Navigácia

Erasmus+

Publicita a diseminácia projektu

Publicita a informovanie žiakov a verejnosti v škole

   

      

Tlačové správy, texty a informácie

  • Informačný leták o projekte

Erasmus.pdf

  • Informačný leták z 1. kempu na Slovensku

Newsletter_from_camp_in_Slovakia.pdf

  • Ročenka školy 2022-2023
  • Ročenka školy 2021-2022

      

  • Obecné noviny 2021, 2022

Erasmus_Bys.pdf

https://mega.nz/file/8qwUCb5b#PGnXVzV2_as_xrxpS_m6SNh26iG37Ln_MtNeS90-_40

https://mega.nz/file/87gUHLaB#BacHufC-YM1UAusMNnmamoYNrzWs_RrvGbQ1dklk0_4

  • Regionálna tlač, MY Hornonitrianske noviny, č. 94 z 21. 6. 2022

Internetové, sociálne médiá

  • webová stránka školy

  • FB profil školy

Diseminácia výsledov a výstupov projektu v pedagogickej verejnosti. ZŠ s MŠ Bystričany.