Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Všetkovedko

O titul Všetkovedko súťažili žiaci 2. – 4. triedy na začiatku decembra 2020.  Dvaja druháci, traja tretiaci a piati štvrtáci sa popasovali s rôznymi úlohami, ktoré preverili nielen ich školské vedomosti, ale aj schopnosť logickej úvahy, analýzy a syntézy vedomostí a znalostí.

Meno žiaka

trieda 

koľko % žiakov

predbehol/-la

umiestnenie

Štefan Humaj 2. 66,33 32. Všetkovedkov učeň
Stela Gonová 2. 27,08 63. Všetkovedkov učeň
Michaela Bohušová 3. 44,01 67. Všetkovedkov učeň
Michelle Dobrovodská 3. 48,15

64. Všetkovedkov učeň

Simona Bartová 3. 39,32 71. Všetkovedkov učeň
Mária Gálusová 4. 28,80 85. Všetkovedkov učeň
Marco Vrbovský 4. 51,65 65. Všetkovedkov učeň
Laura Radosová 4. 48,82 68. Všetkovedkov učeň
Zoja Dadová 4. 70,27 51. Všetkovedko školy
Sabína Bartová 4. 31,92 83. Všetkovedkov učeň