Navigácia

Erasmus+

Projektové aktivity

 

 

Erasmus+ záverečné stretnutie zástupcov partnerských škôl, Bukurešť, Rumunsko

Projekt Bullying and Cyberbullying in the world of silence and not only, ktorý je podporovaný z programu Erasmus+ a financovaný z fondov Európske únie, pokračoval posledným stretnutím koordinátorov a členov pracovných tímov v Bukurešti v dňoch 6. 6. 2022 – 10. 6. 2022. Programom stretnutia bolo niekoľko workshopov s cieľom odovzdávania skúseností s riešením šikanovania a kyberšikanovania v školách, možnosťami prevencie a využitie  preventívnych programov. Vrcholom stretnutia a praktických aktivít programu bola medzinárodná konferencia, na ktorej zástupcovia partnerských škôl prezentovali výsledky svojej práce pri riešení projektových úloh. Súčasťou stretnutia bolo poznávanie Rumunska, prehliadka pamätihodností Bukurešti a návšteva ďalších pozoruhodných miest. (I. Plachá)

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/539

Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– 2. kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+, Portugalsko

Project number: 2020-1-RO01-KA229-080106

Short-term exchanges of groups of pupils

28. 4. 2022 - 8. 5. 2022

Druhé stretnutie žiakov partnerských škôl projektu Erasmus+ sa uskutočnilo v Portugaslku pod organizáciou školy v Lijó de Barcelos v dňoch 28. 4. 2022 - 8. 5. 2022. Na aktivivtách projektu sa zúčastnilo soplu 35 žiakov: sedem zo základnej školy v Bystričanoch s dvomi pedagógmi, deväť detí a dvaja učitelia zo základnej školy v Odrách (Česká republika), šesť študentov s dvomi učiteľmi z Macedónska, sedem rumunských žiakov so štyrmi sprevádzajúcimi učiteľmi a šesť domácich portugalských študentov..Projektové aktivity boli zamerané na tréning zvládania záťažových situácií, riešenie prejavov šikanovania a kyneršikanovania, rozvoj sociálnych kompetencií a podpora prosociálnych prejavov správania. Súčasťou aktivít bol nácvik krátkych dramatických vystúpení znázorňujúcich prejavy a riešenia sociálneho, verbálneho, fyzického násilia a kyberšikanovania. vrátane nácviku flasmobov - jednoduchých tanečných choreografií s motivačnými heslami proti šikanovaniu. Čas bol venovaný aj spoznávaniu hostiteľskej krajiny a jej histórie, miest Barcelos, Braga a Porto, stretnutiam s portugalskými kolegami a rôznym zábavným a športovým činnostiam pre deti.

1. deň, 28. 4. 2022

2. spoločný kemp programu Erasmus+ sa pre siedmich žiakov a dvoch sprevádzajúcich pedagógov zo ZŠ s MŠ Bystričany  začal zavčasu ráno v stredu 27. apríla 2022, ktorý bol určený na cestovanie a príchod na miesto konania kempu – prímorské mestečko Viana do Castelo. Program kempu BeCyberwise! sa začal napĺňať v stredu 28. 4. 2022 slávnostným otvorením a privítaním účastníkov, rozdelením do skupín a úvodným zoznamovaním nielen s novými priateľmi, ale aj s miestom pobytu. Večer prebehlo spoznávanie zúčastnených krajín prostredníctvom zvykov, tradícií a typických jedál a nápojov.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/520

2. deň, 29. 4. 2022

Druhý deň sa začal výletom do mesta Lijó de Barcelos, v ktorom sídli hosťujúca škola. Najprv nás milo privítali zástupcovia mesta, od ktorých sme dostali malé darčeky, a potom sme sa vydali na prehliadku mesta. Prešli sme sa jeho historickým jadrom s množstvom pozoruhodných pamiatok a nasledovala návšteva školy, v ktorej sme sa stretli mnohými priateľmi z predchádzajúceho stretnutia na Slovensku. Po prehliadke školy mali deti možnosť vyskúšať na školskom ihrisku rôzne tradičné detské portugalské  hry a zahrali si aj obľúbené kolektívne športy: basketbal, volejbal a futbal. Na záver prebehla v telocvični veľká tanečná párty podľa populárnej hry Just Dance.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/521

