Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2023 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí IQ olympiáda Textová podstrana

Olympiády a súťaže

Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických a logických úloh, ktorej celoslovenské kolo sa riešilo 27. 3. 2023. Súťaže sa zúčastňujú stovky škôl a zapojilo sa do nej v tomto roku viac ako 70 000 žiakov, ktorí si zmerajú svoje matematické schopnosti. V našej škole súťažilo 21 žiakov zo všetkých ročníkov, za ktorých zaplatilo účastnícky poplatok Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany.

meno

trieda

úspešnosť %

koľko žiakov predbehol %

Barbora Kalafutová

1.

93,3

91,7

Zora Hudecová

1.

80,0

60,5

Lea Radosová

1.

75,0

55,6

Dominika Srncová

3.

51,1

23,9

Vivien Eleanor Kašperová

3.

51,1

23,9

Oliver Kováčik

4.

67,8

49,7

Štefan Humaj

4.

71,1

56,4

Milan Vajda

4.

67,8

49,7

Michaela Bohušová

5.

58,3

61,2

Simona Bartová

5.

72,5

84,8

Zoja Dadová

6.

81,7

85,5

Mária Gálusová

6.

90,8

96,1

Sabína Bartová

6.

73,3

72,6

Lucia Mištinová

6.

65,0

55,3

Jakub Hruboš

7.

70,8

76,3

Nela Bartová

7.

55,0

43,1

Timotej Pastierik

8.

49,2

18,3

Michal Škoda

8.

60,0

40,0

Lukáš Škoda

9.

44,2

28,6

Ema Šteinerová

9.

70,0

85,3

Ema Mazánová

9.

60,8

67,2

 

Najúspešnejšími žiakmi v súťaži Matematický klokan v našej škole sa stali: Barbora Kalafutová (1. tr.), Simona Bartová (5. tr.), Zoja Dadová, Mária Gálusová (obe 6. tr.), Ema Šteinerová (9. tr.)