Navigácia

Technická olympiáda Geografická olympiáda Dejepisná olympiáda Expert geniality show Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry Olympiáda z anglického jazyka Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Chemická olympiáda Matematický klokan Slávik Slovenska Biologická olympiáda Fyzikálna olympiáda Mladý zdravotník Aranžovanie živých kvetov Všetkovedko Vianočné aranžovanie iBobor Baltie 2020 Biblická olympiáda Baltie - Veľká noc Creative Baltie Vianoce s Baltíkom 2019 Spelovanie Vianočný svietnik Príroda plná vedomostí

Olympiády a súťaže

Geografická olympiáda

Vo štvrtok 17. februára 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo geografickej olympiády. Naši žiaci sa zapojili do všetkých im dostupných kategórií. Úlohy boli rozdelené do 2 častí: teoretickej s monotematickou časťou o nerastných surovinách a praktickej časti s atlasom. Skoro všetci žiaci boli úspešní. V kategórii E skončil Martin Kiripolský na 5. mieste, Samuel Dodok na 22. mieste a na 25. mieste Adam Barta. V kategórii F nás reprezentovali Eliška Plevková (15. miesto), Jakub Hruboš (20. miesto) a Nela Bartová (35. miesto). V kategórii G sa popasovali s úlohami Zoja Dadová (25. miesto) a Martin Zeleník (40. miesto). Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. (E.Mendelová)