3. deň, 30. 4. 2022

Sobota 30. 4. 2022  bola celá venovaná projektovým aktivitám odohrávajúcim sa v priestoroch hotela v meste Viana do Castelo. Všetkých šesť tímov usilovne pracovalo na nácviku krátkych dramatických vystúpení ma tému sociálneho, fyzického a psychického násilia páchaného na deťoch, šikanovania a kyberšikanovania. Scenáre pripravili členovia tímov v spolupráci s pedagógmi z rumunskej školy a pod ich vedením aj nacvičili scénky. Výsledkom spoločného úsilia boli krátke videonahrávky znázorňujúce nielen rôzne formy šikanovania a kyberšikanovania, ale najmä spôsoby ich riešenia. Všetky svoje zážitky žiaci potom večer spracovali v študentských denníkoch.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/522
 

4. deň, 1. 5. 2022

V nedeľu 1. 5. sme hneď po raňajkách znovu vyrazili do mesta Barcelos, tentoraz navštíviť Festa das Cruzes (Festival krížov). V rámci festivalu sme okrem iných zaujímavostí mali možnosť navštíviť niektoré z historických pamiatok, prezrieť si kvetinovú výzdobu v kostole v podobe kvetinových kobercov a s miestnymi tanečníkmi vyskúšať tradičné portugalské tance. Po obede sme pokračovali v užívaní si slávnostnej a veselej atmosféry festivalu a pre nás ojedinelej atrakcie – bitky kvetín v uliciach mestečka. Z nádherne vyzdobených kvetinových vozov boli diváci zasypávaní kvetmi a lupeňmi rôznych druhov, farieb a vôní, na uliciach sa hralo a tancovalo. Deti si vyskúšali rôzne zábavné atrakcie, kolotoče, nakúpili suveníry a plní dojmov sa vrátili späť do hotela.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/524

5. deň, 2. 5. 2022

Deň plný aktivít a zážitkov čakal deti v pondelok 2. 5. 2022. Dopoludnia sa nenáročnou prechádzkou po starom meste dostali až do prístavu, v ktorom je zakotvená obchodná a námorná loď slúžiaca ako múzeum. Pri prehliadke lode sme mali možnosť nazrieť do ťažkého a nebezpečného spôsobu života námorníkov a rybárov v nedávnej minulosti. Popoludní sa už v areáli hotela naplno pracovalo, tímy účastníkov dolaďovali posledné detaily na svojich dramatických vystúpeniach, ktoré sa nahrávali a pripravovali na publikovanie, a usilovne sa trénovalo aj niekoľko tanečných choreografií. Neskôr všetkých účastníkov kempu privítal a pozdravil zástupca starostu mesta Viana do Castelo pre vzdelávanie na radnici mesta. Večer na deti čakal opäť presun do mestečka Barcelos, v ktorom v posledný deň kvetinových slávností už tisícky návštevníkov a divákov nedočkavo čakali na jeho ukončenie v podobe nádherného polnočného ohňostroja.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/525

6. deň, 3. 5. 2022

Utorok 3. 5. 2022 sa začal dopoludňajším nácvikom a natáčaním tanečných choreografií zameraných na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania. Tieto choreografie sa potom natáčali v záhrade hotela aj v blízkom parku, aby z nich po ďalšom spracovaní mohli vzniknúť videá, ktoré sú jedným z výstupov projektu. Popoludní sme sa vydali di mestečka Ofir na pobreží Atlantického oceánu, kde mali záujemcovia spomedzi žiakov aj učiteľov možnosť zúčastniť sa na kurze surfovania, a väčšina žiakov ju aj využila. Obliekli si neoprény a po krátkom školení sa so surfami vrhli do vĺn. Potom na pobreží znovu natočili nacvičené tanečné choreografie. Deň bol ukončený malou medzinárodnou párty, počas ktorej najprv žiaci jednotlivých krajín zaspievali ostatným skladby v rodnom jazyku a potom si už žiaci zaspievali spoločne.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/526

