Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda

Olympiády a súťaže

Biblická olympiáda

Biblická olympiáda 2018

Dňa 22. marca 2018 sme sa zúčastnili dekanátneho kola súťaže Biblická olympiáda v Partizánskom. V súťaži medzi sebou súperia trojčlenné družstvá, témou tohto ročníka bola kniha Genezis a evanjelium podľa Marka. Náš tím pracoval v zložení Jakub Išky, Mário Radosa, obidvaja z 8.triedy a Paulína Gálusová z 5.triedy. Súťažilo sa v piatich kolách a žiaci museli preukázať mnoho znalostí zo Svätého písma, ale aj zo základov katechizmu a katolíckej viery.

   Naše družstvo nakoniec obsadilo 3. miesto, ale možno dôležitejšie ako umiestnenie je pocit zo stretnutia s Božím slovom, s ostatnými súťažiacimi a pánom dekanom a kaplánom.