Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda

Olympiády a súťaže

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiáda je určená pre žiakov 6. - 9. ročníkov, ktorí majú záujem o históriu, svetové i regionálne dejiny, osobnosti a udalosti. Súťaž prebieha ako vedomostný test z vybratého učiva príslušných ročníkov a monotematickej časti, ktorá je zadaná pre dva ročníky spolu. Okrem spoločného testu pre všetkých súťažiacich žiakov na Slovensku majú žiaci preukázať aj vedomosti z regionálnej histórie, tiež prostredníctvom testových zadaní. Súčet bodov z oboch testov určí poradie súťažiacich.

Do okresného kola Dejepisnej olympiády postúpili z našej školy najúspešnejší žiaci zo školských kôl v kategóriách pre 7. – 9. ročník. Okresné kolo sa uskutočnilo 8. februára 2023 v Prievidzi. Žiaci riešili test z úloh monotematického celku, ktorým boli pre tento školský rok vybraté dejiny vedy a techniky, z úloh učiva príslušného ročníka a dejín regiónu. Spomedzi šiestich našich žiakov sa traja stali úspešnými riešiteľmi súťaže: Ema Mazánová (9 tr.) na 27. mieste, Adriana Bartová (9. tr.) na 25. mieste, a najlepší z našich žiakov bol Jakub Hruboš (7. tr.) na 9. mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ďalší súťažiaci: Nela Bartová (7. tr.) sa umiestnila na 26. mieste, Michal Škoda (8. tr.) obsadil 12. miesto a Dávid Vrábel (8. tr.) skončil na 15. mieste. Ich bodové zisky však nestačili na to, aby sa stali úspešnými roešiteľmi súťaže.