7. deň, 4. 5. 2022

Streda 4. mája 2022 bola určená na návštevu a prehliadku historického mesta Porto ležiaceho na pobreží Atlantického oceánu. Porto je druhé najväčšie mesto Portugalska s dlhou a zaujímavou históriou, ale je aj významným priemyselným a obchodným centrom štátu. Jeho historické centrum je zapísané v zozname UNESCO. Mesto bolo vyformované riekou Douro, ktorá preteká hlbokým údolím, a dáva mestu typický charakter. Vychutnali sme si plavbu po rieke s nádhernými výhľadmi na terasy nad mestom a potom aj pohľad z výšky z mosta nad riekou. Prechádzka po úzkych uličkách mesta nám odhalila mnoho pekných zákutí aj príležitostí na drobné nákupy.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/527

8. deň, 5. 5. 2022

Štvrtok 5. mája 2022 bol posledným dňom, kedy účastníci kempu pracovali na výstupoch projektu – nacvičovali a potom zaznamenávali poslednú scénku a tanečné choreografie, týkajúce sa šikanovania a kyberšikanovania. Žiaci tiež natočili krátke rozhovory a výpovede týkajúce sa hodnotenia kempu. V popoludňajších hodinách sme sa s deťmi vydali na prechádzku do mesta, počas ktorej navštívili aj miestne obchodné centrum. Tu mali možnosť nakúpiť darčeky domov pre svojich najbližších. Večer bol ešte čas venovaný vyplňovaniu študentských denníkov.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/528

9. deň, 6. 5. 2022

Piatok 6. mája 2022 bol pre účastníkov kempu naplnený náročným ale zaujímavým programom. Dopoludnie sme strávili poznávaním mestečka Viana do Castelo, v ktorom sme boli ubytovaní. Pozemnou lanovkou sme sa vyviezli nad mesto a veža tu stojaceho chrámu nám poskytla nádherné výhľady do širokého okolia. Krátko sme sa zastavili v múzeu tradičného odevu, v ktorom sme mali možnosť spoznať miestne zvyky a tradície. Popoludní nás už čakalo blízke mesto Braga s pozoruhodným pútnickým komplexom Bom Jesus do Monte. V treťom najväčšom meste Portugalska bolo čo objavovať aj stráviť niekoľko pekných oddychových chvíľok. Večer sa v hotelovom komplexe odohral záverečný slávnostný ceremoniál s odovzdávaním certifikátov absolventom kempu a malých spomienkových darčekov pre všetkých účastníkov.

https://zsbystricany.edupage.org/album/#gallery/529

10. deň, 7. 5. 2022

Posledný deň kempu, sobota 7. mája 2022, bol v znamení odpočinku, ktorý všetci účastníci po náročnom a bohatom programe uvítali. Účelom bolo nabrať sily na cestu domov. Dopoludnia sme sa vybrali na prechádzku do mesta, navštívili sme centrum mestečka, kde práve prebiehal koncert a tanečné vystúpenie miestnej folklórnej skupiny a ochutnávka regionálnych špecialít. Na obed mali deti tentoraz možnosť vybrať si z ponúkaných jedál v miestne pizzerii na brehu rieky Limia, pretekajúcej mestom Viana do Castelo. Žiaci túto možnosť voľby uvítali, napriek tomu, že sme sme vďaka organizácii našich portugalských hostiteľov rozhodne hladom netrpeli. Odpoludnia mali žiaci voľný program, ktorý využili k rôznym formám vzájomnej socializácie a pohybovým aktivitám v bazéne, ktorý bol súčasťou záhrady hotela.

