Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Matematický klokan

Matematický klokan je medzinárodná súťaž v riešení matematických a logických úloh, ktorej celoslovenské kolo sa riešilo 22. 4. a 23. 4. 2021 korešpondenčne aj online.  Súťaže sa zúčastňujú stovky škôl a zapojí sa do nej každoročne viac ako 50 000 žiakov, ktorí si zmerajú svoje matematické schopnosti. V našej škole súťažilo 22 žiakov zo všetkých ročníkov, za ktorých zaplatilo účastnícky poplatok Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Bystričany.

 

meno

trieda

úspešnosť %

koľko žiakov predbehol %

umiestnenie v SR
Adam Urban 1. 78 76  
Liliana Kollárová 1. 72 64  
Dominik Dado 2. 67 49  
Štefan Humaj 2. 62 42  
Simona Bartová 3. 83 71  
Michaela Bohušová 3. 90 84  
Viktória Ferejová 4. 87 91  
Zoja Dadová 4. 89 94  
Laura Radosová 4. 94 98 76. - 168.
Lucia Mištinová 4. 84 90  
Nela Bartová 5. 83 68  
Jakub Hruboš 5. 59 28  
Eliška Plevková 6. 67 27  
Michal Škoda 6. 71 34  
Adriana Bartová 7. 78 80  
Ema Šteinerová 7. 66 61  
Ema Mazánová 7. 54 37  
Adam Barta 8. 78 75  
Martin Kiripolský 8. 84 86  
Samuel Barta 8. 91 94 68. - 80.
Filip Išky 9. 78 91 75. - 79.
Lukáš Zahoranský 9. 61 65  

 

Najúspešnejšími žiakmi v súťaži Matematický klokan v našej škole sa stali: Samuel Barta (8. tr.), Filip Išky (9. tr.), Laura Radosová (4. tr.).