Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Biologická olympiáda

Okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka) sa riešilo online formou dňa 10. 2. 2022.  Zúčastnili sa ho dve žiačky 8. ročníka, ktoré postúpili po absolvovaní školského kola súťaže. Ema Šteinerová obsadila 4. miestoEma Mazánová obsadila 13. miesto. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Obidvom dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Zapísala: A. Šteinerová

 

Okresné kolo biologickej olympiády v kategórii E ("Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti") sa riešilo online formou dňa 31. 3. 2022. Našu  školu reprezentovala žiačka 8. ročníka Ema Šteinerová, ktorá obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Zapísala: A. Šteinerová