Navigácia

Žiacka konferencia Partnerská škola ZŠ Komenského, Odry, Česká republika Európsky deň jazykov Ukážte sa v dobrom svetle - program SE, a.s. Deň srdca Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice Deň narcisov Čitateľská gramotnosť Finančná gramotnosť Červené stužky Európsky týždeň športu Deň Európy V základnej škole úspešnejší II. Na slovíčko, pán/pani...! Recyklohry Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Let´s Celebrate Europe O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Projekty a aktivity

O2 Športová akadémia Mateja Tótha

Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. 

Od februára 2023 tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.

Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.