https://www.zsbystricany.sk/album/#gallery/530  

Vzdelávacia mobilita žiakov Say NO! to bullying and cyberbullying– 1. kemp zúčastnených škôl projektu Erasmus+, Slovensko

Project number: 2020-1-RO01-KA229-080106

Short-term exchanges of groups of pupils

27. 9. 2021 - 8. 10. 2021 

Projektové aktivity pokračovali v septembri dôležitou časťou - stretnutím žiakov z vybraných škôl v kempe, ktorý organizovala ZŠ s MŠ Bystričany. Naši hostia strávia na Slovensku takmer dva týždne, počas ktorých budú plniť úlohy stanovené ciele projektu, spoznávať sa navzájom, aj našu krajnu.

V rámci projektu Erasmus+ sa v dňoch 27. 9. 2021 – 8. 10. 2021 uskutočnil prvý kemp – spoločné stretnutie žiakov a učiteľov zapojených škôl na Slovensku, ktoré organizovala ZŠ s MŠ Bystričany. Na kempe sa zúčastnilo 7 žiakov a 4 učitelia z Rumunska, 16 žiakov s tromi pedagógmi z Portugalska, 7 detí a dvaja učitelia z Českej republiky, 6 žiakov a dvaja pedagógovia zo Severného Macedónska, sedem žiakov a dve učiteľky z organizujúcej základnej školy. Hlavnou témou pracovných projektových aktivít kempu bola podpora tímovej spolupráce, odstraňovanie latentných prejavov šikanovania, rozpoznávanie šikanovania a kyberšikanovania. Výsledkami týchto aktivít boli študentské denníky, postery na tému šikanovania, krátke dramatické vystúpenia, tanečné vystúpenie (flashmob), rozhovory s obeťami šikanovania a reakcie naň. Projekt je zameraný na prácu s nepočujúcimi deťmi, preto bol súčasťou aktivít aj nácvik posunkovej reči. Ako podpora tímovej spolupráce sa uskutočnilo niekoľko športových, tanečných a zábavných súťaží, doplnených o kreatívne workshopy. Na príprave a organizácii aktivít sa podieľali pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci základnej školy.

Za organizačnú, finančnú a technickú podporu pri organizovaní kempu ďakujeme starostovi obce Mgr. Filipovi Lukáčovi a zamestnancom obce, rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Bystričany, pánovi Michalovi Bartovi, manželom Kataríne a Petrovi Pastierikovým.

1. deň

V pondelok 27. 9. 2021 sme na Slovensku postupne privítali žiakov a učiteľov zo štyroch partnerských škôl projektu Erasmus+ na vzdelávacej mobilite – spoločnom kempe, ktorý sa bude konať počas takmer dvoch týždňov v Hoteli Lomy v Hornej Vsi.

V utorok 28. 9. 2021 zavítali naši hostia do základnej školy, kde sa stretli s učiteľmi, prezreli si triedy, odborné učebne a areál školy. Po prehliadke školy prijal v obradnej miestnosti všetkých hostí starosta obce Mgr. Filip Lukáč a venoval dospelým aj deťom milé darčeky. Popoludnie patrilo spoločnej práci, deti sa rozdelili do pracovných tímov a začali plniť úlohy stanovené v cieľoch projektu. Večer patril zábavným tanečným úlohám, počas ktorých sa deti lepšie spoznávali a prekonávali jazykové bariéry. 

2. deň

Po dopoludňajších projektových aktivitách bol ďalší program v stredu 29. 9. 2021 venovaný spoznávaniu blízkeho regiónu hostiteľskej obce. Návšteva Farmy pod Končitou spolu s ukážkou výroby syrových výrobkov a ich ochutnávkou, jazda na koňoch a prechádzka boli vítaným osviežením po práci na študentskom denníku, výučbe posunkovej reči, anglickej komunikácii a príprave dramatického vystúpenia.

