Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky 2019 Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II.

Projekty a aktivity

Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s.

ZÁHRADA ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

V júni 2018 získala základná škola finančné prostriedky v rámci zamestnaneckého projektu Slovenských elektrární a.s. a nadácie Pontis Ukážte sa v lepšom svetle, ktorého cieľom bola rekultivácia nevyužívaného školského políčka na relaxačnú zónu so skrášľujúcimi prvkami. Návrh okrasnej bol v hlasovaní verejnosti úspešný a na projekt škola získala v dvoch častiach spolu 1 486 €. Od júna 2018 tak postupne vznikala v areáli školy nová záhrada s okrasnou výsadbou drevín, kvitnúcich trvaliek, cibuľovín a tráv, ktoré budú kvitnúť postupne celý rok v segmentoch podľa ročných období. Súčasťou záhrady sú chodníky a lavičky pre návštevníkov areálu a štýlové záhradné umývadlo. Z finančných prostriedkov školy doplní záhradu ešte sud na dažďovú vodu na polievanie rastlín, ktorá bude zachytávaná zo strechy. Za spoluprácu na projektovej príprave a práci na záhrade ďakujeme Jánovi Cifríkovi, zamestnancovi SE – ENO, ktorý projekt podporil, Vladimírovi Urbanovi za spoluprácu pri stavebno-technickom riešení, obci Bystričany za poskytnutie materiálnej pomoci, zamestnancom školy a žiakom 7. – 9. triedy za aktívnu prácu pri budovaní a výsadbe záhrady.