Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda je určená pre žiakov 6. - 9. ročníkov, ktorí majú záujem o históriu, svetové i regionálne dejiny, osobnosti a udalosti. Súťaž prebieha ako vedomostný test z vybratého učiva príslušných ročníkov a monotematickej časti, ktorá je zadaná pre dva ročníky spolu. Okrem spoločného testu pre všetkých súťažiacich žiakov na Slovensku majú žiaci preukázať aj vedomosti z regionálnej histórie, tiež prostredníctvom testových zadaní. Súčet bodov z oboch testov určí poradie súťažiacich.

Okresné online kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo vo štvrtok 9. februára 2022. Vedomosti žiakov z histórie aj schopnosť vyhodnocovať informácie boli preverené úlohami z monotematického celku, ktorý bol v tomto školskom roku zameraný na pamiatky UNESCO na Slovensku. Ďalšie úlohy riešili žiaci z učiva príslušného ročníka. Do okresného kola sa zapojilo šesť žiakov zo 6., 8. a 9. triedy. Počínali si výborne a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi súťaže. Jakub Hruboš (6. tr.) obsadil 4. miestoNela Bartová (6. tr.) sa umiestnila na 8. mieste. Ȏsmačky Ema Mazánová skončila na 8. miesteAdriana Bartová na 13. mieste a zo žiakov 9. triedy sa na 6. mieste umiestnil Adam Barta 9. miesto získal Martin Kiripolský. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!