Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Baltie 2020

Je medzinárodná súťaž v programovaní v jazyku Baltie3. Je určená pre žiakov oboch stupňov základnej školy, strednej školy. Prebieha na platforme – domáce kolo, školské kolo, krajské a medzinárodné kolo.

U nás sa po dlhšej prestávke v pondelok 22. 6. 2020 stretli aktívni žiaci v A kategórií v školskom kole Baltie 2020. V časovom limite 90 minút riešili náročné úlohy, ktoré po vypracovaní upravili, odosielali na súťažný server www.baltie.net, ktorý úlohy okamžite vyhodnotil. Vzhľadom k aktuálnej situácií sa najúspešnejší žiaci zúčastnia krajského kola v septembri 2020. Priebežné výsledky školského kola:

 

Výsledky školského kola v kategórii A (3. roč.):

 

  1.  Sabína Bartová
  2.  Laura Radosová
  3.  Mária Gálusová
  4. Zoja Dadová
  5. Ida Galbavá
  6. Lucia Mištinová
  7. Viktória Ferejová
  8. Michal Ďuriš