Navigácia

Erasmus+

Projektové výstupy

Výstupy projektu Erasmus+ (flashmoby, krátke dramatické vystúpenia, príbehy obetí a riešenia rôznych foriem šikanovania) si môžete pozrieť na uvedených linkoch:

  • 10 flash mobs:

- flash mob 1.a - https://www.youtube.com/watch?v=t9Ki1Ypzivw

- flash mob 2.a - https://www.youtube.com/watch?v=BazIKY5JoZc

- flash mob 3.a - https://www.youtube.com/watch?v=YI2EptIOQD8

- flash mob 4.a - https://www.youtube.com/watch?v=k8lhWSRkZRk

 

- flash mob 1.b - https://youtu.be/CMy4oE9fvqA

- flash mob 2.b - https://youtu.be/NIw_DSC1hQ8 

- flash mob 3.b - https://youtu.be/XqrSKBwmct0 

- flash mob 4.b- https://youtu.be/SyOWx2Qnbi4

- flash mob 5.b -  https://youtu.be/k5Rnw6_DQZM 

         - f lash mob 6.b - https://youtu.be/4Ixi4yzx60g

  • 10 drama skits:

- cyberbullying - https://www.youtube.com/watch?v=BZbIiZsNIG8

- physical bullying - https://www.youtube.com/watch?v=0OybItMYBp4

- social bullying - https://www.youtube.com/watch?v=7Gty0rFVAqI&t=4s

- verbal bullying - https://www.youtube.com/watch?v=Q2d_biuNfD4

- the dangers of Internet - https://youtu.be/3BwDDbhISvQ 

- the book - https://youtu.be/n_9w92Z4iok 

- the emigrant - https://youtu.be/zrT_zZZA-cQ 

- the phone - https://youtu.be/H8rPzElyPQE 

- the power of family - https://youtu.be/OgPGWuGc4VI

         - in school - https://youtu.be/TyZ0IRwP9sg