Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2014/2015

Na tomto mieste uverejňujeme najvýznamnejšie úspechy žiakov našej školy, pedagógov i školy samotnej, ktoré dokumentujú napĺňanie cieľov školského vzdelávacieho programu v oblasti starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov.

Školský rok 2014/2015

súťaž                okresné kolo krajské kolo iná úroveň meno                                       trieda pedagóg
Prievidzská kytica

1.

1.

3.

   

kolektív ZŠ s MŠ Bystričany

Zuzana Plešková

Miroslava Mihoková

 

9.

9.

Mgr. Šteinerová
Ľahká atletika

3.

6.

11.

   

Marianna Plevková - vrh guľou

Daniela Wolfová - hod kriketovou loptičkou

Zuzana Plešková - beh na 60 m

9.

9.

9.

Mgr. Schmidt
Biologická olympiáda 14.ÚR     Marcela Mendelová 7. tr. Mgr. Šteinerová
Beh oslobodenia obce      

Tatiana Hudecová - 1. miesto (najml. žiačky)

Lukáš Michaleje - 1. miesto (najml. žiaci)

Dávid Antala - 1. miesto (starší žiaci)

Marianna Plevková - 2. miesto (staršie žiačky)

Matej Strúčka - 3. miesto (mladší žiaci)

Antónia Kytková - 3. miesto (mladšie žiačky)

Ivan Mendel - 3. miesto (mladší žiaci)

4. tr.

3. tr.

9. tr.

9. tr.

4. tr.

5. tr.

7. tr.

 
Matematický klokan    

celoslovenské,

95 percentil

92 percentil

 

Lukáš Zahoranský

Martin Kiripolský

 

3.

2.

PaedDr..  Fruňová

Mgr. Lukáčová

Chemická olympiáda

2.

12.

   

Kristína Bodoríková

Zuzana Plešková

9. Mgr. Šteinerová
Pytagoriáda 19. ÚR     Filip Išky 3. PaedDr. Fruňová
Biologická olympiáda   4.   Marianna Tásková 8. Mgr. Šteinerová
Biologická olympiáda

1.

12.

   

Marianna Tásková

Zuzana Plešková

8.

9.

Mgr. Šteinerová
Všetkovedko     celoslovenské, 15. miesto Lukáš Zahoranský 3.  
Všetkovedko     celoslovenské, 5. miesto Kristína Šteinerová 5.  
Expert geniality show     celoslovenské, 92. miesto Martin Slobodník 8.  
Expert geniality show     celoslovenské, 27. miesto Marián Dado 8.  
Olympiáda v slov. jazyku 2. miesto     Zuzana Plešková 9. Mgr. Cifríková
Florbal 2. miesto     Marián Obžera, Dávid Antala, Michal Benko, Martin Slobodník, Marián Dado, Oliver Laurinec, Richard Ambróz, Šimon Radosa, Erik Mendel, Ivan Mendel 7.-9. Mgr. Schmidt
Matematická olympiáda 12. ÚR     Antónia Kytková 5. Mgr. Alena Dodoková
Vianočný svietnik 1. miesto     Zuzana Plešková 9. Mgr. Šteinerová
Vianočný svietnik 1. miesto     Zuzana Plešková, Miroslava Mihoková, Kristína Šteinerová, Bianka Radosová   Mgr. Šteinerová
Informatická olympiáda     celoslov. percentil 97 Zuzana Plešková 9. Mgr. Šteiner
Vianoce s Baltíkom 2014    

medzinár. 7. miesto

medzinár. 8. miesto

Filip Išky, Filip Oršula

Sofia Bartová

3.

4.

Mgr. Lukáčová
Creative Baltie    

celosl. 2. miesto

medzinár. 5. miesto

Antónia Kytková, Kristína Šteinerová 5. Mgr. Lukáčová
Technická olympiáda 3. miesto     Matúš Kollár 6. PaedDr. Plachá