Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Fyzikálna olympiáda

Aj v tomto školskom roku prebehlo 16. marca 2022 okresné kolo Fyzikálnej olympiády online formou pre kategórie žiakov 8. a 9. ročníka.

V oboch sme mali zastúpenie, v kategórii E (9. ročník) súťažili dvaja žiaci, z nich ale len jeden odovzdal riešenia úloh. Adam Barta splnil podmienky pre úspešného riešiteľa a obsadil 4. miesto. V kategórii F (8. ročník) súťažili dve žiačky – Ema Mazánová a Ema Šteinerová, ich bodové zisky však nestačili na umiestnenie medzi úspešnými riešiteľmi., a obsadili konečné 8. a 9. miesto. Úlohy v tejto kategórii boli nad sily väčšiny účastníkov, pretože len jeden súťažiaci sa stal úspešným riešiteľom kategórie. Všetkým našim zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešnému riešiteľovi blahoželáme! (I. Plachá)