Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Vianoce s Baltíkom 2019

Vianoce s Baltíkom 2019

Posledný decembrový týždeň v roku 2019 bola vyhlásená počítačová súťaž Vianoce 2019, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci – 9 tímov v dvoch kategóriách. Hlavnou témou boli Vianoce, zima, zimné športy, tradície... Zapojené tímy kreatívne pracovali v najvyššej úrovni Programovanie pokročilý softvéru Baltie. Bol to postupný proces, počas ktorého deti prakticky využili nadobudnuté vedomosti, učili sa nové veci a zapracovali ich do svojich programov. Uzávierka prihlášok a odosielanie programov na server www.baltie.net bolo 8. 1. 2020. Ďalší deň nasledovalo hodnotenie prihlásených programov školského kola v štyroch oblastiach ukončené 10. 1. 2020.

Výsledky školského kola:

poradie

A kat. (0-3.r.)

B kat. (4.-6.r.)

1.

vianocny_baltik3 (Sabína Bartová, Zoja Dadová, Mária Gašparovičová)

vesele_vianoce4 (Vanesa Kováčiková, Dominika Fándlyová)

2.

snehuliaci3 (Michal Ďuriš, Tomáš Gogora, Marco Vrbovský)

vianoce4 (Lukáš Pravda, Nela Bartová)

3.

vianoce2019 (Lucia Mištinová, Rebeka Matiašková, Laura Radosová)

 

4.

hviezdy3 (Viktória Ferejová, Lilien Gašparovičová)

 

5.

vlocky3 (Natália Birošíková, Ida Galbavá)

 

6.

senzna_informatika3 (Marko Kocmál, Ema Kobesová, Ema Urbanová)

 

7.

zvieracie_vianoce3 (Alexandra Plevková, Karin Chudá, Lukáš Psotný)

 

 

Výsledky medzinárodného kola počítačovej súťaže:

Tím Vanesa Kováčiková, Dominika Fándlyová (4. ročník) s programom vesele_vianoce4 sa umiestnili na peknom 13. mieste v B kategórii.

Tím Sabína Bartová, Zoja Dadová, Mária Gálusová (3. ročník)   s programom vianočny_baltik3 sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste v A kategórii v medzinárodnom kole. Žiačkam srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!