Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky 2019 Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II.

Projekty a aktivity

Červené stužky 2019

Beseda o AIDS a pohlavných chorobách

 

Školský rok 2019/2020

Vo štvrtok 7. 12. 2019 sa uskutočnila pre žiakov 8. a 9. ročníka prednáška na Tému Pohlavné choroby a AIDS. Prednášku viedli pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi pri príležitosti Svetového boja proti AIDS, ktorý si pripomíname každoročne 1. decembra.  Ide o celosvetovo významný deň, vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako príležitosť informovať verejnosť o pandemickej smrteľnej chorobe.  Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia je jediný a zároveň najúčinnejší prostriedok v zabránení šírenia infekcie HIV/AIDS. Základom prevencie je testovanie na HIV. Testovanie na HIV je nevyhnutné pre čo najrýchlejšie začatie liečby a zabezpečenie toho, aby všetci ľudia žijúci s HIV mohli viesť zdravý a produktívny život.  Symbolom Svetového dňa boja proti AIDS je červená stužka. Pripnutím tejto stužky vyjadrujeme našu solidaritu s osobami, ktoré trpia týmto vírusom, či ochorením.   Nakazeným na Slovensku pomáhajú ambulancie pre dispenzarizáciu pacientov s infekciou HIV/AIDS v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach.

Súčasťou kampane Červené stužky bolo aj športové podujatie - florbalový turnaj tried 5. - 9. ročníka.