Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda

Olympiády a súťaže

Baltie 2023

Je medzinárodná súťaž v programovaní v jazyku Baltie3. Je určená pre žiakov oboch stupňov základnej školy, strednej školy. Prebieha na platforme – domáce kolo, školské kolo, krajské a medzinárodné kolo.

V stredu 22. 3. a v piatok 24 .3. 2023 sa konali školské kolá počítačovej programátorskej súťaže Baltie 2023, ktorá má na našej škole už viac ako desaťročnú tradíciu. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách A (0 – 3. r.) a B (4. - 6.r.). Zúčastnili sa jej 15 žiaci, tretiaci (Liliana Kollárová, Dominika Srncová, Ela Galbavá, Vivien Eleanor Kašperová, Adam Birošík, Adam Urban, Patrik Gašparovič), štvrtáci (Milan Vajda, Maxim Alex Kováč, Dominik Dado, Štefan Humaj), piataci (Simona Bartová, Michaela Bohušová, Michelle Dobrovodská, Patrik Gogora). Deti riešili 7 náročných úloh, zadaných a vyhodnocovaných serverom www.baltie.net. Vrámci nadobudnutých vedomostí a zručností v programovacom jazyku Baltie  vypracovali – naprogramovali najviac štyri úlohy.

V kategórií A sa najlepšie darilo a najlepšie vyriešili úlohy:

1.Lilana Kollárová

2. Ela Galbavá,

v kategórií B:

1. Simona Bartová

2. Michaela Bohušová

Blahoželáme a prajeme úspechy v blížiacom sa krajskom kole! (K. Lukáčová)