Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Slávik Slovenska

SLÁVIK SLOVENSKA 2022

Slávik Slovenska je celoslovenská súťaž v spievaní slovenských ľudových piesní. Na našej škole ich interpretovalo 16 dievčat a chlapcov v troch kategóriách školského kola. Vo štvrtok 5. mája 2022 zneli školou piesne - Sedemdesiat sukieň mala, Pod horou, pod horou, Na tej Detve, Tenká som ja, tenučká, Mala som vo fertuške čerešne, Keď som bol maličký pacholíček, Kysuca, Kysuca……. Deti spievali s láskou, radosťou, ukázali svoju šikovnosť, bezprostrednosť a prirodzenosť v celkovom prejave, odvahu vystúpiť pred obecenstvom. Publikum každého speváka odmenilo potleskom. Porotu spomedzi všetkých súťažiacich najviac zaujali výrazné chlapčenské hlasy, ktoré vyhrali vo svojich kategóriách:

1. kategória Patrik Gašparovič (2. tr.),

2. kategória Libor Plevka (4. tr.)

3. kategória Alexander Gašparovič (8. tr.)

Do okresného kola postupuje Libor Plevka.

K. Lukáčová