Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2013/2014

Na tomto mieste uverejňujeme najvýznamnejšie úspechy žiakov našej školy, pedagógov i školy samotnej, ktoré dokumentujú napĺňanie cieľov školského vzdelávacieho programu v oblasti starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov.

Školský rok 2013/2014

Súťaž okresné kolo krajské kolo iná úroveň žiaci trieda pedagóg
Chemická olympiáda 2. miesto 7.miesto   Dávid Sluka 9. Mgr. Šteinerová
Fyzikálna olympiáda 2. miesto účasť   Dávid Sluka 9. PaedDr. Plachá
Súťaž mladých zdravotníkov 2. miesto    

Antónia Kytková,

Naďa Radosová,

Vivien Radosová,

Mária Ľahká,

Kristína Šteinerová

4. Mgr. Šteinerová
Biologická olympiáda 3. miesto


 
  Zuzana Plešková 8. Mgr. Šteinerová
Biologická olympiáda 4. miesto


 
  Dávid Sluka 9. Mgr. Šteinerová

Olympiáda zo slov.

jazyka a literatúry

4. miesto


 
  Dávid Sluka 9. Mgr. Cifríková
Atletika - hod kriketovovou loptičkou 4. miesto     Marianna Plevková 8. Mgr. Schmidt
Atletika - beh na 60 m 4. miesto     Daniela Wolfová 8. Mgr. Schmidt
Atletika - vrh guľou 6. miesto     Marianna Plevková 8. Mgr. Schmidt
Technická olympiáda 9. miesto


 
 

Matúš Hudec

Martin Zeleník

9. PaedDr. Plachá
Pytagoriáda 16. miesto


 
  Maroš Kotrík 3. Mgr. Sluková
Matematický klokan
 
 

celoslovenská,

perc. 96

Maroš Kotrík 3. Mgr. Sluková
Matematický klokan  


 
perc. 94 Dávid Sluka 9. Mgr. Bartošová
Baltie 2013 - informatika   10. miesto   Jozef Valko 5. Mgr. Lukáčová
Baltie 2013 - informatika   11. miesto   Lenka Gašparovičová 5. Mgr. Lukáčová

Vianoce 2013 -

informatika, Baltie

   

medzinárodné

kolo 11. miesto

Kristína Šteinerová 4. Mgr. Lukáčová
Všetkovedko    

celoslovenské

kolo, 5.miesto

Filip Išky 2.  
Expert geniality show    

celoslovenské

kolo, 3. miesto

Dávid Sluka 9.