, Dominika Fandlyová

4.

5.

Tomáš Hanko, Erik Gašparovič, Matúš Škoda

5.

3.

Mária Gálusová, Ema Kobesová, Viktória Ferejová