3. deň

Vo štvrtok 30. septembra 2021 sme našim zahraničným hosťom predstavili perlu hornej Nitry – zámok Bojnice, v meste Prievidza sme navštívili piaristický kostol a prezreli sme si banský skanzen v Cigli. Popoludní účastníci pokračovali v projektových aktivitách: učili sa posunkovú reč a nacvičovali krátke tanečné vystúpenie.

4. deň

Piatok 1. 10. 2021 bol takmer celý venovaný športovým súťažiam ako súčasti projektových aktivít. Dopoludnia sa uskutočnila športovo-branná súťaž tímov, počas ktorej spoločne plnili rôzne disciplíny zamerané na zručnosť, obratnosť, rýchlosť a kooperáciu členov tímu. Z každej zo siedmich disciplín tím získal písmeno, z ktorých na záver súťaže zložil slovo vyjadrujúce niektorý z významov podporujúcich spoluprácu. Popoludní si naši zahraniční hostia mohli vyskúšať tradičné detské hry a športy, ako ich poznáme na Slovensku. V tímoch si tak vyskúšali preťahovanie lanom, preskakovanie so švihadlom, skákanie vo vreci a veľký úspech mala vybíjaná, ktorá bola veľkou novinkou pre cudzincov. Večer bolo pre všetkých pripravené prekvapenie v podobe návštevy bowlingového centra v Partizánskom. Na záver dňa si účastníci zopakovali tanečné vystúpenie. Súčasťou denných aktivít bola aj beseda s príslušníčkou PZ SR Danielou Preťovou na tému prevencie šikanovania a kyberšikanovania.

5. deň

Návšteva hlavného mesta Bratislavy bola hlavným cieľom piateho dňa kempu. V sobotu 2. októbra 2021 sme navštívili majestátny hrad Devín a pokochali sa nádherným výhľadom ponad Dunaj. Turistický vláčik nás povozil po najzaujímavejších miestach Bratislavy s ich neobyčajnou históriou aj modernou súčasnosťou.

6. deň

Nedeľa 3. 10. 2021 patrila slovenským zvykom a tradíciám. Dopoludnia deti pracovali na projektových úlohách, pripravovali krátke dramatické a tanečné vystúpenia. Popoludní sa už jedáleň premenila na tvorivú dielňu so zameraním na ľudové tradície a výrobky. Deti si vyskúšali zdobenie medovníkov, dievčatá vyrábali party, chlapci skúšali drôtovanie a rezbárstvo, všetci si mohli vytvoriť vlastný originál plátennej tašky s ľudovými motívmi. Záver dňa patril vlastnoručnej príprave chutnej večere - obľúbenému opekaniu klobások, špekačiek aj slaninky na ohni.

7. deň

V pondelok 4. októbra 2021 sme sa s hosťami vybrali do ikonických slovenských hôr – do Vysokých Tatier. Ich krásu sme v nádhernom slnečnom počasí obdivovali z vyhliadkovej veže na Štrbskom Plese. Z Tatier sme sa presunuli k Váhu, po ktorom sme sa previezli na pltiach až pod mohutný strážny hrad Strečno, ktorý tentoraz dohliadol na šťastnú plavbu a pristátie štyroch našich pltí. Večer všetci opísali a vyjadrili svoje dojmy do študentských denníkov, ktoré boli súčasťou projektových aktivít.

8. deň

Ďalší kempový deň (5. 10. 2021) pokračovala práca na projektových aktivitách, príprava a nahrávanie dramatických scénok a tanečného vystúpenia, ktoré si deti mohli spríjemniť prácou na kreatívnom workshope. Vytvárali magnetky zo sadrových odliatkov, modelovali ozdoby s korálkami, skúšali origami na pohľadnice. Popoludní sa na ihrisku zhromaždili členovia tímov, aby súťažili na kempovej olympiáde v netradičných disciplínach. Večer sa deti vybláznili na tanečno-zábavnom večere.

9. deň

Počas deviateho dňa v stredu 6. októbra 2021 sa finalizovali všetky projektové aktivity a ako poslednú deti vytvorili tímový poster na tému šikanovania a kyberšikanovania. Postery si vzájomne ohodnotili a vystavili. Popoludní prišiel čas na spoznávanie partnerských krajín prostredníctvom tradičných pochutín a nápojov na improvizovanej ochutnávke.

