Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Creative Baltie

Creative Baltie 2018

V mesiaci október sa uskutočnilo školské kolo prvej počítačovej súťaže v tomto školskom roku, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. CREATIVE BALTIE 2018 je kreatívna súťaž, tvorenie projektov na ľubovoľnú tému. Výhodou zapojených je možnosť tvoriť v programe Baltík v tíme i individuálne. Školské kolo absolvovalo šesť tímov v B kategórii. Najlepšie sa darilo jednotlivcovi zo 4. ročníka Matúšovi Gálusovi. Blahoželáme!

Jeden z našich programátorov Matúš Gálus (4.r.), víťaz školského kola súťaže Creative Baltie 2018 postúpil do medzinárodného kola. Konalo sa v meste Brno v Českej republike na pôde Fakulty informačných technológií VÚT Brno. Zúčastnili sa ho žiaci základných a stredných škôl z troch krajín. Matúš nás reprezenoval v B kategórii a umiestnil sa na veľmi peknom 11. mieste. Svoj projekt predstavil v programovacom jazyku Baltie 3 v anglickom jazyku. Ďakujeme a blahoželáme!

Okrem súťaže absolvovali deti aj zaujímavú exkurziu. Boli sa pozrieť do serverovne fakulty – na miesto, kde sa ukladajú všetky dáta, ktoré tu ukladajú a spracovávajú. (K. Lukáčová)