Navigácia

Naše úspechy

Naše úspechy v šk. roku 2017/2018

Starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov patrí k základným úlohám školy. Naši žiaci sa počas školského roka zúčastňujú vedomostných, umeleckých, športových a iných šúťaží rôznych kategórií. Najúspešnejších žiakov a ich výsledky uvádzame:

súťaž

okresné

kolo

krajské

kolo

iná úroveň meno trieda vyučujúci
Biologická olympiáda D

9.

19.

   

Veronika Kytková

Adam Vrbovský

6. Mgr. Drexlerová
Matematická olympiáda

6.

19.

   

Antónia Kytková

Filip Išky

8.

6.

Mgr. Šteinerová
Hviezdoslavov Kubín 1.     Adam Vrbovský 6.

Mgr. Tekely

PaedDr. Plachá

Biblická olympiáda     3. dekanátne Jakub Išky, Mário Radosa, Paulína Gálusová 8., 5. Mgr. Peter Schmidt
Basketbal 4.     Lenka Gašparovičová, Vanesa Holecová, Nikola Plevková, Iveta Matoušková, Vivien Radosová, Nina Radosová, Naďa Radosová, Mária Ľachká

9.

8.

Mgr. Kamil Šteiner
Pytagoriáda ÚR     Adam Barta, Martin Kiripolský 5. Mgr. Andrea Šteinerová
Biologická olympiáda

1.

3.

ÚR

 

 

Kristína Šteinerová

Antónia Kytková

8. Mgr. Andrea Šteinerová
Expert geniality show    

slovenské kolo

4.

5.

7.

9.

12.

55.

64.

78., 96.

108.

 

Mário Radosa

Kristína Šteinerová

Lukáš Plevka

Antónia Kytková

Maximilián Barta

Pavol Svítok

Denis Křepela

Filip Išky

Jakub Kielar

 

8.

8.

7.

8.

8.

7.

7.

6.

7.

 
Všetkovedko     slovenské Ema Šteinerová, Adriána Bartová, Martin Kiripolský, Adam Barta

4.

5.

 
Olympiáda v anglickom jazyku 15.     Kristína Šteinerová 8. Mgr. Eva Mendelová
Vianoce s Baltíkom     medzinárodné kolo

Timur Gono, Tomáš Hanko, Matúš Škoda - 1. miesto

Ema Šteinerová - 3. miesto

3.

4.

Mgr. Klaudia Lukáčová
Creative Baltie 2017     medzinárodné kolo

Erik Gašparovič, Timotej Pastierik - 5. miesto

Adam Barta, Martin Kiripolský - 10. miesto

3.

5.

Mgr. Klaudia Lukáčová
Takto poznám J. M. Hurbana (výtvarná súťaž)   cena predsedu TSK   Antónia Kytková 8. Mgr. Iveta Zvalová
iBobor - informatická olympiáda     slovenské kol

Martin Kiripolský 97 percentil

Filip Pastierik 91 percentil

Filip Išky 97 percentil

Lukáš Plevka 97 percentil

Lukáš Zahoranský 90 percentil

5.

5.

6.

7.

6.

Mgr. Kamil Šteiner
Florbal 2.    

Nikola Plevková, Vanesa Holecová, Sarah Nicole Radosová, Iveta Matoušková, Lenka Gašparovičová, Eliška Michalíková

Vivien Radosová, Nina Radosová, Mária Ľachká, Naďa Radosová

9.

 

8.

Mgr Šteiner

Beh SNP

Zem. Kostoľany

   

2.

3.

Samuel Barta

Lucia Mištinová, Eva Mištinová, Samuel Demeter

5.

1.,5.,4.