10. deň

Vo štvrtok 7. októbra 2021, posledný deň kempu, si takmer všetci zrelaxovali sily v kúpeľoch v Chalmovej, kde sa dosýta vykúpali v horúcich vnútorných termálnych bazénoch aj vonku. Popoludnie a večer už patrili záverečnému vyhodnoteniu, odovzdávaniu certifikátov všetkým účastníkom a odmeňovaniu najúspešnejších tímov v športovo-brannej hre a kempovej olympiáde. V noci a v piatkové ráno sme sa postupne rozlúčili s našimi hosťami, ktorí po takmer dvoch týždňoch smerovali zase do svojich domovov a škôl. Najčastejšie slová pri rozlúčke: Tešíme sa na stretnutie v Portugalsku!

Fotografie z kempu uverejňujeme vo fotoalbume.

Pracovné stretnutie riadiacich tímov Erasmus+ v Severnom Macedónsku

V uplynulých mesiacoch sa projekt Erasmus+ Be CyberWise! realizoval výlučne prostredníctvom online stretnutí, počas ktorých koordinátori tímov pripravovali sériu aktivít pre zúčastnené školy. V týždni od 6. 9. 2021 – 10. 9. 2021 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov riadiacich tímov projektu z jednotlivých zúčastnených krajín v Skopje (Severné Macedónsko). Náplňou stretnutia boli tréningové kurzy pre účastníkov v oblasti prevencie a riešenia šikanovania a kyberšikanovania, komunikácia s deťmi a rodičmi, príprava a štúdium materiálov. Súčasťou programu workshopu boli aj spoločné konzultácie a výmena skúseností z rôznych školských systémov európskych krajín, prehliadka mesta Skopje a návšteva starého historického mesta Ochrid. Program Erasmus+ bude pokračovať na konci septembra 2021 spoločným kempom žiakov zúčastnených škôl na Slovensku, ktorého hostiteľom bude ZŠ s MŠ Bystričany.

                        

Príprava materiálov na stretnutie žiakov a učiteľov v kempe na Slovensku

Žiaci 8. triedy spoločne s vyučujúcimi pripravili pre účastníkov kempu študentský denník, ktorý bude slúžiť ako sprievodca aktivitami počas pobytu našich partnerov na Slovensku.

    

Dotazník o šikanovaní a kyberšikanovaní v ZŠ s MŠ Bystričany

Questionaire_results_SK.docx

Vyhodnotenie_dotaznika.docx

Propagácia a informovanie o projekte

O projekte Erasmus+, jeho zámeroch a programe sme všetkým žiakom a zamestnancom školy priniesli informácie prostredníctvom letákov, posterov, nástenky a bannerov, ktoré pripravili žiaci pod vedením svojich pedagógov.

   

 

Európsky deň jazykov

Jednou z prvých aktivít programu Erasmus+ v našej škole bolo spoznávanie partnerských krajín projektu. Využili sme pritom Európsky deň jazykov, počas ktorého žiaci spoznávali nielen jazyk príslušných krajín, ale aj kultúru, geografiu, zyyky a tradície. K jazykom krajín sme pridali aj základy posunkovej reči.

Viete rozpoznať rôzne jazyky alebo ukázať slovo v posunkovej reči? Naši žiaci sa v stredu 7. 10. 2020 zapojili do spoznávania jazykov našich partnerských krajín z programu Erasmus+. V prvej úlohe museli spoznať vlajky štátov, ich názov a poskladať názvy krajín v posunkovej reči. Ďalej hľadali zaujímavosti o krajinách, ich zvykoch a pozdravoch. V tretej úlohe museli rozpoznať vetu „Hovor so mnou.“ v rôznych jazykoch. Nakoniec si šikovnosť precvičili pri skladaní puzzle so zaujímavými miestami partnerských štátov.